ÖN KAYIT
EĞİTİM - ÖĞRETİM

Sınav Ortaokullarında öğrencilerimizi okul derslerine ve Liselere Geçiş Sistemine en iyi şekilde hazırlayabilmek için eğitimimiz tam gün yapılır. Sınav Eğitim Kurumlarında Ortaokul Eğitim Sistemi  5. sınıflarda In Side Out Side ve PBL (Proje Tabanlı Eğitim), 6 ve 7. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık gözetmeksizin Proje Tabanlı Eğitim eğitimi ve 8. sınıf  sınav gruplarına Liselere Geçiş Sistemine uygun ders programı uygulanır. Sınav Koleji Ortaokullarına başlayan her öğrenci derslerde nitelikli bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan sosyal, psikolojik gelişmeleri desteklenir. 
 
Çift dilde akademik uluslararası başarıları bulunan Sınav Ortaokulları, öğrencileri motive eden, güçlü, alanında profesyonel, farklı öğretme stratejilerini geliştirebilen öğretmen kadrosu ile öğrencilerimize vizyon kazandırmaktadır.
 
Sınav Ortaokulları, teknolojinin tasarlamak ve üretmek için kullanıldığı, 21. yüzyıl becerilerine sahip çağdaş bireyler yetiştiren köklü ve kurumsal  bir okuldur. Öğrencilerimizin sanat, spor ve kültürel faaliyetlere aktif olarak katılmaları sağlanır. Sınav Ortaokullarında akademik programlar hiçbir şekilde geçiştirilmez ve eğitim disiplininden ödün vermeden  başarı, devam, ödev kontrolü ve sınav sonuçları gibi süreçler yakından takip edilir. Tüm sonuçlar Yapay Zekâ Tabanlı Sürekli Eğitim Platformu "Myexamy" sistemi üzerinden velilerle paylaşılır.
 
 

 

‘SINAV’ OKULU


Sınav Dergisi Dershanesi birikimiyle, okul içinde sınavlara hazırlık uygulamasını ilk defa tam anlamıyla Sınav Koleji başlattı. Hiçbir öğrencisi dershaneye gitmediği halde Liselere Geçiş Sisteminde yüksek başarısı ile Türkiye Birincilikleri aldı. Üstelik bu konsepti yıllardır başarıyla uygulamaktadır. Sınav Ortaokulları başarısı kanıtlanmış bu uygulamadan hareketle hem okul derslerine hem de sınavlara en iyi şekilde hazırlanmak için tam gün eğitim vermektedir.
 
Sınav Ortaokullarında ders tamamlama ve soru çözümü çalışmalarına ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılır. Etüt ve ek çalışmalar, öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Okulumuzda mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Etkinlikler” kapsamında yapılır.

 


 

DERS - ÖDEV - ETÜT - SINAV SİSTEMİ


DERS
Sınav Ortaokullarında ders ve sınavlara tüm öğrenciler girerken; ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılırlar.
 
ÖDEV
Sınav Ortaokullarında yoğun eğitim programını yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara ve ödevlere önem verilmektedir. Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri ek çalışma saatinde tamamlattırılır. 
 
Sınav Ortaokullarında ödevler 3 kategoride planlanmıştır:
 
1-Günlük Ödevler:
 
Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yaratıcılıklarını geliştirecekleri özgün ödevler yanında “Modüler Soru Bankası Setleri”nden ve diğer yayınlardan da günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir. 
 
2-Haftalık Ödevler:
 
“Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır ve Cuma günleri verilir. Haftalık verilen ödevlerin kontrolü ilgili ilk dersin "Ödev Kontrol Saati"de yapılır. Ödev değerlendirmeleri MyExamy sistemi üzerinden veli ile paylaşılır.
 
3-Dönem Ödevleri: 
 
Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda (karneyle birlikte) verilir ve kontrolü yeni dönemin başında yapılır.

 

 

Ortaokul İngilizce Ödev Sistemi

 
Weekend Worksheet (Hafta Sonu Ödevleri) : Öğrencilerimizin haftalık konu tekrarlarını yapmaları ve dönem içinde olacakları sınavlara hazırlanmaları için hazırladığımız hafta sonu çalışma kâğıtlarımız tüm sınıflarımıza Cuma günü verilir, Pazartesi günü ilk derste cevaplanarak geri bildirim sağlanır.
 
İngilizce Tatil Ödevleri : Sınav Koleji Ortaokullarında İngilizce Tatil Ödevleri; Quarter Break Pack (Ara Tatil Ödevleri), Winter Break Fun (Sömestr    Ödevi), Summer Break Pack (Yaz Tatili Ödevi) olarak üç grupta toplanmıştır.

ETÜT
Sınav Koleji Ortaokullarında etütler ve ek çalışmalar öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Yetiştirme Kursu/Etkinlikler” kapsamında yapılır. 
 
SINAV
Sınav Ortaokullarında tüm ‘Yazılı sınavlar’, ‘Deneme sınavları’, ‘Liselere Geçiş Sistemi Sınav Uygulamaları’ SINAV GENEL MERKEZİ tarafından hazırlanır ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanır. 

Yazılı Sınavları
Her dersten, her dönem iki tane yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavına katılamayan öğrenciler için  “Telafi Sınavları” yapılır. 

Deneme Sınavları
Günümüz eğitim sisteminde bulunan sınav başarısına yönelik eğitim programları Sınav Kolejlerinde  uygulanmaktadır. Bilginin ölçümlenerek artırıldığı Sınav Kolejlerinde düzenli olarak Deneme Sınavları yapılmaktadır. Deneme Sınavları ile öğrencilerin sınav stresi ve kaygıları dengelenir. 

Sene başında 5, 6, 7 ve 8. sınıflara Merkezi Hazır Bulunuşluk Sınavı uygulanır. Yıl içinde ise 8.sınıflara her hafta, 5.,6., ve 7. sınıflara ise ayda bir kere olmak üzere Merkezi Deneme Sınavları yapılır. 
 
"Deneme Sınavları" Türkiye geneli olarak değerlendirilir.
Her sınıf için 4 adet  “Dönem Bitirme Sınavı” yapılır.
 

Sınav Ortaokullarında Deneme Sınavları Nerede ve Ne Zaman Yapılır?

 
Sınav Ortaokullarında 5., 6. ve 7. sınıflarda ayda bir kez LGS’ye hazırlık deneme sınavı yapılır; sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur. 
 
 
 
 
 
Mayıs ayının sonunda, yani Liselere Geçiş Sistemi’ne iki hafta kala sınavlar sıklaştırılır. Bu dönemde her gün deneme sınavı ve genel tekrar dersleri yapılmaktadır. Dönem başı itibari ile yapılan her denemenin sınav sonucu üç ayrı sıralama ile değerlendirilmektedir.
 
Öğrenciler ve veliler her hafta yapılan ve öğrencinin girdiği deneme sınavlarında yapmış olduğu sıralamaları Türkiye Geneli,  Bölge Geneli, Okul Geneli olarak görebilmektedirler.
 
Sınav Eğitim Kurumlarında düzenli olarak gerçekleştirilen “Gerçek Mekân Gerçek Sınav” uygulaması 8. sınıflar için sadece Cumartesi günü yapılır. Öğrencilere tüm kurallarıyla tam anlamıyla gerçek sınav deneyimini en az iki hafta önceden yaşatır. Yapılan sınavlarda 8. sınıflara yönelik LGS  (Liselere Giriş Sınavı) kuralları harfi harfine yerine getirilir.
 
Türkiyenin birçok ilinde bulunan Sınav Kolejleri, Gerçek Mekân Gerçek Sınav deneyimini öğrencilerinin önceden belirlenmiş üniversitelerde ya da kurum içinde yaşamalarını sağlar. Dışarıda velilerin beklediği, kimliksiz ve geç gelen öğrencilerin içeri alınmadığı Gerçek Mekân Gerçek Sınav’da öğrenciler psikolojik ve fiziksel olarak gerçek sınava hazırlanma şansı yakalar. Gerçek sınav simülasyonu, öğrencilere deneme sınavlarından çok daha fazlasını sunar.
 
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav Uygulamaları
 
Sınav Ortaokullarında Cumartesi gününün ilk 4 saati Liselere Geçiş Sistemi Sınav Uygulamaları için ayrılmıştır. Sınavların analizi ve soru çözümleri ilgili dersin öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. (Sınav olmayan günlerde diğer etkinlik ve ek çalışmalar yapılmaktadır)

 
 

 
 

Deneme Sınavları Öğrenciye Nasıl Bir Fayda Sağlar?
 
Sınav provası yapmak, ilk kez karşılaşılacak gerçek bir sınav ortamın bilinmezlerini ortadan kaldırmak, zamanı yönetmek, sınavda hata yapmamak, gerçek sınavda stresi etkin yönetebilmek için çok gereklidir. Gerçek sınavdan önce deneme sınavına giren aday öğrenci gerçek sınavda ne yapacağını bilir. bu bakımdan Sınav Kolejlerinde Deneme Sınavlarına ayrı ve büyük bir önem verilir. Deneme Sınavları öğrencilerin test pratiğini artırmak, başarılarını ölçmek ve eksik yanlarını analiz etmek için sıklıkla uygulanır. Öğrencilerin sınav sonuçlarında eksik olduğu konular için öğrencinin analizi yapılarak gelişimleri desteklenir. 
 
Deneme Sınavlarının Faydaları
 
Deneme Sınavları;
 
 

31 Mayıs 2021