ÖN KAYIT
EĞİTİM - ÖĞRETİM

LİSE EĞİTİM PROGRAMI

 
Sınav Liselerinde akademik sistem ‘’İyi bir lise, iyi bir üniversitenin kapısıdır’’ anlayışına göre şekillenir.

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde, akademik eğitim iki aşamada gerçekleşmektedir; 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde Grup Belirleme ve Ders Sınavlarının yanı sıra 10, 11 ve 12. sınıf lise kademesindeki öğrencilerimize sene başında “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanır.Yine belirli periyotlarla “Tarama Sınavları”, dönem sonlarında “Dönem Bitirme Sınavları” uygulanmaktadır.

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde 9 ve 10. sınıflara 9 adet TYT, 8 adet ders denemesi, 11. sınıflara 4 adet TYT, 7 adet AYT, 16 adet ders denemesi ve 12. sınıflara 42 adet "YKS Deneme Sınavı” yapılır. 
 
Sınav Liselerinde öğrencilerin biri ya da bir kısmı değil hepsi üniversiteye gider. Okulumuz Üniversite Sınavlarında Türkiye Birinciliği derecesine sahiptir.
 
 

 


Öğrencilerin en çok bu dönemde ihtiyaç duyduğu rehberlik ve danışmanlık çalışmalarına özel önem verilmektedir. Sınıf düzeylerine göre ayrı müdür yardımcısı ve rehber öğretmen, her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip ederler. Rehber öğretmenler her öğrenciyle birebir ilgilenirler ve meslek, kariyer, üniversite hazırlık ve veli-öğrenci iletişimi konularında danışmanlık yaparlar ve destek verirler.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler için yurtdışı eğitim danışmanlığı kapsamında CERN, NASA ve Avrupa Üniversitelerine kapsamlı geziler düzenlenmektedir. Bu kapsamda öğrenci değişim programlarıyla isteyen öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını ABD ve Kanada gibi ülkelerde sürdürebilmektedir.

 

 

‘SINAV’ OKULU

 
Sınav Dergisi Dershanelerinin birikimiyle okul içinde sınavlara hazırlık uygulamasını ilk defa tam anlamıyla Sınav Eğitim Kurumları başlatmıştır. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde hiçbir öğrencinin ayrıca dershaneye gitmesine gerek kalmaz. Okullar arası yapılan sınavlarda öğrencilerimiz Türkiye birincilikleri yakalamaktadırlar.

Sınav Liseleri, Sınav - Okul Konseptini yıllardır başarıyla uygulamaktadır. Başarısı kanıtlanmış, okul+kurs uygulamasından hareketle hem okul derslerine hem de üniversiteye en iyi şekilde hazırlamak için eksiksiz eğitim vermektedir.

 

DERS - ÖDEV - ETÜT - SINAV

 
Sınav Liselerinde ders dağılımları, öğrencilerin okul derslerinin yanında sınavlara tam olarak hazırlanacakları ve başka herhangi bir desteğe gerek duymayacakları şekilde düzenlenir. Sınav Liselerinde dersler Sınav Yayınlarının özel olarak hazırladığı “Konu Anlatımlı Modüller” ve “Soru Bankası Modülleri”nden işlenmektedir.  Bunun için tam gün uygulamasıyla daha fazla ders, daha fazla etüt ve daha fazla sınav yapılır. 
 
Sınav Liselerinde, Sınav Dergisi Dershanelerinde olduğu gibi, test pratiğini artırmak, başarıyı ölçmek ve eksik kazanımlarını ayrıntılı analizlerle tespit etmek amacıyla sık sık deneme sınavları uygulanır. Ders ve sınavlara tüm öğrenciler; ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenci ya da sınıflar mutlaka katılır. Etüt ve ek çalışmalar öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre okul tarafından belirlenir.

 
 

 

DERS

 
Ders ve sınavlara tüm öğrenciler girerken; ek çalışma, etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenciler ya da sınıflar mutlaka katılmaktadırlar.

 

ÖDEV

 
Sınav Liselerinde yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara ve ödevlere önem verilir.
 
Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla, haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenir. Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevleri (miktarı artırılarak) ek çalışma saatinde tamamlatılır.
 
Sınav Lisesi’nde ödevler 3 kategoride planlanmıştır:
 
1-Günlük Ödevler:
“Soru Bankası Modülleri”nden ve diğer yayınlardan, öğrencinin haftalık ders programı göz önünde bulundurularak günlük ödevler verilir. Ayrıca ders öğretmenleri tarafından ev çalışması şeklindeki başka etkinlikler de yaptırılır ve günlük ödevlerin tamamı hafta içi kontrol edilir. 
 
2-Haftalık Ödevler:
“Haftalık Ödev Fasikülleri”nden her ders için ayrı ayrı olmak üzere Cuma günleri verilir ve haftalık verilen ödevlerin kontrolü ilgili ilk derste Ödev Kontrol Saatinde yapılır. Ödev değerlendirmeleri MyExamy üzerinden veli ile paylaşılır.
 
3-Dönem Ödevleri: 
Dönem konularını kapsayacak şekilde hazırlanan “Ara Tatili ve Yaz Tatili Ödev Fasikülleri”nden her dönemin sonunda karneyle birlikte verilir ve kontrolü yeni dönemin başında yapılır.

 
 
 

ETÜT

 
Etütler ve ek çalışmalar öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir. Mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar “Yetiştirme Kursu/Etkinlikler” kapsamında yapılır. 

 

SINAV

 
Okulumuzda Grup Belirleme ve Ders Sınavlarının yanı sıra 10, 11 ve 12. sınıf lise kademesindeki öğrencilerimize sene başında “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanır. Belirli periyotlarla “Tarama Sınavları”, dönem sonlarında “Dönem Bitirme Sınavları” uygulanmaktadır. 9 ve 10. sınıflara 9 adet TYT, 8 adet ders denemesi, 11. sınıflara 4 adet TYT, 7 adet AYT, 16 adet ders denemesi ve 12. sınıflara 42 adet "YKS Deneme Sınavı” yapılır. 
 
Sınav Liselerinde “telafi sınavları” hariç, tüm “yazılı sınavlar” ve “deneme sınavları” Sınav Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve öğretmenlerin katılımıyla Türkiye genelinde uygulanır. “Yazılı sınavlar” öğretmenler tarafından deneme sınavları ise Türkiye geneli olarak değerlendirilir. Sınav Liselerinde sık sınav uygulamaları ile sınav çözümleri ayrıca yapılır.
 
‘YAZILI’ Sınavları : Ders saati sayısına bakılmaksızın tüm derslerden her eğitim- öğretim döneminde en az 2 klasik yazılı Sınav Genel Merkez tarafından hazırlanarak okullara gönderilir. 
 
‘DENEME’ Sınavları : 10, 11 ve 12. sınıf lise kademesindeki öğrencilerimize sene başında “Hazır Bulunuşluk Sınavı” uygulanır. Belirli periyotlarla “Tarama Sınavları”, dönem sonlarında “Dönem Bitirme Sınavları” uygulanmaktadır. 
 
Ders Deneme ve TYT-YKS Deneme Sınavları ;

* 9 ve 10. sınıflara 9 adet TYT, 8 adet ders denemesi,

* 11. sınıflara 4 adet TYT, 7 adet AYT, 16 adet ders denemesi,

* 12. sınıflara 42 adet "YKS Deneme Sınavı” yapılır. 
 
‘GRUP BELİRLEME’ Sınavları :Gruplar belirlenirken 10, 11 ve 12. sınıflar için  Hazır Bulunuşluk Sınavı esas alınır. Sınıflar “Homojen” olarak gruplandırılır. Sınıf değişiklikleri kasım ayının sonuna kadar (sınavlar dikkate alınarak) gerçekleştirilir.

  

Sınav Liselerinde Deneme Sınavları


Öğrencilerimiz dönem başı itibari ile Sınav Koleji Genel Merkezi tarafından belirlenen sınav takvimi doğrultusunda deneme sınavlarına girmeye başlarlar.Eğitim Öğretim yılı Sınav Takvimi öğrencilerimiz ve velilerimiz ile dönem başından itibaren paylaşılır. Tüm öğrenci ve velilerimiz öğrencimizin yıl boyunca ne zaman deneme sınavına gireceğini bilirler.
 
Sınava dört hafta kala 12. sınıf YKS öğrencileri yoğun bir kamp dönemine girerler. 

ÖSYM tarafından yapılan gerçek YKS sınavından bir gün öncesine kadar (son iki hafta deneme sınavları sınavdan bir gün önceye kadar) her gün yapılır.
 
Sınav Kolejinde tüm deneme sınavları gerçek saatinde ve gerçek sınav kuralları ile uygulanır.
 
YKS sınavlarından en az iki hafta önce ilgili gruplardaki öğrencilere “Gerçek Mekân Gerçek Sınav” uygulaması yapılmaktadır.
 
Öğrenciler Türkiye geneli olan yoğun katılımlı deneme sınavlarına (TÖDER-ÖZDEBİR sınavlarına) okulda girme imkânı bulurlar.
 

Sınav Liselerinde Yapılan Deneme Sınavları Öğrenciye Nasıl Bir Fayda Sağlar?

 
Sınav provası yapmak, ilk kez karşılaşılacak gerçek bir sınav ortamın bilinmeyen yönlerini ortadan kaldırmak, sınavda hata yapmamak, gerçek sınavda zamanı ve  stresi etkin yönetebilmek için çok gereklidir. Gerçek sınavdan önce deneme sınavına giren öğrenci gerçek sınavda ne yapacağını bilir. İşte bu yüzden Sınav Liselerinde Deneme Sınavlarına ayrı ve büyük bir önem verilir. 
 

Sınav Liselerinde Yapılan Deneme Sınavlarının Faydaları

 
Sınav Liselerinde Yapılan Deneme Sınavları;
 
● Öğrencilerin Merkezi sınava girmeden önce gerçek sınav provası yapmasını sağlar.
● Öğrencilerin test pratiğini artırmasını sağlar.
● Öğrencinin bilgi düzeyini ölçer.
● Öğrencinin sınav sorularını yorumlama düzeyini güçlendirir. 
● Öğrencinin sınav stresinin üstesinden gelmesini ve sınav kaygısını azaltmasında destek sağlar.
● Zamanı iyi kullanabilmesini ve  yönetebilmesine yardımcı olur.
● Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan ÖSYM tarzı sorulara aşina olmasını sağlar.
● Yeni nesil sorularla rekabeti artırır.
● Deneme sınavlarına düzenli olarak katılım sağlayan bir öğrencinin başarı grafiğini daha iyi görmesine yardım eder.
● Öğrencinin başarısını ölçmek ve öğrencinin sınav sonuçlarında eksik olduğu konular için eksik yanlarını analiz etmeye yardımcıdır.
● Öğrencinin eksik olduğu konuların belirlenmesinde ve öğrenci takibinde mentör ve rehber öğretmenlere olumlu etkileri bulunur.
● Öğrencinin başarı grafiğinin analizi yapılarak gelişimleri desteklenir.
 

31 Mayıs 2021