ÖN KAYIT
SANAT EĞİTİMİ

ANAOKULU SANAT EĞİTİMİ


Sanat Eğitimi branş dersleri Sınav Anaokullarında branş öğretmenleri tarafından verilir. Sınav Koleji Anaokullarında öğrencilerimiz uygulamalı, tek ve yaratıcılığın ön planda olduğu Sanat Eğitimi etkinlikleri ile kendi yeteneklerini keşfederler ve hayal güçlerini geliştirirler. Duyarlı, estetik ve üretken sanat eğitimi, çocukların gözünde estetik bir anlayışla anlam kazanır. 
 
Sınav Anaokullarında çocukların ileriki hayatlarında sanata, sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressamlar, heykeltraşlar, müzisyenler, dansçılar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyaller ve uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir. 
MÜZİK -ORFF ÇALIŞMALARI


Sınav Anaokulunda branş öğretmenleri tarafından verilen müzik etkinliklerimiz ve orff çalışmalarımız ile çocuklarımızın kendilerini ifade etme becerileri geliştirilmesi ve işitsel algı farklılıklarının geliştirilmesi amaçlanır. 
 
Müzik, dans, hareket, konuşma ve drama temelleri üzerine kurulan bir metod olan Orff çalışmaları ile işitsel algı farklılıklarının bedensel ve hareket biçimleri ile bütünleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Farklı tür ve çeşitli stillerin uygulandığı etkinliklerde öğrencilerimizin müzikal zenginliğinin gelişmesi amaçlanır. Çocuklarımızın müziğe dair yetenek ve becerilerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortam sağlanır.
 
Bu çalışmalar, çocuklarımızın ilkokul çağlarında okuma yazma öğrendikten sonra işitme becerisinin, görsel algının gerisinde kalmasını önlemek ve dinleme - algı becerisinin bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktadır. Birçok müzik aletinin yer aldığı atölyemizde gerçekleştirilen ritim çalışmaları ve koro faaliyetleri ile çocuklarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR


Sınav Anaokullarında öğrencilerimize Görsel Sanatlar Branşı ile yaratıcılığın temelinde var olan ‘’Özgün Olma’’ anlayışı kazandırılır.  Çocukların yaş düzeylerine uygun olarak özgün tasarımlar oluşturulması sağlanır. Çocuklarımıza estetik bakış açısı kazandırılır. Haftada bir yapılan görsel sanatlar dersleri ile çocuklarının vizyon gelişimine katkıda bulunulur.
 
Mevsime ve aya özel konseptler hazırlanarak atölye ortamında ya da hava koşullarının uygun olması durumunda resim ve seramik çalışmaları, doğa ile içiçe şekilde gerçekleştirilir.  Özellikle sanatsal etkinliklerin bir kolu olan seramik alanında çocuklarımızın yetenekleri ön plana çıkarılır, benliğinin keşfetmesine yardımcı olunur, ince motor gelişimleri desteklenir.

Öğrencilerimizin ileriki yaşamlarında sanata, sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressam ve heykeltraşlar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyaller ve uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir.  
 
Yıl içinde anaokul öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılan tüm ürünler, okulumuz içinde ve atölyelerimizde sergilenmektedir.

 YARATICI DRAMA


Sınav Anaokullarında İngilizce ve Anadil olarak verilen yaratıcı drama etkinlerimizde çocuklarımız oyun sırasında bütün kişisel becerilerini ve hayal güçlerini geliştirirler. Herhangi bir konu seçerek doğaçlama ve rol oynama gibi tekniklerin kullanıldığı yaratıcı drama etkinliklerinde çocuklarımız, yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için eleştirel düşünme yetenekleri gelişir. Yaratıcı Drama etkinlikleri, kendini tanıtma, iletişim, dil, dinleme, hayal gücü, problem çözme, olayları değerlendirme, empati gibi becerilerin geliştirilmesinde etkilidir. 
 
Sınav Anaokullarında uygulanan iki dildeki yaratıcı drama etkinlikleri ile Ana Dil ve İngilizce’nin doğru şekilde kullanılması desteklenir. Dil kullanım alanlarının ve kalitesini geliştirmeye yönelik drama faaliyetleri ses, nefes ve beden kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarını da içerir. Doğaçlama yoluyla yapılan drama etkinliklerinde çocukların bakış açısı farklı yönlerden gelişmektedir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesi sağlanır. Çocuklarda tiyatro eğitiminin başlamasına ve gelişmesine, aynı zamanda rol yapma yeteneklerinin de ortaya çıkmasına yardımcı olur.

 

 

 

MODERN DANS - BALE


Sınav Anaokullarında modern dans eğitimi sayesinde çocuklar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak kendi bedenini tanıma ve müziğe göre kontrol etme yeteneklerini geliştirirler. Anaokulumuzda Modern Dans ve Bale dersleri dans öğretmeni tarafından verilir. 

 

*Sınav Anaokullarında bütün kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.

31 Mayıs 2021