ÖN KAYIT
ORTAOKUL

Sınav Koleji Ortaokul Programı, öğrencilerimizin akademik bakımdan gelişmelerine ortam hazırlamanın yanı sıra onların fiziksel, bilişsel ve duygusal bakımdan sağlıklı, dengeli, temel bilgi ve becerilere sahip, özgüveni yüksek, eleştirel - yaratıcı düşünebilen, sosyal, iletişimi kuvvetli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Okullarımızda eğitim tam gün ve bir eğitim-öğretim yılımız 4 dönemden oluşmaktadır. Sınav Ortaokullarında 5. sınıflarda In Side Out Side ve Proje Tabanlı Eğitim(PBL), 6 ve 7. sınıflarda merkezi sınavlara hazırlık gözetmeksizin Proje Tabanlı Eğitim ve 8. sınıf  sınav gruplarına Liselere Geçiş Sistemine uygun ders programı uygulanır.

Sınav Ortaokullarında öğrencilerimiz teknoloji, bilim, sanat ve sporun iç içe girdiği donanımlı eğitim ortamlarında, çağın gereklerine uygun olarak, demokratik ve  çağdaş eğitim fırsatları içinde saygı, sevgi, hoşgörü, ‘İyi İnsan, İyi Yurttaş Hedefli Değerler Eğitimi’ ışığında yetişmektedir. 

 

 

Okullarımızda uyguladığımız eğitim sistemimizin asıl hedeflerinden biri  olan 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip dünya ile aynı dili konuşan öğrencilerimizi, bu hedefimiz doğrultusunda geleceğe hazırlamaktır. 21. yüzyıl becerilerinde eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği ve iletişim ile öğrencilerimizin problem çözme, yaratıcı düşünme, takım çalışmalarına açık olma ve düşüncelerini açık bir şekilde dile getirme yetilerinin artırılması için gerekli çalışmaları sağlamaktayız.
 
Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirebilecekleri, deneyimlerini sunabilecekleri pek çok  farklı imkan sunan okullarımızda öğrencilerimiz İngilizce ve ikinci yabancı dil başta olmak üzere bir çok kulüp çalışmalarına katılırlar. Kulüplerde toplumsal projeler geliştirmeye de önem veren okulumuzda aynı zamanda, belirli aralıklarla öğrenciler arası akıl oyunlarından, satranca, futboldan, basketbola, halk oyunlarından yüzmeye kadar çeşitli dallarda yarışmalar, turnuvalar düzenlenir. Bölgesel ve çevresel imkanlar dikkate alınarak sanat, spor ve kültür içerikli sosyal aktiviteler organize edilir.
 


 

31 Mayıs 2021