ÖN KAYIT
ANAOKULU

Günümüzde çocukların bilişim teknolojileri ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşmektedir. Okul Öncesi döneminde öğrencilerimize teknolojinin arka planında yer alan kodlama-robotik dersiyle öğrencilerimize kazandırılan alışkanlıklar, bilişimsel düşünme, problem çözme, işbirlikçi öğrenme, yaratıcı düşünme gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.KODLAMA

 

Sınav Anaokullarında bilgisayarsız kodlama algoritma eğitimi verilmektedir. Problem çözme sürecinde duyusal ve psikomotor becerileri geliştirmek için bilgisayar biliminin temelindeki kavramları kullanarak, Bilişimsel Düşünme Yöntemi (Computational Thinking) ile problem çözme, sistem tasarlama gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
 
Her yeni çağın beraberinde getirdiği farklı problemler ve bu problemleri çözmek adına farklı çözüm teknikleri üretilmektedir. Bu nedenle, teknoloji ile karşılaşma, tanışma, kullanma yaşı çoğu zaman okul hayatına başlamadan gerçekleşen dijital yerliler olarak adlandırdığımız çağımızın çocuklarını geleceğe hazırlarken yeni problem çözme yöntemleri geliştirmelerini sağlamaktayız. 

 


 

ROBOTİK

 
Çağımız teknoloji ve bilim açısından hızla gelişirken, çocukları 21.yüzyıl becerileriyle donatarak onları hem çağımıza hem geleceğe hazır hale getirebilmek iyi bir eğitimle mümkün görünmektedir.
 
Robotik dersinde öğrencilerimizin, fiziksel nesneleri hareket ettirmelerine izin veren sistemler aracılığı ile bir ekran yerine fiziksel arayüzler kullanarak somut tasarımlar ortaya koyarlar. Ders esnasında kullanılan Robotik-Kitler ile robotların tasarım süreci ve akışı, döngüler, parametreler ve sensörler ile Okul Öncesi dönemde eğlenilerek öğrenilmektedir. Öğrencilerimiz robotik dersinde, bir ürün tasarlamak, inşa etmek ve programlamak için eşsiz bir öğrenme süreci gerçekleştirirler.

 


 

LEGO® Education Akademi


LEGO® Education Akademi eğitmenleri tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan videolu eğitim setleriyle öğrenciler matematik ve mühendislik konularını eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler STEM konularını uygulayarak öğrenirler ve geleceği şimdiden inşa etmeye başlarlar.
 
Eğlenerek öğrenme imkanı sunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin eleştirel düşünme,  tasarlama, problem çözme  ve kodlama becerilerinin gelişir.  Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir.

 


 

SINAV ANAOKULLARINDA LEGO® EDUCATION

 

LEGO® Öğrenme Sistemi, oyunla öğrenme ilkesine dayalıdır. Bugünün küçük mucitleri, geleceğin bilim insanları mottosundan hareketle hazırlanan Bukalemun StemSet videolu eğitim setleri ile çocuklar geleceğin mesleklerine erken yaşta hazırlanırlar ve zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirerek öğrendiklerini daha iyi kavrarlar. Anaokulu döneminde özel videolu eğitim setleriyle öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil becerilerinin gelişimleri oyunla desteklenir.
 
LEGO® Education tarafından her yaş grubuna özel olarak hazırlanan videolu eğitim setleriyle öğrenciler matematik ve mühendislik konularını eğlenerek öğrenirler. Öğrenciler STEM konularını uygularlar, öğrenirler ve geleceği şimdiden inşa etmeye başlarlar.
 
Son derece ilgi çekici çözümleriyle anaokulu öğrencilerimizin robotik kodlama becerilerini artırmaları için profesyonel bir şekilde ve özenle tasarlanan LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet, anaokulu kademesinden ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır. LEGO® Öğrenme Sistemi, Bukalemun StemSet ile anaokulu öğrencilerimiz  robotik, kodlama ve STEM konularını öğrenirlerken eğlenmenin ve üretmenin keyfini yaşarlar.

 

08 Temmuz 2021