ÖN KAYIT
İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Sınav Anadolu ve Fen Liseleri İngilizce programı ile “İngilizce’yi anlatan değil, öğreten bir okul” olduğu vurgulanarak, İngilizce öğrencilere anadilleri gibi öğretilmektedir. Unutulmamalıdır ki anlatılanlar hafızada kalmayabilir ancak yaşananlar mutlaka kalacaktır. Bu sebeple, öğrencilere okul içerisinde verilen ödev ve projeler sayesinde okul dışında da İngilizce ile iç içe olma fırsatı sağlanır.
 
İngilizce Eğitim Programı altyapısı ile Sınav Liselerinde 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilir. Öğrencilere iş birliği, takım çalışması ve araştırma becerileri kazandırılırken sanatsal yönlerini de kullanabilecekleri tasarımlar ve çizimler yapmalarına olanak sağlanır.
 
Kitap ve proje çalışmaları ile hitabetlerini geliştirmeleri hedeflenen öğrencilerin İngilizceyi severek öğrenmeleri, yetkin ve aktif kullanmaları, İngilizce dilini kullanırken kendilerine güvenmeleri, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri,  kültürel öğrenme yoluyla farklı kültürleri tanımaları ve edindikleri kazanımları birer yaşam becerisine dönüştürebilmeleri hedeflenmektedir.
 
Sınav Liselerinde geleceğin mesleklerine hazırlanan  özgüveni yüksek “Dünya İnsanları” yetiştirilir.
  

BETTER TOGETHER PROGRAM 

 
Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen ‘BetterTogether/ PagebyPage’ özgün programı ile kitaplardan işlenilen bölümlerin ekstra materyaller ile desteklenmesi ve konularla entegre edilerek hazırlanmış bu materyallerin ders öncesi - esnası - sonrası için öğrenciye kolaylık sağlaması hedeflenmektedir. Program, gücünü her sayfada işlenilen konular için sayfa ve etkinlik numaraları detaylı bir şekilde yazılarak oluşturulmuş materyallerden almaktadır. 
 
Better Together program içerikleri, kitap konuları ve haftalık ödevleri ile birebir eş güdümlü gitmektedir. Bu kitap - materyal - ödev içerikleri entegrasyonu, iğne-iplik misali ayrılmaz bir bütünlük oluşturmakta ve birbirini tamamlaması yönüyle de sarmal öğrenme ile durumsal öğrenmeyi en üst düzeyde desteklemektedir. Ters yüz öğrenmeyi (Flipped Learning), ders öncesi öğrenim, ders esnası katılım ve ders sonrası pratiği açısından birebir destekleyen Lise İngilizce Programı, bu haliyle de tam öğrenmeyi kendine hedef edinmiştir.
 
 

ADVANCED PLACEMENT (AP) PROGRAMI

 
İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır.
 
AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkanı sağlar. Özellikle, öğrencilerin yurtdışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
 
AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca, çift-anadal programlarında (doublemajor) daha kolay okuyabilirler.


 

OXFORD AQA Uluslararası GCSE

 
OXFORD AQA Uluslararası GCSE, 14 ile 16 yaş grubundaki öğrenciler için dünyada tanınan ve tercih edilen sertifika programları arasında yer almaktadır. OXFORD AQA Uluslararası GCSE programları öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme, akıl yürütme, analiz etme, takım çalışması yaparak araştırma gibi tüm eğitsel becerilerini bir bütün olarak kullanabileceği ve geliştirebileceği öğrenme sürecini içermektedir. Oxford AQA Uluslararası GCSE Programları farklı konularda beceri düzeylerini geliştirmeyi hedefleyen öğretim programları bütünüdür. 
 
 

ULUSLAR ARASI SINAVLAR / INTERNATIONAL EXAMS

 

TOEFL & Oxford Test of English 

 
Uluslararası sınavlara yönelik hazırlık çalışmalarının yapıldığı ve dil seviyelerinin sınav sonucunda CEFR kapsamında ölçüldüğü uluslararası sınav çalışmalarıdır. 

 

Sınav Anadolu ve Fen Liseleri İngilizce Dersleri'nde Avrupa Ortak Dil Çerçevesi - CEFR Prensipleri Temel Alınır


Sınav Liselerinde İngilizce dersleri Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) prensiplerine göre düzenlenmiş olan müfredat ve ölçme-değerlendirme kriterlerini temel alarak uygulanmaktadır. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) tanımına göre, ‘C1 düzeyinde İngilizceye sahip bireyler’ çok çeşitli, zor metinleri ve konuşmaları anlayabilir, çoğu durumda kendini akıcı olarak ifade edebilir. 
 
Sınav Liselerindeki yabancı dil hedefi, gerek yurt dışında gerekse Türkiye’de öğretim dili İngilizce olan üniversiteler ve fakültelerde okuyacak öğrencilerin, hazırlık sınıflarını atlayarak, direkt olarak bölümlerinde okumaya başlamaları için uygun bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. 

 

 
 

DİJİTAL PLATFORMLAR

 

9-10.Sınıflar & 12.Sınıf Seçmeli Ders

 
NEARPOD/ Flipped Learning ters yüz öğrenme kapsamında dilin örtük program ile evde desteklenmesi ve dil pratiğinin en üst düzeyde evde de devam etmesi için kullanılan dijital platformdur. 
 
Sınav Koleji Merkez Kampüs İngilizce Koordinatörlüğünden gelecek program dahilinde çalışılan dijital platform, sınıf içi çalışılan konular ile korele haldedir.
  

11.Sınıflar

 
EFS+/ Ön-esnasında-sonrasında etkinlikleri ile öğrencileri hem film izleme hem eğlenme hem de öğrenme sürecine alan, sınıf içi konular ile korele halde ilerleyen dijital platformdur.

 

İNGİLİZCE KULÜPLER

 
İçeriklerinin Sınav Koleji Merkez Kampüsten geldiği Kulüp Çalışmaları tamamiyle öğrencilerin kendini ifade edebilen, grup çalışması ile kendini bir yere ait hissetmesine ve hem sorunun hem de çözümün bir parçası olduğunu görerek kendini değerli görmesine olanak sağlayan etkinlik saatleridir.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde MUN, GLOBAL CITIZEN SUMMIT, LIMELIGHT DRAMA, CAREER WORKSHOP Kulüpleri bulunmaktadır. 

 

Model United Nations (MUN)

 
15 – 18 yaş arası öğrencilerin Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ilgilendiren önemli dünya meselelerini tartıştıkları bir platformdur.
  

Global Citizenship Summit

 
Sınav Okullarında yapılan etkinlikte, takımlardan temel küresel unsurlarla bağlantılı ve sosyal, politik, çevresel ve ekonomik kategorilere ayrılmış 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini veya mümkünse birden fazlasını ele alabilecek bir proje tasarlamaları istenir. 
 
Gruplar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden en az bir tanesini esas alarak proje gerçekleştirmekle mükelleftirler. Katılımcılar daha sonrasında başvurmak istedikleri dört kategoriden birinde (kendi çözüm buldukları kalkınma hedefi ile alakalı bir kategori olmak şartıyla) diğer gruplarla yarışır. Projeler en az bir kalkınma hedefini çözmeye çalıştığı gibi birden fazla kalkınma hedefine de hitap edebilir. Bu bahsi geçen durum katılımcı gruba avantaj sağlar. 
 
Sosyal, Politik, Çevre ve Ekonomi ana alanlar olup gruplar eşleştirmelerini alakalı oldukları kalkınma hedefi ile ilişkilendirerek yapar. Jüri üyelerinin çoğunluğu o projenin o kategoride yarışabileceğine onay vermesi halinde proje bahsi geçen grupta yarışabilir. Aksi takdirde, jüri üyeleri o projeyi farklı bir kategoride değerlendirmek üzere sevk edebilir. 

 
 


 
Zirvenin son oturumunda katılımcılar, hazırladıkları projelerin dayandığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilişkilendirilen kategorilere göre komite odalarına ayrılır ve bu odalarda projelerini sunarlar. Her gruptan bir favori proje seçilir. Bu seçim, o grubun jürisi tarafından (%50 -50) ve diğer katılımcıların oylarıyla kesinleşir. Ardından en beğenilen bu 4 proje jüriler ve bütün katılımcılar tarafından değerlendirilir ve içlerinden “Global Citizenship” konseptine en çok uyan seçilir. Bu projeyi tasarlayan grup ödül olarak Avrupa Birliği ile iş birliğimiz kapsamında Belçika sınırlarında Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği Genel Merkezini görebilme şansı ve Brüksel turu ile ödüllendirilir.
 
Değerlendirmeler yapılırken projenin uygulanabilir ve sürdürülebilir olması, mümkün olduğunca iyi detaylandırılmış ve düşünülmüş olması önem taşır. Ek olarak projeyi sunan grubun takım çalışmasına yatkın, diğer katılımcılara karşı saygılı ve toleranslı, diplomatik tavır ve üsluplara uygun davranıyor olması, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, toplum önünde konuşma becerileri gibi unsurlar değerlendirilerek nihai kararlar verilir. 
 
Zirve, öğrencilere araştırma ve sunum, takım çalışması, topluluk önünde konuşma, lobicilik, müzakere, ikna, problem çözme ve kriz-olay yönetimi gibi bir Küresel Vatandaşın yönleriyle ilişkili birçok farklı beceriyi uygulama şansı vermektedir. Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini ve akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, üniversite ortamına öğrencileri hazırlamak ve Sınav Liseleri aidiyetini artırmak zirvenin amaçlarındandır.
 


 

Limelight Drama

 
Katılımcıların rol oynama, doğaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu, düşünceyi canlandırmasıdır.
  

Career Workshop

 
Öğrencilerin CV hazırlama, mülakat becerileri ve sektörden insanlarla mülakatlar ile 21.yüzyıl çalışma ve iş dünyasına hazırlık yaptığı İngilizce kulüp çalışmasıdır.

 
 
 

YURTDIŞI GEZİ PROGRAMLARI

 

Universitytrips in UK

 
Birleşik Krallık’taki üniversitelerin ziyaret edildiği ve dünya vatandaşı olma yönünde hedef koyduğumuz lise öğrencilerimizin üniversiteleri yerinde görüp tecrübe edindikleri yurt dışı gezi programıdır. 
 

Tematik Geziler

 
Lise öğrencilerimizin seçecekleri meslek alanlarını sektörün en önde gelenlerini yerinde ziyaret edip, tecrübe edindikleri yurt dışı gezi programıdır.
 

Londra Kültür Turu & Londra Yaz Okulu

 
Londra Kültür Turu amacı, kültür turu yapmak ve İngiltere’yi tanımaktır. Londra Yaz Okulu ise dil eğitimi temellidir. 

 


 

İNGİLİZCE ÖDEV KİTAPÇIKLARI

 

9-10. SINIFLAR

 
FLIP IT : Haftalık ödev kitapçığıdır. Her pazartesi yenilenerek öğrencilere verilir ve bir sonraki hafta kontrolü sağlanır. 
 
Ödevler, flippedlearning adı verilen ters yüz öğrenmeyi hedeflemekte ve bu bağlamda, okul dışı ve sınıf öncesi çalışmalar sunmaktadır. Bu çalışmalar ile öğrenciler, hem kazanımlarını pekiştirirler hem de örtük öğrenme kapsamında hazırbulunuşluklarını güçlendirirler. Ayrıca, uluslararası program olan AP programı terminolojilerini ödev kitapçıklarında çalışan öğrencileri, lise boyunca yaptıkları bu çalışmalar ile hem uluslararası programların sınavlarına hazırlanırlar hem de küresel eğitsel vizyona sahip olurlar.
 

11.SINIFLAR 

 
FLIP SIDE: İki haftada bir verilen ödev kitapçığıdır. İki haftada bir yenilenerek öğrencilere verilir ve düzenli kontrolü sağlanır. 
 
Ödevler, flippedlearning adı verilen ters yüz öğrenmeyi hedefler ve bu bağlamda öğrencilere okul dışı ve sınıf öncesi çalışmalar sunar. Bu çalışmalar ile öğrenciler, kazanımlarını pekiştirirler ve örtük öğrenme kapsamında hazırbulunuşluklarını güçlendirirler. Ayrıca, uluslararası sınavlara yönelik de rutin çalışma fırsatı yakalarlar.
 
 

İNGİLİZCE ETKİNLİKLERİ

 

TOPIC DAYS

 
Aylık rutin İngilizce etkinlikleri ile SLT-Situational Learning Teaching-Durumsal Öğrenmeyi pekiştirme İngilizce Koordinatörlüğü temel hedefidir. Okullarımızda yaparak yaşayarak öğrenme hayatın bir parçası haline getirilir. Bilim adamlarının eğlenerek öğrenmenin, daha akılda kalıcı olduğu savı ile İngilizce eğitimlerimiz bu çerçevede yapılmaktadır.
 

ÇİFT DİPLOMA


Sınav Anadolu ve Fen Liseleri Oxford Uluslararası Öğretim Programı (Oxford International Curriculum, OIC) kapsamında eğitim imkânı ve ÇİFT DİPLOMA imkanı sunar.
 
Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi tarafından İngilizceyi yaygın olarak kullanan ülkeler düşünülerek geliştirilmiş bir programdır. Sınav Anadolu ve Fen Liseleri öğrencileri 10. sınıfın sonundan itibaren sınava girerek uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olurlar. Çift diploma ve üniversiteye sınavsız geçiş olanağı sunulan ülkeler arasında Amerika, Kanada ve Letonya da yer almaktadır. Böylece liseden mezun olan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan diploma ile birlikte ÇİFT DİPLOMA alabilir ve tüm dünyada saygın üniversitelere girme hakkı kazanırlar.

 
 

OXFORD PLACEMENT TEST


OXFORD PLACEMENT TEST, öğrencinin dinamik İngilizce seviyesini ölçen, uluslararası tanınırlığı olan bir seviye değerlendirme ve raporlama sistemidir. OXFORD PLACEMENT TEST ile öncelikle tüm öğrencilerimizin hazır bulunuşlukları saptanmaktadır. Oxford Online Placement seviye testinin sonuçları ise CEFR seviye tanımlarına göre değerlendirilmektedir.
 
Oxford Placement Test, İngiltere merkezli ve dünyanın en büyük eğitim firması olan Oxford tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojisi ile öğrenenlerin dil becerisini hatasız ölçüp değerlendiren bir dil sınavıdır. Yapay zeka teknolojisi sayesinde sınav bitiminde sistem tarafından her bir öğrenci için objektif, net ve detaylı bir değerlendirme raporu oluşturulmaktadır. Bu rapor öğrencinin uluslararası standartlarda İngilizce dil seviyesini gösterirken aynı zamanda dil gelişiminin devam etmesi için öneriler de sunmaktadır. 

 

 

Oxford Placement Test (OPT) öğrencilerin eksiklerini görmek, tamamlama çalışmaları yapabilmek ve velilerimize yıl sonunda gelişimini gösterebilecek Uluslararası tanınırlığı olan bir sınavdır. Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde uygulanan OXFORD PLACEMENT TEST  ile öncelikle tüm öğrencilerimizin hazır bulunuşlukları saptanmaktadır.

Oxford Placement TestOxford Placement Test ile Sınav Anadolu ve Fen Liseleri öğrencilerimizin İngilizcede eksik oldukları konular görülür, bu konulardan tamamlama çalışmaları yapılır ve öğrencilerin velilerine sene sonunda İngilizce dil gelişimleri raporlarla gösterilmektedir.
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki İngilizce Programımızın bir parçası olan Oxford Placement Test ölçme değerlendirme sınavı, sene başı ve sene sonunda olmak üzere iki kez online olarak uygulanmaktadır.

 


 
Uluslararası yeni nesil ölçme değerlendirme aracı olan bu sınav, süreç içerisinde öğretmenlerimiz tarafından  farklılaştırılmış bir eğitim sunmamıza olanak sağlamaktadır. Bu testte alınan puanların başarı ya da başarısızlık olarak değerlendirilmesi gerek dil eğitimi açısından gerekse pedagojik açıdan doğru bir yaklaşım olmamaktadır. Öğrencilerimiz kendi bireysel dil gelişim yolculuklarında çaba ve performansları ile değerlendirilmektedir. 

 

31 Mayıs 2021