ÖN KAYIT
KODLAMA - ROBOTİK

ORTAOKUL KODLAMA ROBOTİK


Yapay zeka, robotik ve biyo, nano ve uzay teknolojisi alanlarında yaşanan gelişmeler, 3D (üç boyutlu) yazıcılar ile birlikte belirli bir ekonomik değere sahip canlı-cansız her nesnenin internet bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 çağının beraberinde getirmekte olduğu değişiklikler 21. yüzyıl toplumunda bireylerin sahip olması gereken becerileri de belirlemektedir.

Hızla gelişen ve değişen geleceğin dünyasına yönelik öngörüler, bireylerde bulunması gereken 21. yüzyıl becerilerine yönelik çalışmaların artmasına neden olmaktadır. Söz konusu yeterliklere yönelik yapılan çalışmalardan en dikkat çekeni ‘Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu’nun (ISTE) 2007 ve 2016 yıllarında hazırladığı raporlardır. Bu raporlarda “kompütasyonel düşünme” ve “programlama becerisi” bireylerde bulunması gereken 21. yüzyıl becerileri arasında sayılmaktadır.

 


 
“Dijital yerliler” olarak isimlendirdiğimiz yeni neslin, “dijital yatkınlık” özellikleri yakın zamanda teknolojinin inanılmaz evrimi ile daha fazla önem kazanmıştır. Son yıllarda hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği ve her geçen gün kendini hissettirmeye başlayan Endüstri 4.0 ile birlikte 3 boyutlu ve 4 boyutlu yazıcı teknolojileri, akıllı cihazlar, nesnelerin interneti gibi gelişmelerin günlük hayatımızı derinden etkilemeye başladığı görülmektedir.

 

KODLAMA


Sınav Ortaokullarında, Robotik Kodlama eğitiminin genel amacı algoritma kavramının yanı sıra yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, analitik düşünme ve uzamsal düşünme biçimini kazandırmaktır. Okulumuzda uygulanan kodlama eğitiminin genel amaçları eğitim gören tüm öğrenciler, matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirirler, bunun yanında kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenirler. 

 


Öğrencilerimiz eğitim süresince kodlama-robotik atölyelerinde sınıflarına göre; BT Okuryazarlığı, Programlama, Mobil Programlama, Web Tasarımı, Oyun Tasarımı, 3D Tasarım, Algoritma, Temel Bilgisayar Eğitimi dersleri alırlar. Somut dönemden soyut döneme geçiş yapmakta olan öğrencilerimiz 3D tasarım eğitimleri ile yaptıkları çalışmalar, literatüre katkı sağlaması yönünden önemlidir. Öğrencinin kendi tasarladığı bir ürünü somutlaştırması o öğrencinin hayal gücünü geliştirir.

 
 

 

ROBOTİK


Öğrenme ortamlarında robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bu bağlamda robotik atölyelerinde;Temel Elektronik, Nesnelerin İnterneti, Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı, Robotik Kit, Elektronik Simülasyon çalışmaları ile çeşitli araçlar kullanarak öğrencilerimiz aktif bir çalışma içinde bulunurlar.

Çağımızda kompütasyonel düşünme sadece bilgisayar mühendislerinin değil tüm bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözme yeteneklerini geliştirmelerinde etkin rol oynamaktadır. 21. yüzyıl becerileri arasında sayılan ve gelecekteki iş gücü becerileri arasında olması gerektiği belirtilen kompütasyonel düşünme tarzında,  öğrenciler programlama yaparken, öncelikle verilen probleme bir çözüm üretmek zorundadırlar. Daha sonra bu çözümü kullanarak bilgisayar ile iletişim kurmanın bir yolunu bulmak durumundadırlar.

 

 
Kodlama bireylerin matematiksel ve kompütasyonel becerilerini (değişken ve koşul ifadeleri gibi) geliştirir. Bunun yanı sıra bireyler kodlama yaparken problem çözmeye ilişkin öğrenme stratejilerini, projelerini tasarlamayı ve fikirler arasında bağlantılar kurmayı öğrenmektedirler. Süreçte öğrenciler, gerçek dünya problemlerini sorgulamakta, öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri, bilişimsel düşünme becerisi, problem çözme, üretken düşünme becerileri ve yaratıcılıkları gelişmektedir.
 
Robotik kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabileceğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. Nesnelerin interneti ile cihazlar arası veri transferi ve yorumlaması sayesinde, insan odaklı sistemlerin büyük çoğunluğunun yerini akıllı cihazlara bırakacağı görülmekte ve öngörülmektedir.
 
21. yüzyıl becerileri arasında sayılan “kompütasyonel düşünme” ve “programlama” becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama dersinin içerisinde barındıran, nesnelerin interneti ve akıllı cihazların çalışma mantığının somut olarak görülebildiği Robotik uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır.

 

 

Sınav Koleji robotik atölyelerinde, robotik etkinliklerin gerçekleştirilmesi öğrencilerin ekip çalışmasını sağlarken, eğlenceli ve etkili bir öğrenmenin de gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Bununla ilgili öğrenme ortamlarında robotik kullanımının öğrencilerin problemi anlama ve çözme yeteneklerini geliştirdiğini ifade etmektedir. 
 
Robotik; mekanik, elektronik, kodlama gibi çeşitli alanlarda robot tasarımı ve yapımı ile uğraşan bir teknoloji dalıdır Özellikle blok tabanlı kodlamanın yapıldığı robotların eğitimde kullanılması yaygınlaşmış durumdadır. Bu tür eğitsel robotlar öğrencilerin somut nesneler ile çalışmalarına olanak vererek gerçek hayat problemleri ile ilgilenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca eğitsel robotlar öğrencilere eğlenceli aktiviteler içeren zengin öğrenme ortamları oluşturmaktadır.
 
 


 

SINAV ORTAOKULLARINDA  LEGO® EDUCATION

 
LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet, anaokulundan başlayarak ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır. Öğrenciler robotik ve kodlama bilgilerini geliştirerek mühendislik konularını kolaylıkla öğrenirler. LEGO® Education Bukalemun StemSet içeriğinde bulunan müfredata uygun ünitelerinden oluşan eğitim kitapçıkları, nitelikli içerikler, videolu ve basılı tüm içerikler, fiziki materyaller ile öğrenciler  robotik, kodlama ve STEM konularını öğrenirken aynı zamanda eğlenirler.

 
 

LEGO® Education Bukalemun StemSet oyunla öğrenme ilkesine dayalı ve öğrencilerin ilgisini çekecek çözümleriyle onların robotik kodlama becerilerini artırmaları için özenle, titizlikle ve profesyonel bir şekilde tasarlanmıştır. Eğlenerek öğrenme imkanı sunan LEGO® Öğrenme Sistemi içinde bulunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin problem çözme eleştirel düşünme,  tasarlama ve kodlama becerileri gelişir.  Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir. LEGO® Öğrenme Sisteminde biraraya gelen akıllı donanım ve sensörler, tanınmış kodlama dilleri, robot tasarımı ve inşa etme süreçlerini eğlenceli hale getirir.
 
 


LEGO® Öğrenme Sistemi öğrencilerimizin matematik, fen bilimleri, mühendislik konularındaki başarı düzeylerinin ileri seviyeye gelmesi için düşünülmüş ve öğrencilerimizin robotik ve kodlama eğitimlerimizden üst düzey performans alabilmeleri için tasarlanmış eğitim içeriklerinden oluşur. Öğrencilerimizin geleceğini dünyasını şimdiden inşa etmelerini desteklemeleri, 21. yüzyılın gerektirdiği kazanımlara erken yaşta sahip olmaları, farklı disiplinlere bir arada çalışma ve uyum sağlama becerilerini geliştirmeleri, Matematik, Robotik, Kodlama gibi STEM becerilerini artırmaları, geleceğin dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları, öğrenmeyi öğrenerek, problem çözme yeteneklerini ve becerilerini geliştirmeleri ve ilerletmeleri amacıyla Türk Eğitim Sistemi ve güncel müfredata uygun olarak profesyonel bir biçimde hazırlanmış materyal ve etkinlik kitapçıklarından oluşmaktadır. 

 

17 Temmuz 2021