ÖN KAYIT
OKUL AİLE BİRLİĞİ

OKUL AİLE BİRLİĞİ


Sınav Okulları Okul Aile Birliğimiz Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince her yıl Eğitim-Öğretim döneminde görev almaktadır. Okul Aile Birliğinin kuruluş amacı; okul ve aile arasındaki iletişimi, işbirliğini ve bütünleşmeyi sağlamak, eğitim ve öğretim faaliyetlerini geliştirici etkinliklerle desteklemektir. 
 
Sınav Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği olarak temel hedefimiz; öğrencilerimizin, Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirilmeleri, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ve temel ilkeleri ile milli manevi değerleri doğrultusunda  çok yönlü çalışmalar yürütmektir. Bu çalışmalar; okul yönetimi, öğretmenler, veliler ile aileler arasında gerekli işbirliği yaparak güçlü ve etkin bir iletişimin sağlanması ve destekleyici çalışmaların yürütülmesidir. 

 
Okul Aile Birliğinin en temel amacı okul ve öğrenci yararı için çalışmaktır. Okulun kalitesi ve başarısı için okulun stratejik plan çalışmaları ile öğretmenler kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını desteklemek ve bu amaçla velilerle işbirliğine yapmak Okul Aile Birliği görevlerindendir. Aslen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Okul Aile Birliği çalışmaları ve yapılan toplantılarda alınan kararlar, okul yönetiminin onayı ile uygulamaya konulabilir. Bu kararlar Okul Aile Birliği Başkanı tarafından okul yönetimine yazılı olarak deklare edilir. Okul yönetimi tarafından onaylanan kararlar uygulamaya konulmaktadır. 

Okul Aile Birliği, Sınav Eğitim Kurumları tarafından belirlenen sosyal sorumluluk projelerinde yer alırlar. Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla okul idaresi tarafından planlanan ve organize edilen kurs, sınav, seminer, tiyatro, müzik, sanat, spor,  kermes, gezi ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlar. Okul Aile Birliği, okul yönetimi ile işbirliği içinde bulunmaktadır. Belirli gün ve haftalar, Milli bayramlar ve kültürel yarışmaların düzenlenmesinde katkıda bulunur. Okul yönetimi ile ortak hareket ederek, maddi bakımdan yeterli olmayan kardeş okullara ve öğrencilere maddi ve manevi destek sağlar ve eğitimsel olarak katkıda bulunur.
 
 
Okul Aile Birliği üyeleri gerçekleştirilen toplantılarda konuşulan maddeleri, açıklamaları ve  alınan kararları bildirmek ve açıklamak yükümlülüğünde ve yetkisinde değildir. Bir velinin Okul Aile Birliği Üyelerinden birine yaşanan bir durumu sözel olarak yansıtması durumunda, Okul Aile Birliği üyesi yaşanan durumu ilgili öğretmen, ilgili rehber öğretmen ya da yöneticiye bildirmekle sorumludur. Okul Aile Birliği üyeleri durumlara kişisel yorumda bulunma ve müdahale etme yetkisinde değildir.
 
Okul Aile Birliği Üyeleri öğrenci ve okul faydası için görev alırlar. Üyeler, okul tarafından yapılan sosyal sorumluluk projelerinde yöneticilerine gerekli desteği verirler. Okul Aile Birliği Yöneticileri ve üyeleri, eğitim öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına fikirsel olarak katkı sağlarlar, ulusal ve uluslararası projelerin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunurlar, bu projeler ile tüm resmi tören ve etkinliklere etkin olarak katılırlar.
 

31 Mayıs 2021