ÖN KAYIT
REHBERLİK

ORTAOKUL REHBERLİK


Sınav Ortaokulları Eğitim Anlayışının merkezinde Rehberlik ve Danışman Öğretmenlik Sistemi bulunmaktadır. Her öğrencinin mutlaka bir tane Rehber Öğretmeni ve eşgüdüm halinde çalışan bir Danışman/Mentor Öğretmeni bulunmaktadır.
 
Sınav Ortaokulları haftalık ders programında 1 saat “Rehberlik ve Danışmanlık Saati” olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde; Eğitsel ve Kişisel Rehberlik, Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği , Başarısızlık Nedenleri Testi, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Problem Tarama Envanteri ,Sınav Kaygısı Ölçeği, Mesleki Eğilim Belirleme Testi  gibi çalışmalar yapılır. 
 
Sınav Ortaokullarında Verimli Çalışma Kılavuzu, Sınav Sistemleri Kılavuzu, Aile Kılavuzu ve Taban Puanlar Kılavuzu gibi rehberlik kitapçık ve dokümanlar öğrencilere verilir ve bu dokümanların içeriği ile ilgili sunumlar yapılır.
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 
Sınav Ortaokullarında Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik, eğitim anlayışının merkezinde yer almaktadır. Okulda öğretilen her konu, yazılı, test gibi sınavlar yoluyla ölçülür, öğrenci ve veliye ayrıntılı olarak rapor verilir.
 
Özellikle Sınav Ortaokullarında sık sık uygulanan Türkiye geneli deneme sınavlarıyla, öğrencinin sınıfındaki, okulundaki, ilindeki hatta yurt genelindeki başarı düzeyi tespit edilerek sonuçlar öğretmen, veli ve öğrenci ile paylaşılır. Sınavların sonrasında rehberlik ve ölçme değerlendirme uzmanlarının hazırladığı sınav - analiz raporuyla, öğrencinin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek etüt ve konu belirleme çalışmaları yapılır.
  

DEĞERLER EĞİTİMİ

 
Sınav Ortaokullarında başarı takibi, devam - devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE OKUL(Takip, Hakkaniyet, Empati) prensiplerini de içeren “Değerler Eğitimi” rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülmektedir.

 

31 Mayıs 2021