ÖN KAYIT
FARKINDALIK YARATAN UYGULAMALAR

Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde öğrencilerimizi ‘Dünya Vatandaşı’ olarak yetiştirmekteyiz. Öğrencilerimizin önlerindeki eğitim hayatlarının daha anlamlı hale gelmesi amacıyla ‘Destination Imagination Eğitim Programı’ ve ‘Kanguru Matematik’ uygulamalarına katılım sağlanmaktadır. 

DESTINATION IMAGINATION
 
Destination Imagination, takım halinde görev alan öğrencilerin; anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. Öğrenciler seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında,(problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar.

Programda görev alan öğrenciler, sunumlarını önce ulusal platformda (ülke turnuvasında) yaparlar, dereceye girmeleri halinde de, sunumlarını, davet edildikleri ‘’Dünya Finalleri’’nde gerçekleştirirler.
  

KANGURU MATEMATİK

 
Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması, Sınav Anadolu ve Fen Liseleri öğrencilerinin özgün ve orijinal matematik problemlerini üreterek, problem çözme becerilerinin kazandırılmasına dayalı bir yarışmadır. 

Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması, merkezi Fransa’da bulunan ‘Association Kangourou Sans Frontières’ Derneği’ne bağlı olarak 1991 yılından bu güne kadar, 90’a yakın ülkede ve 70 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştiği dünyanın en prestijli matematik yarışmasıdır.

Sınav Anadolu ve Fen Liseleri’nde 21. yüzyıl becerilerinden biri olan yaratıcı problem çözme yetkinliklerini kazandırdığımız öğrencilerimiz, sayısal düşünme, mantık yürütme ve diğer problem çözme stratejilerini daha da geliştirebilecekleri ve yaşıtlarıyla yarışabilecekleri bu önemli uluslararası matematik organizasyonunda Sınav Eğitim Kurumlarının gururu olurlar.
 

31 Mayıs 2021