ÖN KAYIT
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 

SINAV ANAOKULLARI İNGİLİZCE PROGRAMI


Sınav Anaokulları İngilizce programımızda da oyun, eğitim sürecimizin ayrılmaz bir parçası olarak yer almaktadır. Oyun temelli bir programla ne kadar çok öğrencimizin duyusuna hitap edersek öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olduğunun bilincindeyiz.  

Sınav Anaokullarında İngilizce eğitimimiz okulumuzun bütününe yayılmıştır. Anaokullarımızda çift dilli eğitim “Side to Side” programı  uygulanır. Sınıflarımızda okul öncesi öğretmeni ve dersler uygulamalı olarak uygulanır. Çünkü Sınav Anaokulları olarak her dakika her saatin fırsat olduğunu biliyor ve her anı eğitimcilerimizle değerlendiriyoruz.  
 


 
İngilizce eğitim programımızı Sınava özgü etkinlikler ile öğrencilerimizin dili doğru ve etkin bir şekilde kullanarak, iletişim becerileri, kelime dağarcıklarını geliştirmesi ve özgüvenli şekilde konuşmaları hedeflenir.

Bunun içinde oyun temelli, yaratıcı ve interaktif katılımları sağlanarak hem akademik hem de sosyal anlamda “Tam Donanımlı Bireyler” olarak yetişmelerini sağlamaktır.
 
Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, her çocuğun kendine özgü olduğu bilinciyle erken yaş döneminde öğrencilerimizle İngilizce iletişime geçilerek analitik ilişkiler kurabilen, planlama yapabilen, yaratıcı, parça-bütün ilişkisi kuran, işitsel ve görsel hafızayı geliştirici, herhangi bir problem karşısında çözüm üretebilen bireyler yetiştiriyoruz. 
 
Kolejlerimizde uygulanan Side to Side eğitim programında sürece dayalı İngilizce Türkçe aktiviteleri ile erken okuma yazma etkinliklerini doğal öğrenme ortamları ile öğrenmeyi sürekli kılan bir eğitim programı uygulanmaktadır.
 
Okula girdiği andan itibaren her alanda bulunan materyaller ve uyaranlarımızla dile yoğun maruz bırakılan öğrencilerimiz İngilizceyi tüm gün yaşamış olur ve okulu sınırlarının dışına taşır.

Sınav Anaokulları öğrencileri, İngilizce programımız sayesinde iletişimi başlatan, robotik bir süreç ile değil farkında olmadan öğrenerek, özgüvenli bir şekilde kendilerini her yerde İngilizce olarak ifade edebilirler.

İngilizce koordinatörlüğü tarafından tamamı özgün içeriklerden ve son teknolojiyle oluşturulmuş İngilizce eğitim portalımız ile geleceğin eğitim vizyonunu kucaklamayı ilke edinmiş Sınav Anaokulları, İngilizce öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve eğlenceli hale getirmektedir.
 
 

 

Canlı karne ile sene sonunda öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe olarak ailelerine ilk prezantasyon sunumu yaparak öğrencilerimizin sene başından bu zamana kadar dil becerilerindeki gelişimini de rahatlıkla görmenizi sağlamaktadır.
 
Side to Side programına katılan Sınav öğrencileri yabancı dili aktif bir şekilde tüm disiplinlerde kullanarak akademik ve sosyal hayata ihtiyaç duydukları dil becerilerinin temellini anaokulunda atarak İlköğretime tam donanımlı olarak hazırlanır.
 
 


 

SINAV İLKOKULLARI İNGİLİZCE EĞİTİMİ


Sınav İlkokullarında ‘Side to Side’, ‘Connections’ ve ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş  İngilizce eğitim programları uygulanır.

Sınav İlkokulları öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.

 


 

Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav İlkokulları İngilizce Eğitimi


 

SINAV ORTAOKULLARI İNGİLİZCE EĞİTİMİ


Sınav  Ortaokullarında öğrencilerimizin bilgi çağı dil gereksinimini yakalayabilmeleri  için; ‘yazma, okuma, dinleme ve konuşma’ becerileri kazanmalarının yanı sıra İngilizceyi anlamaları ve aktif kullanmaları, üst düzey düşünme becerileri ve öğrenme eğilimlerini kazanmaları  amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda İngilizce derslerimiz; 21. yüzyıl becerilerini kapsayan içerikle, derinlemesine düşünen, sorunları yaratıcı bir şekilde çözmeye gayret eden, takım çalışmasına uyum sağlayan, değişen teknolojiyi sürekli takip eden, yoğun bilgi akışı ile başa çıkabilecek bireyler yetiştirmek hedefi ile işlenmektedir.
 
 Sınav Ortaokulları İngilizce Programımız; öğrencilerimizin düşüncelerini gerek yazılı gerek sözlü olarak belirli düzeyin üzerinde akıcı ifade etmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Dil edinimleri dijital platformlarla, hikayeler ve makalelerle zenginleştirilmiştir. Dolayısıyla her öğrenciye, kendi düzeyi doğrultusunda takip edilebilen olanaklar sağlanmıştır.


 

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, ders içi etkinliklere katılım durumları ve proje çalışmaları ile değerlendirilmektedir.

8.sınıfta İngilizce eğitimi Liselere Geçiş Sistemi olan LGS hazırlık çalışmaları ile ciddi bir ivme kazanır. Bu süreçte öğrencilerimiz hiçbir şekilde etüt, kurs ve özel derse ihtiyaç duymazlar. Gerekli olan eksik tamamlama çalışmaları soru çözüm saatleri, deneme sınavları ve etüt çalışmaları okul içinde yapılmaktadır.
 

Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav Ortaokulları İngilizce Eğitimi
 

SINAV ANADOLU VE SINAV FEN LİSELERİ İNGİLİZCE EĞİTİMİ

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce Eğitimi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre, ‘C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler’ çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir, çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir. 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki İngilizce yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak, direkt olarak bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerin C1 düzeyine erişerek mezun olmaları amacıyla Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde İngilizce ders içerikleri dört dil becerisini geliştiren, uluslararası sınavlara hazırlayıcı ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmış otantik kültür ve dile özgün materyallerden oluşmaktadır.

 
Geleneksel kur sisteminin yol açtığı "öğrenilmiş çaresizliğe" alternatif olarak sunulan yoğun ve "Farklılaştırılmış Eğitim Sistemimiz" , en başarılı öğrenciden en zorlanan öğrenciye kendisini geliştirme fırsatı sunmaktadır. 

Sınav  Anadolu ve Fen Liselerinde hedefimiz; Sınav Liseleri öğrencilerini ulusal ve uluslararası yabancı dil konuşulan platformlarda özgüvenli, İngilizce olarak kendini ifade edebilen, çoğu konuşmaların ana fikrini anlayabilen ve anadili İngilizce olan kişilerle oldukça rahat bir şekilde iletişim kurabilen düzeye getirip, mezun etmektir.

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin : Sınav Anadolu ve Fen Liseleri  İngilizce Eğitimi

18 Mayıs 2021