ÖN KAYIT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Günümüz dünyasında çocuklar teknolojinin tam içerisinde dünyaya gözlerini açmakta. Sınav Okullarında, okul öncesi dönemde kazandırılan alışkanlıkların hayatlarını etkileyebileceği düşüncesi ile Okul Öncesi dönemden itibaren öğrencilerimize Robotik Kodlama Eğitimleri verilir. Bu derste öğrencilerimiz  BT Okuryazarlığı, Programlama, Robotik, Oyun Tasarımı, Animasyon ve 3D tasarım programlarında kurgulama, tasarlama ve üretme becerilerini geliştirirler.
 
Hızla gelişmekte olan bilgi teknolojilerini dijital ortamda iletişim kurabilen, bilgiyi kullanırken eleştirebilen, üretip tüketebilen ve bu davranışları yaparken etik kurallara uyan, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrencilerimizle Robotik Kodlama temelleri atılır, yetenekleri ile bilişimsel düşünme, işbirlikçi öğrenme, analitik ve pratik çözümler bulma becerileri geliştirilir.

 

 

Bilişimsel Düşünme Yöntemi Nedir?

 
Bilişimsel Düşünme Yöntemi bireylerin problem çözmelerini, eleştirel düşünmelerini ve insan ile bilgisayar arasındaki ilişkiyi anlamayı hedefleyen çalışmaların bütünüdür. 
 
Bilişimsel Düşünme Yöntemi Sınav Okullarında verilen Robotik Kodlama çalışmaları ile öğrencilere kazandırılır. 
 

KODLAMA

 
Teknolojinin iş ve yaşamın her alanına girdiği günümüzde ve ileriki yıllarda, sadece şu anda var olan teknolojiyi kullanmanın yeterli olmayacağını düşünmekteyiz. Yeni dünya ölçeğinde teknoloji vazgeçilmez bir parçamız olmaya devam edecek. Öğrencilerimizin sadece teknolojiyi takip eden değil aynı zamanda, teknolojiyi üreten bireyler olmalarını istemekteyiz.

Sınav Kolejinde okul öncesi dönem - 3 yaştan itibaren kodlama eğitimine başlanır. Kodlama eğitiminin amacı çocuklarımızın, problem çözme, sistem tasarımı ve eleştirel düşünme becerilerini, bilişimsel ve hesaplamalı düşünme teknikleri ile harmanlayarak 21. yüzyılın becerilerini edinmelerini sağlamaktayız.
 
Kodlama Eğitimi ile çocuklarımızın bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı, bilişimsel araçların okur-yazarı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

 


 

ROBOTİK
 

Sınav Koleji okul öncesi 3 yaş itibariyle öğrencilerimiz robotik atölyelerinde eğitimler alırlar. Öğrencilerimizin  farklı, yaratıcı olmalarının yanı sıra yeteneklerini keşfetmiş ve geliştirmiş bireyler olmaları hedeflenmektedir.
 
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler nesnelerin interneti, akıllı sistemler ile insana bağlı olmayan kendi kendine iletişim kuran, kontrol eden ve karar veren nesneler sayesinde, çocukların bu gelişmelerle daha çok içli dışlı olmasına neden olmaktadır. Dijital yerliler olarak adlandırdığımız çocuklarımız günümüzde, resmi okul eğitimini tamamlamadan önce birden çok teknolojik iterasyon ve yenilik ile tanışacaklardır. 
 
Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.
 


 

Robotik Kodlama Kulübü İle İnovasyon Kültürü SINAV KOLEJİ’nde

 
Bilgi çağının alfabesi kodlamayı anaokulundan itibaren öğretmeye başlayan Sınav Kolejlerinde öğrenciler erken yaşlardan itibaren inovasyon kültürü ile yetişirler. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten nesiller yetiştirme misyonu taşıyan Sınav Kolejinde öğrenciler, üretkenliklerini, yaratıcı ve yenilikçi düşünce kapasitelerini artırmaya odaklı bir eğitim programı bulunmaktadır.

 


 

Robotik Kodlama Nedir?

 
Kodlama diğer adıyla programlama, bilgisayara,  mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere ya da  elektronik devrelere bir işlemi yaptırmak için yazılan programlanmış komutlar dizisinin bütünü olarak tanımlanır. Kodlamada, belirli şartların bir düzene göre yapılması öngörülen kodlama işlemlerin bütünü bulunur. Robotlar sensörler yardımıyla çevresini algılayan, aldığı girdileri yorumlayan, sonuçlar üreten ve bu sonuçları veri olarak sunan aygıtlardır. 
 
Robotik Kodlama ise makinelerin ve sistemlerin yazılımla birleştirilerek insansız araçlar ya da akıllı ev sistemleri gibi işlevsel ve akıllı hale getirilmesi işlemidir. Elektronik, mekanik ve yazılım birleştiği zaman robotik sistemleri oluştururlar. Günümüzdeki birçok işler ve işlemler robotların doğru bir şekilde tasarlanıp kodlanması yardımıyla gerçekleştirilebilir.

 

 
 
Robotik Kodlama Kulübünde Öğrenci Kazanımı Ne Olmaktadır?
 
Sınav Okullarında Robotik Kodlama, derslerde  ve After School kapsamındaki Robotik Kodlama Kulübü’nde kullanılır.  Anaokulundan başlayarak algoritma mantığı ile tanışan öğrencilerin Robotik Kodlama ile  problem hakkında fikir yürütme, problem çözme, çözüm üretme ve çözüm geliştirme gibi düşünme becerileri gelişir.
 
Robotik kodlama derslerinde öğrenciler algoritma eğitimine de bağlı olarak inovatif projeler geliştirirler. Öğrencilerin tasarladıkları projenin tüm aşamalarını deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır. Robotik kodlama derslerinde 3D tasarım uygulamaları kullanılarak projeler elektronik ortama aktarılır. Çeşitli kodlama dilleri kullanılarak yazılan projeler gerçek hayata dönüştürülür.
 
Robotik Kodlama Kulübünde öğrenciler bilgisayar kullanma becerilerini geliştirirler,  teknolojik araçlar hakkında daha geniş bir bilgi sahibi olmaları teşvik edilir.Robotik Kodlama Kulübü’nün amacı geleceğin teknolojilerini bugünden öğrenen ve teknolojileri geliştiren bireyler yetiştirmektir. Robotik Kodlama Kulübü’nde sürekli uygulamaların yapıldığı aktif öğrenme yöntemleri kullanılmaktadır.

 

 
Robotik Kodlama Dersinin Faydası
 
 
  • Olaylar ya da durumlar arasındaki ilişkilerin görülebilmesine yardım eder.
 
  • Yaratıcı düşünmeye yardımcı olur ve sistematik düşünmeyi sağlar.
 
  • Analitik düşünme becerileri kazandırır.
 
  • Problem çözme yeteneğini artırır.
 
  • Makinaların çalışma mantığının kavranmasına yardımcı olur.
 
  • Öğrencilerin kod yazmayı öğrenmesi, yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar.
 

Robotik Kodlama Dersi Hangi Kademelerdeki Öğrencilere Verilir?

 
Sınav Kolejlerinde Robotik Kodlama dersi anaokulunda başlar. Robotik Kodlama dersinin en önemli özelliklerinden biri öğrenciye problem çözme ve mantık yürütme yeteneğini kazandırmasıdır. Bu yeteneklerin geliştirilmesi anlamında okul öncesi erken dönemde öğrenciler Robotik Kodlama dersine başlarlar. Sınav Okullarında sınav grupları hariç tüm kademelerde Robotik Kodlama eğitimi verilir.
 

Neden Öğrencilere Kodlama (Programlama) Öğretmeliyiz?

 
Teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde, öğrencilerin sistematik ve alternatif düşünme becerilerini günden güne artmaktadır. Öğrencilere Kodlama(programlama) öğreterek onların problem çözebilme, yaratıcı düşünebilme, olaylar arasındaki bağlantıları görmeleri sağlanır. Öğrencilerin öğretici ve eğlenceli ortamlarda bu becerileri kazanmasını hedeflemektedir. 

 

08 Temmuz 2021