ÖN KAYIT
OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUM

OXFORD INTERNATIONAL CURRICULUMİlkokuldan lise sona kadar eğitim hayatı sürdüren Sınav Kolej öğrencileri, “Dünya Vatandaşı” olma yolunda bir adım daha atarak güçlü bir akademik geçmişi olan Oxford Uluslararası Müfredatı (OIC-Oxford International Curriculum) ile Sınav’ın Uluslararası vizyonuna güç katmaya devam ediyor.

Sınav Koleji, yabancı dil öğretimini daha etkin hale getirmek ve öğrencilerine tüm dünyada geçerliliği olan ÇİFT DİPLOMA vermek için Uluslararası öğretim programları arasından; güçlü akademik geçmişi, etkin öğretim teknikleri ve en önemlisi de ulusal programımıza uyumlu özellikleriyle Oxford Uluslararası Müfredatını (OIC-Oxford International Curriculum) tercih etmektedir.

 
 

Sınav Koleji Anaokulları ile Sınav Koleji İlkokullarında  yıllardır başarıyla uygulanmakta olan “Side to Side” Eğitim Portalı'nın yanı sıra, 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılında Oxford Uluslararası Müfredatına (Oxford International Curriculum) 4, 5, 6 ve 7. sınıflarımızda da başlanmıştır. 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında Oxford İngilizce dersinin yanında seçmeli Global Skills Projects (Küresel Beceriler) ve Wellbeing (İyi Olma Hali-Farkındalık) derslerin kazanımları İngilizce’ye entegre edilerek işlenmeye devam edilecektir. Öğrencilerimiz her öğretim yılının sonunda sınava girerek, uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını alacaklardır.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılında da liselerimizde OXFORD AQA IGCSE programları uygulanmaya devam edecektir. IGCSE ESL; ana dili İngilizce olmayan öğrencilere göre tasarlanmıştır ve öğrencilerin kelime dağarcığı ve cümle yapılarını kullanarak açık, tutarlı iletişim kurma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Öğretme ve öğrenmeye yeni yaklaşımlar sunan Oxford Uluslararası Müfredatı; Oxford Üniversitesi tarafından, İngilizcenin yaygın ve ikinci dil olarak kullanıldığı ülkeler düşünülerek geliştirilmiş, uluslararası ölçütlere ve esneklik özelliğine sahip tek programdır.

 


 Oxford International Curriculum öğrencilerimize ve okulumuza;

**  21. yüzyıl becerilerini içeren, entelektüel araştırma ve sorgulamayı teşvik edip bireysel ve kültürel değerlerle ilgili farkındalığı artırması ile yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırarak öğrencileri sonraki akademik süreçlere hazırlar,

**  Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimize disiplinler arası çalışma ve bağlantı kurma becerileri kazandırır ve öğrencileri uluslararası yetkinlik- yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunar,

**  Öğretmenlerimizin yüz yüze ve online eğitimlerle profesyonel gelişimlerini sağlayarak Oxford University Press uzmanları tarafından denetler ve başarılı öğretmenlere dünya ülkelerinde geçerli sertifikalar verir.
 
 

OXFORD AQA ULUSLARARASI GENEL ORTAÖĞRETİM SERTİFİKA PROGRAMI
 Oxford AQA Uluslararası GCSE Programı Nedir?

 
Genel ortaöğretim eğitimi sertifika programı olan Oxford AQA Uluslararası GCSE dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifika programları  arasında yer alır.

Oxford AQA Uluslararası GCSE 14-17 yaş aralığında yer alan öğrencilerin birçok konuda farklı beceri düzeylerini hedefleyen öğretim programlarını içermektedir. Öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini kullanabileceği, akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini  geliştirebileceği ve tüm eğitsel becerilerini bütünleştirilebileceği bir öğrenme süreci sunar.
 
Oxford AQA Uluslararası GCSE  Programları çerçevesinde kazanılan edinimler öğrenciyi,  AS/A-level Yeterlilik Sertifika Programı ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı gibi farklı öğretim programlarına hazırlamaktadır.

 
 
 

AQA Sınavı Nedir? Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance)

 
Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği (Oxford International Assessment and Qualification Alliance) sınav uygulama alanında, evrensel uluslararası öğretim programları ile yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biridir.
 
Sınav uygulama alanında dünya çapında uluslararası öğretim programları ve yeterlilik belgeleri sağlayan en önemli kurumlardan biri olan Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği öğrencilere uluslararası yetkinlik ve yeterlilik sınavlarına hazırlık olanağı sunar. 

 

 

Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği öğrencilere sunduğu içeriklerle öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünme,  araştırma ve sorun çözme gibi becerilerini destekleyerek öğrencileri eğitimlerinin sonraki aşamalarına hazırlanmasında, yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere İngiliz dilini etkin bir şekilde kullanma olanağı sağlanmasında, öğrencilerin disiplinlerarası bağlantı kurma becerilerini geliştirerek alanlarında uzmanlaşmaları için gerekli temeli oluşturmasında, yurt dışındaki çoğu üniversitenin üniversite başvurularında, öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performanslarının değerlendirilmesinde, öğrencilerin AS/A-level,  Uluslararası Bakalorya gibi sertifika ve diploma programlarına hazırlamalarında etkilidir.

Öğrencilerin aldıkları skorlar, A*-G sisteminin yerini alan ve İngiltere'de uygulanmakta olan yeni 9-1 not baremi yapısına dayanmakta ve İngiltere'deki okullarla uyumlu olmaktadır. Oxford AQA Uluslararası Değerlendirme ve Yeterlilik Birliği, Geliştirilmiş Sonuç Analiz platformu (Enhanced Results Analysis- ERA) ile uygulayıcı okullara geri bildirimlerde bulunma imkanı sunar ve öğrencilerin desteklenmesi gereken niteliklerini ortaya çıkarır.

 

ULUSLARARASI AKADEMİK YETERLİLİK PROGRAMI - IGCSE

 

9. ve 10. Sınıflarda  IGCSE Programı Hakkında Genel Bilgi

 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki öğrencilerimiz hazır bulunuşluk düzeyine göre 9. ve 10. sınıfta Uluslararası programımız olan IGCSE ESL Programı'na dahil edilirler.

IGCSE ESL İngiltere başta olmak üzere, dünya çapında lise seviyesinde uygulanan ve dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından kabul gören akademik yeterlilik programıdır. Oxford International GCSE ESL(International General Certificate of Secondary Education), öğrencilerin bir konu hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini de kapsayan 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış üst düzey bir programdır.

International GCSE Programı Sınav Liselerinin ilk iki yılında öğrencilere takım çalışması, müzakere yeteneği, empati kurabilme ve liderlik yapabilme gibi sosyal becerileri, kritik düşünme, analiz yapabilme, problem çözebilme ve karar verebilme gibi bilişsel becerileri, adaptasyon, öğrenme isteği, çalışma etiği ve öz değerlendirme gibi içsel becerileri kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik bir programdır.

Zengin altyapısıyla, uluslararası standartta İngilizce eğitimi sunan Oxford International GCSE ESL,  anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları akademik İngilizce dil becerilerini edinmelerini amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir.

 

 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerindeki 9 ve 10. sınıflarda 10 saatlik programımız Core ve IGCSE ESL olarak planlanmıştır. Core derslerimizde öğrencimizi genel İngilizce programı devam ederken IGCSE ESL derslerinde ise okuma ve yazma becerileri sadece öğrencilerin İngilizce seviyelerini geliştirmekle kalmaz, 21. yüzyıl becerileri arasında bulunan eleştirel düşünmeyi de destekler.
 
Sınav Okulları’nın seçilmiş liselerinde eğitim gören 9. sınıf öğrencilerin tamamı Uluslararası GCSE İngilizce öğretim programından ortak İngilizce dersi kapsamında yararlanmaktadırlar.
 
GCSE İngilizce öğretim programı MEB Ortaöğretim İngilizce programı ile bütünleştirilerek okulumuzda uygulanmaktadır.
 
Öğrenciler 10. sınıfın sonunda, Oxford AQA Sınav Merkezi olan okulumuzda yapılan yaz dönemi (Mayıs- Haziran) GCSE sınavlarına girerler. Sınav sonuçları Ağustos ayında açıklanır; öğrencilerin sertifikaları Ekim ayında okulumuza ulaştırılır. 
 
Sınav Anadolu ve Fen Liselerinde zorunlu olarak IGCSE ESL (English as a Second Language) verilmektedir. Zorunlu olarak verilen IGCSE ESL (English as a Second Language) sınavından belirlenen baremin üzerinde alan öğrencilerimiz de, isteğe bağlı olarak AS / A LEVEL Programlarına dahil olarak Çift Diploma almaya hak kazanabilirler. 

 
 
 

 
Uluslararası GCSE İngilizce Dersi 
 
Uluslararası GCSE İngilizce dersi ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zengin altyapısıyla, uluslararası standartta İngilizce eğitimi sunan Oxford International GCSE ESL,  anadili İngilizce olmayan lise öğrencilerinin, üniversite yaşamlarında ve iş hayatında ihtiyaç duydukları akademik İngilizce dil becerilerini edinmelerini amaçlayan dünyanın en önde gelen eğitim ve öğretim programlarından biridir.
 

Yurt Dışında GCSE


Yurt dışındaki üniversitelerin birçoğu üniversite başvurularında öğrencilerin lise yıllarında göstermiş oldukları akademik performansları da değerlendirmektedir. 
 
Bu anlamda öğrencilerin lise hayatı boyunca girmiş olduğu uluslararası sınavlar ve bu sınavlardan almış oldukları puanlar üniversite başvuru ve kabul süreçlerinde önemli bir katkı sağlamaktadır.

 

OXFORD TEST OF ENGLISH - OTE 

 

ANKARA SINAV KOLEJİ OXFORD İNGİLİZCE SINAV MERKEZİ OLARAK AKREDİTE EDİLDİ

 
Ankara Sınav Koleji, Oxford Üniversitesi tarafından, OTE-Oxford Test of English olarak akredite edildi. Bu akreditasyon ile Ankara Sınav Koleji, Türkiye'deki  15 sınav merkezinden biri olma özelliğini de kazandı.
 
Ankara Sınav Koleji, Oxford Üniversitesi’nin sertifikalandırdığı Dünyanın dört bir yanından çeşitli üniversiteler tarafından tanınırlığa sahip, tüm dil becerilerini iki saatte ölçebilen, adaptif ve %100 çevrimiçi olarak gerçekleşen dünyadaki tek yeterlilik sınavını Oxford University Press Türkiye ile imzaladı.

 

 
 
Oxford Test of English - OTE ; bireylere kişiselleştirilmiş, %100 çevrimiçi, esnek, hızlı ve kişiselleştirilmiş bir İngilizce dil testi sunmaktadır. 
 
Geleneksel dil yeterlilik testlerinden daha hızlı ve daha esnek olma özelliğine sahip olan Oxford Test of English, Oxford Üniversitesi tarafından onaylanmış tek "dil yeterlilik" testidir. Öğrencilerin test sonuçları ömür boyu geçerlidir ve dünya çapında tanınmaktadır.
 

Oxford Test of English Hakkında

 
Oxford University Press tarafından geliştirilen ve güvenilirliği Oxford Üniversitesi tarafından sağlanan Oxford Test of English bilgisayar tabanlı genel İngilizce yeterlilik testidir. 
 
Geleneksel yeterlilik testlerinden daha esnek ve daha hızlı olan  Oxford Test of English, Dünyanın en eski üniversitelerinden olan Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek İngilizce yeterlilik testidir ve Oxford University Press Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
CEFR düzeyinde raporlama yapan A2, B1 ve B2 seviyelerini ölçerek, İngilizceyi etkili bir şekilde anlama ve iletişim kurma yeteneğini değerlendiren çok seviyeli ve genel bir İngilizce yeterlilik testi olan Oxford Test of English, Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma’ dan oluşan dört dil becerisini kapsamaktadır. 

 

 
 
Okuma ve Dinleme becerilerini kapsayan modüller adaptif, yani test sorularının zorluklarını testin yanıtlarına göre ayarlayarak iki saat içinde daha motive edici, daha kısa, geleneksel yeterliliğe göre daha hassas bir ölçüm yaparak sonuç vermektedir. 
 
Konuşma ve Yazma becerilerini kapsayan modüller ise her bir testi kişiselleştirilmiş bir deneyim haline getirmekte ve her teste girene farklı sorular sormaktadır.
 
Oxford Test of English sınavına katılanlar, dört modülün tamamını veya herhangi bir kombinasyonla modüler olarak almayı seçebilirler. Test sonuçlarını iyileştirmek istiyorlarsa, seçilen modülleri tekrar alabilirler.
 
Ayrıntılı bilgi için : http://www.oxfordtestofenglish.com
 
Oxford Test of English - OTE 
 
Oxford Test of English, 25 ayrı ülkede 400’e yakın kurum tarafından tanınırlığı olan ve Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınavdır.
 
Oxford Test of English, 30 yılı aşkın deneyime sahip lider bir uluslararası yüksek öğretim yeterlilik ve servis sağlayıcısı olan NCUK tarafından tanınmaktadır. 
 
 

 
NCUK, 30 yılı aşkın tecrübesi ile önde gelen bir uluslararası yüksek öğretim yeterlilik ve servis sağlayıcısıdır. NCUK, 35.000’den fazla uluslararası öğrenciye, dünyanın en iyi üniversitelerinden bazılarında eğitim için bir yol sağlayan üniversitelerden oluşan bir oluşumdur.  5 ayrı kıtada 60’a yakın üniversitede geçerliliği bulunmaktadır. NCUK, bu programları dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlamaktadır. Bu anlamda Dünya çapında giderek artan sayıda üniversite, eğitim kurumu ve kuruluş tarafından tanınmaktadır.
 
Ayrıntılı bilgi için : https://www.ncuk.ac.uk/where-can-i-study/

08 Haziran 2021