ÖN KAYIT
LİSE


Günümüzde teknolojinin önemli kullanıcıları ve geliştiricisi, lise dönemi öğrencileridir. Sınav Eğitim Kurumları olarak ülkemizi küresel ölçekte teknoloji liderleri arasında konumlandıracak genç bilim adamlarını yetiştirmekteyiz. Akademik ve teknolojik altyapısı güçlü, araştırmacı, yenilikçi, üretken bireyler olarak yetişen öğrencilerimizin, yetenekleri doğrultusunda yalnızca teknolojinin tüketicisi değil teknolojinin yaratıcıları olmalarını da sağlamaktayız.

Öğrencilerine 21. yüzyıl becerilerini edindirmeyi kendine amaç edinmiş Sınav Eğitim Kurumları, Robotik Kodlama dersleri ile mühendis adayları yetiştirmeyi değil yapay zeka, robotik ve biyo, nano ve uzay teknolojisi alanlarında yaşanan gelişmeler, 3D (üç boyutlu) yazıcılar ile birlikte belirli bir ekonomik değere sahip canlı-cansız her nesnenin internet bağlantılarıyla diğer nesnelerle iletişime ve etkileşime geçebileceği akıllı üretim dönemi olarak tanımlanan Endüstri 4.0 çağında, teknoloji okur-yazarı hekimler, C-level yöneticiler, bilişim hukukçuları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 
       
        

Lise dönemi, öğrencilerin bilgisayar biliminin hayatın bir parçası olduğunu kabul ettiği, çalışma ve yaşama biçimini etkilediği bir zaman dilimidir. Öğrencilerimiz; önce gerçek hayata dair problemle yüzleşir, sonra problemi ayrıştırarak küçük gruplara böler, şekillendirerek tanımlar, analiz eder ve en sonunda da çözümü üretebilmek için tasarımı oluşturur.
 
21. yüzyıl becerileri arasında sayılan “kompütasyonel düşünme” (computational thinking) ve “programlama” becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama etkinliklerini içerisinde barındıran, nesnelerin interneti ve akıllı cihazların çalışma mantığının somut olarak görülebildiği Robotik Kodlama dersleri oldukça önem taşımaktadır.
 
Gelecek dünya konjonktüründe söz sahibi olması hedeflenen Sınav Anadolu ve Fen Liseleri öğrencileri; Web tasarımı, Web tabanı, Programlama, Makine Öğrenmesi, Mobil Programlama,  Algoritma, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Robotik Uygulamalar, 3D baskı teknolojileri ve Akıllı Cihaz teknolojileri gibi gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde üretim yetisini kazanmış bireyler olarak eğitimlerini almaktadırlar. 
 

               
 

Avrupa Komisyonunun hazırladığı raporda da mantıksal akıl yürütmenin bir parçası olarak kodlama becerisi “21. yüzyıl becerileri” arasında sayılmaktadır (European Commission, 2016). Öğrencilerimiz, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda almış oldukları eğitimleri ilgi duydukları alanlara göre ürün haline getirmektedir.
 
Robotik Kodlama uygulamaları, soyut bir işlem gerektiren yazılım süreçlerini somutlaştırmakta ve öğrencilere yazmış oldukları kodların derlendikten sonra bir donanım ile nasıl çalışabileceğini doğrudan gözlemleme olanağı sağlamaktadır. 21. yüzyıl becerileri arasında sayılan kompütasyonel düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine robotik donanımların dahil edilmesi ile düzenlenen robotik kodlama dersleri sayesinde hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığının somut uygulamalarla anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulmaktadır.

 
         

08 Temmuz 2021