ÖN KAYIT
AKREDİTASYONLAR

EAQUALS AKREDİTASYONU 


Sınav Eğitim Kurumları Türkiye genelindeki K-12 okulları arasında “Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)” akreditasyonunu alan kurumdur.
 
Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) Avrupa Dil Kalite Kuruluşu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş bir kurumdur. Okulların yabancı diller bölümüne akreditasyon vererek dil eğitiminde kaliteyi teşvik eden Eaquals, yabancı dil öğretimi kalite standartlarını özel olarak tasarlamaktadır.
 
1991 yılında kurulmuş olan Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)Avrupa Konseyi ve diğer birçok uluslararası kuruluşla beraber  dil eğitimi konusunda ve işbirliği çerçevesi ile çalışmaktadır. Kendi alanında uygulamalı kaynaklar üreten, üye olan okulların gereksinimlerini karşılamaya yönelik, eğitim ve seminerler gibi farklı hizmetler sunmakta olan Eaquals, dil eğitim hizmetlerinde en yüksek standartlara erişilmesi ve erişilen standartların korunmasını hedeflemektedir.
 

 
 
Eaquals akreditasyonu ile okullar kendilerini yabancı dil öğretimi konusunda mükemmelliğe adamış olduklarını göstermektedir. Eaquals akreditasyonuna sahip olan okullarda dil öğrenenlerin eğitim kalitesi Eaquals’ın odak noktasıdır. Bu anlamda Sınav Okulları nitelikli ve kaliteli yabancı dil öğretimini mükemmel düzeyde gerçekleştiren bir marka olma özelliğindedir.
 
Eaquals, akredite olan okulların gerekli yasal şartları karşılamakta olduğundan emin olur. Avrupa Dil Kalite Kuruluşu olan Eaquals akreditasyonunu alan okullar, aynı zamanda diğer ulusal kuruluşlar tarafından da akredite olmuştur.
 
Sınav Okullarında yabancı dil derslerinin müfredatı, sınıf içi yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınıf içi yabancı diller öğretmenlerinin profesyonel anlamda gelişimleri Eaquals akreditasyon kuruluşu tarafından  kontrol edilmektedir. Sınav Okulları’nda Eaquals logosu ile öğrencilere dağıtılan her materyal akredite olmuş bir programın ürünüdür. Tüm etkinlikler, eğitim-öğretim süreci ile yabancı diller öğretmenlerinin gelişim süreçlerine ait geri bildirimler ile kaliteli ve mükemmel bir yabancı dil eğitiminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
 
Türkiye’deki en iyi akademik İngilizce programını oluşturma vizyonu ile yola çıkan Sınav Okulları, dil eğitiminde uluslararası ve saygın akreditasyon kurumu Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından 2011 kuruluş yılından beri “Dil Eğitiminde Mükemmellik” akreditasyonu ile tescillenmiştir. 
 Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) akreditasyon sürecindeki kurumlar ve okullar, dil eğitim ve öğretiminin bütün aşamalarında mükemmel düzeyde olduklarını kanıtlamak ile yükümlüdürler ve   bunun için Eaquals’ın uzman denetleyicileri tarafından zorlu bir teftiş sürecinden geçmektedirler.

Avrupa’da yabancı dil eğitimi ve öğretimi alanında eğitimin kalitesini belgeleyen,  dil eğitimi alanında akreditasyon yetkisine sahip ve dünya çapında tanınmış uluslararası bir kurum olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), eğitim-öğretim kaynak ve materyalleri,  öğrencilere sağlanan olanaklar, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme, öğretmen kadrosunun kalitesi, okulun kurumsal altyapısı alanlarında denetleme yapar ve akreditasyon verir. 

Sürdürülebilir yabancı dil eğitimi verme hedefiyle kendini her an 21.yüzyıl öğretileriyle geliştiren SINAV Eğitim Kurumları, yabancı dil eğitim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen en önemli kuruluş olan Avrupa Dil Eğitimi Kalite Deneyim Konseyi (EAQUALS) tarafından 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda ‘Dil Eğitiminde Mükemmellik- Excellence in Language Education’ akreditasyonu ile bir kez daha tescillenmiştir.

 
 Eaquals’ın uzman değerlendiricileri tarafından yapılan denetimde SINAV Eğitim Kurumları, Yönetim ve İdare, Kalite Güvencesi, Personel ile İletişim, Öğrenciler ve Diğer Paydaşlarla İletişim, Ders Tasarımı ve Destekleyici Sistemler, Öğretim ve Öğrenme, Değerlendirme ve Sertifikasyon, Akademik Kaynaklar, Öğrenci Hizmetleri, Personel Profili ve Gelişimi, Personel İstihdam Koşulları ve Öğrenme Ortamı alanlarında standartların üzerinde değerlendirilerek MÜKEMMELİYET ile ödüllendirildi. 
 
Özellikle, Ders Tasarımı ve Destekleyici Materyaller (Course Design and Supporting Systems) ile Akademik Kaynaklar (Academic Resources) denetim maddelerinde detaylı ve anlaşılır yabancı dil eğitim felsefesi, kuruma özgün geliştirilen ders kitapları, posterler, ödev kitapçıkları, videolar ve CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)- Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi kriterleriyle birebir eşleşen özgün programı ve online ‘OUTSIDE’ & ‘MyExamy’ sistemi, ‘OLAĞANÜSTÜLÜK’ derecesiyle akredite edilmiş, en yüksek puanı almıştır. 
 
SINAV Okulları EAQUALS internet sitesinde bulunan profiline buradan ulaşabilirsiniz. 

SINAV Okulları EAQUALS akreditasyon sertifikası
 


Eaquals ile ilgili detaylı bilgiye Eaquals web sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. 

 

OXFORD AQA ULUSLARARASI GCSE PROGRAMI   

 
Sınav Liselerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren OXFORD AQA Uluslararası GCSE Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı uygulanmaktadır.
 
Oxford AQA GCSE sınavları dünyada 100'ü aşkın ülkede alınmakta olup, yüksek eğitim kuruluşları ve işverenler tarafından akademik başarının kanıtı olarak kabul edilmektedir. Dünyada pek çok okul, kendi devlet sınavları yerine uluslararası bir seçenek olduğu için, Oxford AQA GCSE müfredatını ve sınavlarını kullanmaktadır.
 
"GCSE" İngilizce (ikinci dil) sınavında alınan C derecesi, İngiltere'de ve İngilizceyi anadil olarak kullanan diğer ülkelerdeki üniversitelerin pek çoğunda İngilizce yeterlilik şartlarını karşılamaktadır.
 
Programın paydaşı İngiltere'nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi'dir.
 
OXFORD AQA Uluslararası GCSE, 14 ile 16 yaş grubundaki öğrenciler için dünyada en çok tanınan ve en fazla tercih edilen sertifika  programları arasında yer almaktadır. OXFORD AQA Uluslararası GCSE programları öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme, akıl yürütme, analiz etme, takım çalışması yaparak araştırma gibi tüm eğitsel becerilerini bir bütün olarak kullanabileceği ve geliştirebileceği öğrenme sürecini içermektedir. Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları farklı konularda beceri düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen öğretim programları bütünüdür. 
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programlarında her bir dersin müfredatı için 120 ders saati gerekmektedir. Sınav tarihleri Mayıs ve Haziran aylarında yapılmaktadır. Sınav Liseleri öğrenciler Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan sınavlara girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır ve Ekim ayı itibariyle öğrenci sertifikaları okullara gönderilmektedir. 
 
 

 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programları kapsamında bulunan öğrenci kazanımları, öğrencileri  AS/A Level (Seviye),  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programlarının uygulanmasına liselerimizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibariyle başlanmıştır. Yüksek motivasyona sahip her lise öğrencisinin yararlanabileceği Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları  ana dili İngilizce olmayan öğrencilere göre tasarlanmış olup, öğrencilerin ingilizce kelime dağarcığı ve cümle yapılarını kullanarak açık ve tutarlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programları kazanımları öğrencileri Uluslararası Bakalorya Diploma Programı ve  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı gibi çeşitli ve benzersiz öğretim programlarına hazırlamaktadır.

 Programın Amacı ve Genel Hedefleri
 
Oxford Üniversitesi’nin Uluslararası Sınavlar bölümü, yüksek kalite eğitimin küresel düzeyde herkese ulaştırılması misyonunu üstlenmiştir. Öğretim programları ve yeterlik sınavlarının amacı, nitelikli eğitime destek sağlamak, başarılı öğrenciler yetiştirmek ve uluslararası gereksinimlerine uygun ileri düzeyde sınavlar geliştirmektir.

Oxford Üniversitesi destekli sınav, danışmanlık ve öğretmen eğitimi sunmak amacıyla birçok ülkede Oxford AQA GCSE programını uygulamaktadır.

 

Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları

 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları,  Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) dünya genelinde uluslararası öğretim programları ile yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biri olma özelliğindedir. 

Kaliteli öğretim programları ile eğitim alanında Türkiye’nin en seçkin markası olan Sınav Eğitim Kurumları vizyon sahibi, inovatif  ve “Dünya Vatandaşı” seçkin bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, sunduğu özgün ve nitelikli içeriklerle öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme,  araştırma yapma ve sorun çözme gibi becerilerini destekler. ve öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına etkin olarak hazırlar. Bu anlamda Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı öğrencilerin disiplinlerarası bağlantı kurma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, yurt dışında eğitim almak ve eğitimini yurtdışında devam ettirmek isteyen öğrencilere İngilizceyi etkin bir şekilde kullanma olanağı sağlar. Öğrencilerin İngilizceyi etkili bir şekilde kullanarak alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli olan temel eğitimi verir.   

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda öğrencilerin aldıkları skorların A*-G sisteminde yerini almaktadır. İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına uygun olması sayesinde Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda öğrencilerin aldıkları skorlar İngiltere'deki okullarla uyumlu olmaktadır.  

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, öğrencileri AS/A-level ve  Uluslararası Bakalorya (IB) gibi sertifika ve diploma programlarına hazırlamaktadır.  

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, öğrencileri uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlamaktadır.  

Yurtdışında bulunan birçok üniversite, üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarındaki akademik performanslarını değerlendirilmektedir.  değerlendirmektedir. Bu anlamda Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı öğrencilerin tüm eğitsel çalışmalarda etkin olarak ingilizceyi kullanmalarını sağlamaktadır.  

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı, Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (Enhanced Results Analysis- ERA) ile Oxford AQA Uluslararası GCSE Programını uygulayıcı okullara geri bildirim olanağı sunmaktadır. Böylelikle öğrencilerin desteklenmesi gereken nitelikler ortaya çıkmaktadır.  

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nda sağlanan yetkinlikler, dünyanın her yerinde üniversiteler ve işverenler tarafından belirgin bir akademik başarı olarak kabul edilmektedir.  

Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesindeki kazanımlar öğrenciyi,  AS/A Level (Seviye) ve  IB Diploma gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

 


 

Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’ nda Ölçme ve Değerlendirme

 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı’nın sonunda öğrenciler, Oxford AQA Uluslararası Sınav Merkezi tarafından yapılan sınavlara girmektedirler.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Program sınav soruları kısa cevaplı, çoktan seçmeli, uygulamalı, açık uçlu gibi farklı türlerde olmaktadır. Sınavlar, Oxford AQA Uluslararası Sınav Merkezi tarafından değerlendirilmektedir. Öğrenciler 9-1 aralığında notlar alırlar.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE Program sınavlarında kullanılan notlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
9: Üstün performans notu (outstanding)
 
8: Çok iyi performans notu (exceptional)
 
7: En iyi performansı/çalışmayı gösterenleri ayırt eden sınır puanı (Disciriminator at top grade)
 
6: İyi performans notu
 
5: Başarılı Geçer Not (strong pass)
 
4: Standart Geçer Not (standart pass)
 
3: Geçer not (Puan 4’ün çok az bir fark ile edinilememesi (allowed grade/back up grade)
 
1 ve 2: Performansın/çalışmanın geçer nota (3) ulaşamaması (performance/work under allowed pass/back up grade)  
 
U: Sınıflandırılamayan (Unclassified): 3 (Allowed grade) puana ulaşabilecek minimum standartları karşılayamayan herhangi bir öğrenci sınıflandırılamayan öğrenci kategorisinde yer alır ve sertifika almaya hak kazanamaz.

Yeni Not Baremi (9-1) ile ilgili Kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yurtdışında OXFORD AQA Uluslararası GCSE 


Yurtdışında birçok üniversite, başvuru sırasında, öğrencilerin lise yıllarında gösterdikleri akademik performansları değerlendirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin lise hayatları boyunca girmiş oldukları sınavlar ve bu sınavlardan aldıkları puanlar, onları yurtdışı üniversitelerine kabul ve başvuru sürecinde önemli bir kriterdir. 
 
Oxford AQA Uluslararası yeterlilik belgelerini tanıdıklarını/ kabul ettiklerini açıklayan üniversitelerin listesine aşağıda yer verilmiştir. 

Kaynaklar:
https://www.oxfordaqaexams.org.uk/why-oxford-aqa/recognition

 


 

OXFORD TEST OF ENGLISH - OTE 


ANKARA SINAV KOLEJİ OXFORD TEST OF ENGLISH OLARAK AKREDİTE EDİLDİ
 
Ankara Sınav Koleji, Oxford Üniversitesi tarafından, Oxford Test of English - OTE olarak akredite edildi. Bu akreditasyon ile Ankara Sınav Koleji, Türkiye'deki  15 sınav merkezinden biri olma özelliğini de kazandı.
 
Ankara Sınav Koleji, Oxford Üniversitesi’nin sertifikalandırdığı Dünyanın dört bir yanından çeşitli üniversiteler tarafından tanınırlığa sahip, tüm dil becerilerini iki saatte ölçebilen, adaptif ve %100 çevrimiçi olarak gerçekleşen dünyadaki tek yeterlilik sınavını Oxford University Press Türkiye ile imzaladı.
 
Oxford Test of English - OTE ; bireylere kişiselleştirilmiş, %100 çevrimiçi, esnek, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir İngilizce dil testi sunmaktadır. 
 
Geleneksel dil yeterlilik testlerinden daha hızlı ve daha esnek olma özelliğine sahip olan Oxford Test of English - OTE, Oxford Üniversitesi tarafından onaylanmış tek "dil yeterlilik" testidir. Öğrencilerin test sonuçları ömür boyu geçerlidir ve dünya çapında tanınmaktadır.

 


 

Oxford Test of English  -  Oxford İngilizce Testi Hakkında

 
 
Oxford Test of English, 25 ayrı ülkede 400’e yakın kurum tarafından tanınırlığı olan ve Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınavdır.
 
Oxford Test of English, 30 yılı aşkın deneyime sahip lider bir uluslararası yüksek öğretim yeterlilik ve servis sağlayıcısı olan NCUK tarafından tanınmaktadır. 
 
NCUK, 30 yılı aşkın tecrübesi ile önde gelen bir uluslararası yüksek öğretim yeterlilik ve servis sağlayıcısıdır. NCUK, 35.000’den fazla uluslararası öğrenciye, dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında eğitim için bir yol sağlayan üniversitelerden oluşan bir oluşumdur.  5 ayrı kıtada 60’a yakın üniversitede geçerliliği bulunmaktadır. NCUK, bu programları dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlamaktadır. Bu anlamda Dünya çapında giderek artan sayıda üniversite, eğitim kurumu ve kuruluş tarafından tanınmaktadır.


Oxford University Press tarafından geliştirilen ve güvenilirliği Oxford Üniversitesi tarafından sağlanan  Oxford Test of English - OTE, bilgisayar tabanlı genel İngilizce yeterlilik testidir. 
 
Geleneksel yeterlilik testlerinden daha esnek ve daha hızlı olan Oxford Test of English - OTE, Dünyanın en eski üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek İngilizce yeterlilik testidir ve Oxford University Press Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
 


CEFR düzeyinde raporlama yapan A2, B1 ve B2 seviyelerini ölçerek, İngilizceyi etkili bir şekilde anlama ve iletişim kurma yeteneğini değerlendiren çok seviyeli ve genel bir İngilizce yeterlilik testi olan  Oxford Test of English - OTE, Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma’ dan oluşan dört dil becerisini kapsamaktadır. 

Okuma ve Dinleme becerilerini kapsayan modüller adaptif, yani test sorularının zorluklarını testin yanıtlarına göre ayarlayarak iki saat içinde daha motive edici, daha kısa, geleneksel yeterliliğe göre daha hassas bir ölçüm yaparak sonuç vermektedir. 
 
Konuşma ve Yazma becerilerini kapsayan modüller ise her bir testi kişiselleştirilmiş bir deneyim haline getirmekte ve her teste girene farklı sorular sormaktadır.
 
Oxford Test of English sınavına katılanlar, dört modülün tamamını veya herhangi bir kombinasyonla modüler olarak almayı seçebilirler. Test sonuçlarını iyileştirmek istiyorlarsa, seçilen modülleri tekrar alabilirler.
 
Ayrıntılı bilgi için : http://www.oxfordtestofenglish.com
Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

16 Şubat 2022