ÖN KAYIT
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İLKOKUL İNGİLİZCE EĞİTİMİ


Sınav İlkokullarında ‘Side to Side’, ‘Connections’ ve ‘Outside’ gibi zenginleştirilmiş  İngilizce eğitim programları uygulanır.
 
Sınav İlkokulları İngilizce eğitimi, düşüncelerini kanıtlar göstererek, yazılı ve sözel olarak özgürce ifade edebilen, okuduğu ya da dinlediği materyallerden edindiklerini, kendi düşünceleri ile birleştirerek, İngilizce sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen, görüntülü ya da yazılı basında yer alan İngilizce yayınları ve dinlediği olayları ayrıntılı şekilde anlayarak takip edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.

* Sınav İlkokullarında Side to Side Eğitim Portalı son derece önemlidir. Yabancı dil öğreniminin, aynı anadili öğrenmek gibi, etkin şekilde  0-10 yaş aralığında gerçekleştiğini düşünürsek ‘ Side to Side ‘ Eğitim Portalının vazgeçilmez bir eğitim anlayışı olduğu çok daha iyi ortaya çıkmaktadır. 
 
* ‘Connections’ adı verilen bağlantı derslerinde günlük temel İngilizce eğitimi, sağlam temelli akademik İngilizce eğitimi ve öğretiminin birbirini tamamladığı bir program uygulanır.
 
* İngilizce eğitim programı ile paralel bir şekilde hazırlanan ‘Outside’ online portalında, İngilizcedeki dört temel dil becerisinin ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanır.
 
Sınav İlkokulları öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi ve ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.
  

SIDE TO SIDE


Side to Side Eğitim Portalı, Sınav Eğitim Kurumlarına ait, İngilizce Koordinatörlüğü tarafından oluşturulmuş, İngilizce materyallerini kapsayan ve tamamı özgün içeriklerden oluşan bir İngilizce eğitim portalıdır. Dünya üzerinde eğitim öğretim faaliyetleri ile en üst sıralarda olan ülkelerin modern eğitim sistemlerini teknoloji ile buluşturdukları bu trend Sınav Eğitim Kurumlarında da kullanılmaktadır.
 
Sınav Koleji İlkokullarında ‘İngilizce Konuşarak Öğrenilir’ düşüncesinden hareketle anaokulundan itibaren uygulanan ‘Side to Side ‘ eğitim programı uygulanır. Bu programla İngilizce öğrenimi üzerindeki negatif tabuyu yıkılarak, öğrencilerin rahat ve doğal bir şekilde İngilizce öğrenmeleri sağlanır.

Sürekli güncellenen Side to Side Eğitim Portalı, geleceğin eğitim vizyonunu kucaklamayı ilke edinmiş Sınav Eğitim Kurumlarında İngilizce öğrenmeyi hem kolaylaştırmış hem de eğlenceli hale getirmiştir. Web tabanlı çalışan yazılımımız için geliştirilen eğitim neslerimizin tamamı A1-B2 Dil Pasaportu seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

 


 

Side to Side, İngilizce Öğrenmenin En Eğlenceli Yolu!


Side To Side programımızla “İngilizce’yi anlatan değil, öğreten bir okul” olduğumuzu vurguluyor, İngilizce’yi çocuklarımıza anadilleri gibi öğretiyoruz. Unutulmamalıdır ki anlatılanlar hafızada kalmayabilir ancak yaşananlar mutlaka kalacaktır. Bu sebeple, öğrencilerimize okul içerisinde ve verilen ödev ve projeler sayesinde okul dışında İngilizce ile iç içe olma fırsatı sağlıyoruz.

Sınav İlkokulları, uyguladığı ‘Side to Side’ eğitim programı ile öğrencilerin İngilizceye yoğun olarak maruz kalmaları sonucunda kalıcı bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini hedeflemektedir. Yabancı bir dili tam olarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için 400 kez tekrarlanması gerektiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

1.ve 2.sınıflarımızda tam Side to Side programı uygulanmaktadır. Side to Side Programının ilk ve en önemli ayağı okuldaki çift öğretmen sistemimizle başlar. Her sınıfımızın bir anadil sınıf öğretmeni bir de İngilizce sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Bu da öğrencilerimize tıpkı anadillerini öğrenirken olduğu gibi İngilizce’yi ihtiyaç duyarak kullanma fırsatı sunar. Böylece, İngilizce öğrencilerimiz için günlük yaşamın bir parçası olur ve İngilizce iletişim kurmak Türkçe konuşmak kadar doğal hale gelir.
 
3.sınıflarımızda PBL (Project Based Learning) programı uygulanmaktadır. Proje tabanlı eğitim ve Steam sistemi tüm dünyada oldukça popüler olup öğrencilerimiz üzerindeki olumlu etkisi Side to Side PBL programımızla kanıtlanmıştır. Bu program alt yapımızla 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmekteyiz. 

 
 


‘Side to Side’ programı çerçevesinde ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıflardaki İngilizce eğitim programı ‘Oyun Temelli Yaklaşım’ üzerine kuruludur.

İlkokul 1. ve 2.sınıfta anadil öğretmeni ile beraber olarak İngilizce öğretmeni de derslerde bulunur. Bu şekilde İngilizce öğretimi ile diğer derslerin ve okul yaşantısının bütünleşmesi sağlanmaktadır.

Öğrenciler ders aralarında, yemek salonunda ya da bahçede oyun oynarken ilgili ders öğretmenleri ile İngilizce iletişim kurarlar. İngilizce öğretmenleri gün içerisinde öğrencilerle İngilizce konuşarak anlaşırlar. Böylelikle öğrenciler gün içerisindeki ders haricindeki zamanlarda da yoğun olarak İngilizceye maruz kalırlar ve karşıdaki öğretmenleri ile iletişim sağlayabilmek için İngilizce konuşmaları doğal olarak sağlanmış olur.
 


 

CONNECTIONS


Sınav İlkokullarında Connections adı verilen İngilizce Bağlantı Dersleri,   ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda verilir. Connections dersinde İngilizce ve Anadil öğretmeni aynı anda sınıfta bulunurlar. İngilizce Koordinatörlüğü tarafından programa entegre edilmiş bütünleşik yapıya sahip ‘Tam Öğrenme Modelli’ eğitim anlayışıyla iç içe giren Connections derslerinde, öğrencilerin günlük İngilizce faaliyetlerinden profesyonel kullanıma uygun öğrenme yolunda Anadil Programları ile paralel yapıda ilerlemektedir.
 
Sınav Koleji İngilizce Koordinatörlüğü tarafından titizlikle oluşturulan İngilizce programı, günlük temel İngilizcenin, sağlam temelli akademik İngilizce eğitimi ve öğretimi ile desteklenerek birbirini tamamladığı bir program ile verilmektedir. Üst düzey düşünme becerilerini geliştiren, beceri ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını içeren Tam Öğrenme Modeli çerçevesinde, tüm öğrenciler başarılı olma yolunda hazır hale getirilmektedir. İngilizce ve Anadil öğretmeni bu anlamda derslerde ve ders aralarında her öğrenciyle yakından ilgilenir. İngilizce öğretiminde teorik eğitimi anlayışından uzak bir program ile tasarlanan Connections Bağlantı Dersleri ile  pratik ve akademik eğitim doğal öğrenme çerçevesinde bir arada verilmektedir.

 
 
 

OUTSIDE


Sınav Koleji İngilizce Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İngilizce eğitim programımızla paralel bir şekilde hazırlanan OUTSIDE online portalında, yabancı dildeki ‘Quality English’ , ‘Starters’, ‘Movers’ ve ‘Flyers’ 4 temel dil becerisinin okul dışında, ev ortamında da pekiştirilmesi sağlanmaktadır. 
 

İNGİLİZCE DİL YETERLİLİKLERİ


Sınav Koleji İlkokulu öğrencilerinin İngilizce Dil Yeterlilikleri, okulun kendi bünyesinde bulunan Yabancı Dil Eğitim Koordinatörlüğü tarafından objektif olarak değerlendirilir. Kurum değerlendirme sınavlarının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan sınavlar aracılığı ile öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, kelime bilgisi, ingilizceyi doğru şekilde kullanma bilgisi ölçülür.
 
Sınav İlkokullarında öğrenciler, kolej bünyesinde verilen özel eğitim sayesinde uluslararası yarışmalarda  başarı sertifikaları almaktadır. Öğrenciler, uluslararası yarışmalara katılarak yaptıkları çalışmalar dışında, İnteraktif İngilizce günleriyle de sene boyunca her ay farklı bir ürüne imza atarlar. 

 


 

OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM

 
İlkokuldan lise sona kadar eğitim hayatı sürdüren Sınav Kolej öğrencileri, “Dünya Vatandaşı” olma yolunda bir adım daha atarak güçlü bir akademik geçmişi olan Oxford Uluslararası Müfredatı (OIC-Oxford International Curriculum) ile Sınav’ın Uluslararası vizyonuna güç katmaya devam etmektedir.

4. sınıflarımızda  Oxford International Curriculum uygulanmaktadır. Oxford International Curriculum, Oxford Üniversitesi Yayınevi tarafından geliştirilmiş, öğretme ve öğrenmeye yeni bir yaklaşım sunan uluslararası bir müfredattır. Program, öğrencilerin gelecekte akademik, kişisel ve kariyer başarılarını sağlayabilmeleri için gerekli olan “İyi Olma Hali’’, “Sosyal ve Duygusal Öğrenme”, “Küresel Beceriler” ve “Yaşam Becerileri” müfredatlarını programlarına dahil eden uluslararası bir programdır.  Müfredat derslerinin kazanımları İngilizce’ye entegre edilerek işlenmektedir. Öğrencilerimiz her öğretim yılının sonunda sınava girerek, uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alacaklardır.

Oxford Uluslararası Müfredatı, 4.sınıfta uygulanmaya başlanır ve bu sayede, ortaokul ile bağ kurularak öğrencinin, tüm ortaokul boyunca müfredata devam etmesi sağlanır.
 
​Sınav Koleji, yabancı dil öğretimini daha etkin hale getirmek için Uluslararası öğretim programları arasından; güçlü akademik geçmişi, etkin öğretim teknikleri ve en önemlisi de ulusal programımıza uyumlu özellikleriyle Oxford Uluslararası Müfredatını (OIC-Oxford International Curriculum) tercih etmektedir. 

 

TOEFL Primary 

 
Öğrencilerin İngilizce eğitimini yenilikçi ve özgün olarak şekillendirmeye yardımcı olan, TOEFL® sınavının zengin mirasına ve İngilizce dil sınavlarındaki en  iyi uygulamalara dayanan TOEFL Primary® sınavları, 8 yaş üstü öğrencilerimiz için tasarlanmış olup, öğrencilerin gelecekteki başarısı için bir temel oluşturan İngilizce iletişim becerilerini ölçen uluslararası düzeyde en çok kabul gören sınavdır.
 
 

31 Mayıs 2021