ÖN KAYIT
ENGLISH TESTING AND MATERIAL OFFICE

EnglishTesting & Material Office, İngilizce eğitim öğretim sürecini zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Sınav Koleji akademik danışmanları, eğitim koordinatörleri ve alanında uzman İngilizce öğretmenlerinden oluşur.
 
English Testing & Material Office, akademik tüm özgün eğitim materyallerini okul içinde üretmeyi hedefler. Öğrencilerin İngilizce dersinde kullandıkları kitaplar, etkinlik sayfaları ve sınavların birçoğu kurum içinde oluşturulan English Testing &  Material Office'de hazırlanır. Hazırlanan bu ürünler okulda uygulanan İngilizce sistemine birebir uyumlu tam ihtiyacı karşılayacak şekildedir.
 
Öğrencilerin ders içinde öğrenme ve öğretme ortamlarında edinmiş oldukları bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine yönelik rutin ödevlendirme kitapçıkları hazırlanır. Örtük öğrenme ile burada hedeflenen, öğrenme sürecinin rutin görevlerle pekiştirilmesidir. 
 
Proje çalışmalarıyla desteklenen ve 21. yüzyıl öğretilerini kapsayan proje temelli görevlendirmeler ise öğrencinin hem yaparak yaşayarak öğrenmesini hem de öğrenmeyi içselleştirmesini sağlar. 
 
English Testing & Material Office bünyesinde öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit etmek ve tamamlama çalışmaları için gerekli olan sınavlar da hazırlanır. Bu birim aynı zamanda İngilizce eğitiminin ölçme-değerlendirme sistemi olarak da çalışır.
 
English Testing & Material Office’te periyodik değerlendirmeler ve sınavlarla öğrenme sürecinin işlevselliği ve tam öğrenme modeli ile eksik kazanımların tamamlanması hedeflenir. Kazanım tamamlama tespiti ile öğrencilerin öğrenme süreci üç boyutlu bir hal alır ve yaşayan öğrenme, yani aktif öğrenim süreci desteklenir. Öğrencinin de kendi gelişimini, CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) temel alınarak yapılan her türlü ölçüm aracı sayesinde uluslararası kriterlere göre takip edebilmesini sağlar. 
 
Öğrenme sürecinde “Öğrenen Odaklı Yabancı Diller Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Sistemi” ile ayrıcalıklı programımız dahilinde, Sınav kolejlerinde İngilizce’yi hem anlayan hem konuşan öğrencilerin yetiştirilmesi formülümüzde gizlidir.
 
Eğitim Kademelerine Göre İngilizce Materyaller
 
Sınav Koleji Anasınıflarında işlenen Stop Wait Go kitabını, İlköğretimde Tricky Words 1-2, Side to Side School Study ve Side to Side PBL 1-2 kitaplarımız takip etmektedir.
 
Sınav Koleji İlköğretim öğrencileri sorumluluk bilinci kazandırılarak yetiştirilirler. Bu anlamda 1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimizin dil becerilerindeki ilerlemelerini takip edecekleri Track Light Portfolio bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler kendi gelişimlerini değerlendirme yeteneği kazanırken aynı zamanda mesuliyet duygusunun da kazanımı ve gelişimi sağlanmaktadır.
 
Sınav Koleji İlkokulu içinde oluşturulan tüm İngilizce eğitim materyalleri, İngilizce Koordinatörlüğü Başkanlığında English Testing &  Material Office departmanında oluşturulur. İngilizce ders kitapları ile bağlantılı olarak yürütülen özgün ve yaratıcı İngilizce eğitimimiz sayesinde öğrencilerimiz kendilerine güven duyarlar, İngilizceyi doğal yaşam ortamında, rahat ve çekinmeden öğrendikleri için uluslararası  sınavlarda da başarılı olmaktadırlar.
 
EnglishTesting & Material Office, kolejlerde en çok şikâyet konusu olan “İngilizce kitapları pahalı” sorununa belli bir oranda çözüm getirmektedir. Sınav Koleji English Testing &  Material Office'de uzman yazarlar ve İngilizce öğretmenleriyle birlikte hazırlanan dokümanlar baskılı ve dijital olarak tüm öğrencilere ulaştırılır. Sınıflardaki akıllı tahtalarda da hazırlanan bu içerikler kullanılır.
 
Sınav Kolejinde yabancı dil, özellikle de ingilizce eğitimi, gerçek bir “Kolej” olmanın bilinci ve sorumluluğu ile verilir. Bu yüzden Sınav Koleji yabancı dil eğitimi, alanında dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu EAQUALS tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca ingilizce eğitiminde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre yapılandırılmıştır.
Sınav Kolejinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat oluşturulur. Bu müfredat konu bazlı iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma teknikleri, bireysel, grup ve proje çalışmalarına dayanır.
 
Sınav Kolejleri İngilizce dil eğitiminde;
 
• Düşüncelerini kanıtlar göstererek İngilizce yazılı ve sözlü özgürce ifade edebilen,
 
• Görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayların ayrıntılarını anlayarak takip edebilen,
 
• Okuduğundan ya da dinlediklerinden edindiklerini, kendi düşünceleriyle birlikte, İngilizce sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 
Sınav Kolejleri sadece İngilizcenin dilbilgisi kısmını öğretmeyi değil, dili kültürel bağlamda da özümsetebilmeyi, dünya üzerindeki farklı yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyerek her birine karşı saygılı ve hoşgörülü davranışı hayata geçirmelerine öncülük etmeyi amaçlar. Ayrıca Sınav Kolejlerinde öğrencilerin seçimine göre ikinci yabancı dil eğitimi verilmektedir.

18 Mayıs 2021