ÖN KAYIT
MENTORLÜK SİSTEMİ

MENTORLÜK SİSTEMİ

 
Mentorlük belirli bir alanda tecrübe sahibi olmayan kişilerin, o işi daha iyi gerçekleştirebilmeleri amacıyla, alanla ilgili daha çok tecrübesi bulunan, bilgi ve beceri sahibi kişiler tarafından onlara yol gösterilmesi olarak ifade edilen tradisyonel bir süreçtir. 

 


 

SINAV OKULLARINDA MENTORLÜK SİSTEMİ

 
Sınav Okullarında Mentorlük Sistemi, mentor ile danışan öğrenci arasında kişisel, akademik ve duygusal ortaklık kurma sürecine dayanır. Öğrencinin derslerdeki gelişimi, motivasyonu ve devamlılığı izlenir. Öğretmenleri, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerine ve sosyal yaşamına katkı sağlanır.
 
Her öğrencimiz, mentor öğretmenlik sistemiyle ve ayrıştırılmadan 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bir mentor öğretmenden danışmanlık desteği alır.
 
Mentor öğretmen düzenli aralıklarla öğrenci ve velisi ile ayrı ayrı görüşür, görüşme sonuçlarını raporlandırarak rehber öğretmenle paylaşır.
 
Sınav Okullarında mentor öğretmenler öğrencinin akademik sürecine destek olmak için TÖDEV, sınav, deneme, görev kağıtları ile uygulama sonuçlarını inceler.  Tüm bunları öğrenci ile paylaşır. Öğrencinin bireysel planlama yapmasına ve sonuçları analiz ederek ilerlemesine yardımcı olur.
 
Ders çalışma teknikleriyle ilgili, öğrencinin ihtiyaçlarını belirler. Test çözümü, konu tekrarı ve görsel, işitsel, yazılı, sözlü kaynakların kullanımı  konusunda önerilerini sunar.
 
Gerektiğinde duygusal süreçlerini desteklemek ve motivasyonu güçlendirmek için de telkinlerde bulunur. Öğrencinin sınav dönemini etkileyecek ailevi  ve duygusal  problemleri takip edilir. Gerekirse rehber öğretmen eşliğinde bu sorunlar için de çözüm aranır.  
 
 


 
Sınav gruplarında mentorlük süreci aynı şekilde işlemektedir.Bu dönemde öğrenci görüşmeleri daha sık yapılmaktadır. Mentor Öğretmenler tüm öğrencilerine yönelik bir analiz yapar. Hedefler belirlenerek bu hedeflerin öğrenciye uygun olup olmadığı müşterek kontrol edilir.
 
Sınav gruplarında haftalık olarak yapılan sınav sonuçları ile 5, 6 ve 7. sınıflarda aylık ve düzenli olarak yapılan deneme sınav sonuçlarına göre öğrencilerimizin bireysel kazanım eksikleri tespit edilir. Mentor öğretmen yapılan bu takibe göre sonuçları inceleyerek takip eder. Mentor öğretmen ilk başta belirlenen hedefe öğrencinin ne kadar yaklaştığını gözlemler. Sonuç yeterli değilse öğrencinin  ihtiyaçları tekrar belirlenir. Öğrencinin deneme sonuçlarında eksik kazanımları ve yeterli olmadığı alanlar için gerek bireysel gerekse küçük gruplar halinde eksik kapatma çalışmaları  ile ek çalışmalar planlanır ve yapılır. 
 
Her bir ortaokul öğrencisi için “Akademik Parmak İzi” olarak adlandırdığımız geçmişten bugüne kadar edindikleri bilgi birikimine ek olarak eksik kazanımlarına dair detaylı analizler mevcuttur. Öğrencinin karşılaştığı sorunlar karşısında kendi çözümlerini üretmesi, kendini yeni koşullara göre yapılandırması bu analizlerle mümkün olur. Her yıl düzenli takibi yapılan öğrenciler kademe geçişlerinde de dahil olmak üzere akademik parmak izlerini her daim yanlarında taşırlar.
 
Lise öğrencilerimiz için üniversite sınavlarına hazırlık süreci 9. sınıfta başlar.  9. ve 10. sınıflara özgü hazırlanan bireysel rehberlik çalışma programları her öğrencimizin ihtiyacına göre düzenlenir. 9 ve 10. sınıflarda yapılan aylık deneme sınavları öğrencileri 11 ve 12. sınıfa hazırlar. 11. sınıfta rehberlik biriminin düzenlediği kariyer günleri, üniversite gezileri sayesinde yapılan doğru alan seçimi onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırmış olur.

12. sınıfa gelindiğinde öğrencilerimizin farklı zorluklarda soruları pratik bir şekilde çözme becerisi gelişmiş olur. 11. sınıfta sınava hazırlık öğrencileri, 12. sınıfta “Sınav Grubu” olarak çalışmalarına devam eder. Buna ek olarak yarıyıl tatillerinde öğrenciler, kendilerine özel hazırlanmış hata kitapçığından da faydalanırlar ve bir sonraki döneme eksiksiz olarak hazırlanırlar. 

 

 
 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN AMAÇLARI NELERDİR?


Mentor Öğretmenlik sistemi ile;
 
 
 


 
MENTOR ÖĞRETMENLİĞİN AMAÇLARI NELERDİR?
 
Mentor Öğretmenler; 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ KAZANIMI NE OLMAKTADIR?


Mentor Öğretmenlik Sistemi ile öğrenciler;
 
 

 

MENTORLÜK SİSTEMİNİN TEMEL YARARLARI

 


MENTOR ÖĞRETMENLER NASIL OLMALIDIR?

 
Mentor Öğretmenler mentorü oldukları öğrencileri isim isim tanımalı, öğrenciler ile düzenli iletişim içinde bulunmalı, öğrencilerin velileri ile tanışmalı ve periyodik aralıklarla iletişimde bulunmalı, mentörü oldukları öğrencilerin okul başarı grafiklerini e-okul ve MyExamy üzerinden takip etmeli, mentorü olduğu öğrencilerin branş öğretmenlerinden aldığı bilgiler ışığında öğrenciye yönlendirmeler yapabilmelidir. 

 

 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ NELERDİR?

 
Mentor Öğretmenlik Sistemi ile okullarımızdaki her öğrencimizin akademik ve sosyal alandaki gelişimleri dikkatli bir şekilde izlenir. Öğrencilerimizin planlama ve değerlendirme becerilerinin artırılması, gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitimsel ve bilimsel başarının yükseltilmesi, okula bağlılığının sağlanması, öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, öğrenme motivasyonunun artırılması, ev ve okul arasındaki etkileşimin yakın işbirliği ile kolaylaştırılması hedeflenir. 
 

MENTORLÜK ÇALIŞMALARI İLE ÖĞRETMEN KAZANIMI NE OLMAKTADIR?

Mentorlük çalışmaları ile öğretmenler;

 
 

30 Aralık 2021