ÖN KAYIT
SANAT EĞİTİMİ

Sınav İlkokullarında sanat eğitimi dersleri branş öğretmenleri tarafından verilir. Sınav İlkokullarında öğrencilerimiz uygulamalı, tek ve yaratıcılığın ön planda olduğu Sanat Eğitimi etkinlikleri ile kendi yeteneklerini keşfederler ve hayal güçlerini geliştirirler. Duyarlı, estetik ve üretken sanat eğitimi çocuklarımızın gözünde estetik bir anlayışla anlam kazanır.
 
Sınav  İlkokullarında öğrencilerimizin ileriki hayatlarında sanata ve sanatçıya duyarlı bireyler olmalarını desteklemek amacıyla sanat tarihinde yer alan önemli ressamlar, heykeltraşlar, müzisyenler, dansçılar ile eserlerini onlara tanıtıcı materyallerle uygulamalar hazırlanarak, yaratıcı ve insani değerlere sahip bireyler olarak toplumumuzda yer almaları hedeflenmektedir.  
 


* Sınav İlkokullarında Sanat Eğitimi ve kulüp dersleri
okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.


 

MÜZİK ÇALIŞMALARI


Sınav İlkokullarında branş öğretmenleri tarafından verilen müzik dersi ile işitsel algı ve işitsel algı farklılıklarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin ilkokul çağlarında okuma yazma öğrendikten sonra işitme becerilerinin, görsel algılarının geride kalmasını önleyerek, dinleme - algı becerilerinin bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktadır.

Farklı tür ve çeşitli stillerin uygulandığı etkinliklerde öğrencilerimizin müzikal zenginliklerinin gelişmesi amaçlanır. Öğrencilerimizin müziğe dair yetenek ve becerilerinin fark edilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortam sağlanır. Birçok müzik aletinin yer aldığı atölyelerimizde gerçekleştirilen ritim çalışmaları ve koro faaliyetleri ile çocuklarımızın aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanmaktadır. * Sınav İlkokullarında Sanat Eğitimi ve kulüp dersleri
okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.


 

GÖRSEL SANATLAR


Sınav  İlkokullarında öğrencilere Görsel Sanatlar dersleri ile estetik bakış açısı kazandırılır. Mevsime ve aya özel konseptler hazırlanarak yaşlarına uygun, özgün tasarımlar oluşturulması sağlanır. Haftada bir yapılan görsel sanatlar dersleri ile çocuklarının vizyon gelişimine katkıda bulunulur.
 
Yaratıcılığın temelinde var olan ‘’Özgün Olma’’ anlayışı ile  sanatsal etkinliklerin bir kolu olan seramik alanında çocuklarımızın yetenekleri ön plana çıkarılır, benliğinin keşfetmesine yardımcı olunur, ince motor gelişimi desteklenir.
 


* Sınav İlkokullarında Sanat Eğitimi ve kulüp dersleri
okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.


 

YARATICI DRAMA


İngilizce ve anadil olarak verilen yaratıcı drama etkinlerimizde öğrencilerimiz oyun sırasında bütün kişisel becerilerini ve hayal güçlerini geliştirirler. Yaratıcı drama etkinlikleri çocuklarda tiyatro eğitiminin başlamasına ve gelişmesine, aynı zamanda rol yapma yeteneklerinin de ortaya çıkmasına yardımcı olur. 
 
Sınav İlkokullarında yapılan iki dildeki yaratıcı drama etkinlikleri ile Ana Dil ve İngilizce’nin doğru şekilde kullanılması desteklenir. Dil kullanım alanlarının ve kalitesini geliştirmeye yönelik drama faaliyetleri ses, nefes ve beden kontrolü ile ilgili eğitim çalışmalarını da içerir. Doğaçlama yoluyla yapılan drama etkinliklerinde öğrencilerin bakış açıları farklı yönlerden gelişmektedir. Yaratıcı drama etkinlikleri ile özgüveni gelişmiş bireylerin yetişmesi sağlanır. 
 

* Sınav İlkokullarında Sanat Eğitimi ve kulüp dersleri
okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.


 

MODERN DANS 


Sınav İlkokullarında modern dans eğitimi sayesinde öğrenciler kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyarak kendi bedenini tanıma ve müziğe göre kontrol etme yeteneklerini geliştirirler. Kurumlarımızda Modern Dans dersleri özel dans öğretmeni tarafından verilir. 
 


* Sınav İlkokullarında Sanat Eğitimi ve kulüp dersleri
okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.
 

31 Mayıs 2021