ÖN KAYIT
SANAT KULÜPLERİ

OKUL SANAT KULÜPLERİ


DRAMA KULÜBÜ


Kulübümüz; öğrencilerimizde yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek, zihinsel kapasitelerini kullanarak kişilik gelişimine katkı sağlamak, bağımsız düşünme ve karar verme yetisini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Drama çalışmaları, olayların sözel ya da sözel olmayan iletişim şekilleri ile ifade etmeye dayalı ve öğrencinin hemen her alandaki gelişimlerini destekleyen etkinlikler bütünlüğüdür.
 
Drama, önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığı ile öğrenci, olaylar ve durumları, bunların arasındaki neden-sonuç ilişkisini kolayca öğrenebilir. Böylece öğrencinin problem çözme yeteneği gelişir ve öğrenci kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır. Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğu için, çocuğun işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, öğrencinin sosyal gelişimini hızlandırır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 


 

SERAMİK KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öğrencilerimize sanat eserlerini koruma duyarlılığı ve kültür birikimlerimizi yarınlara aktarma bilinci kazandırma amacıyla oluşturulmuştur. Kulüpte öğrencilerimiz, plastik sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri yaratıcı çalışmalarına uygulayabilme, yaptıkları çalışmalara kendi duygu ve düşüncelerini katarak özgün çalışmalar yapma ve kendini ifade etme becerisini kazanır. 
 
Seramik kulübünde öğrencilerin 3. boyutu kavramaları, el kaslarını geliştirmeleri, hayal güçlerini  ve yaratıcılıklarını kullanarak yaptıkları tasarımları hayata geçirmeleri sağlanır. Düzenlenen sergiler ile öğrencilerimizin özgüvenleri gelişir. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 

 

KEMAN KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öncelikle öğrencilerimizin kemanı tanımasını ve doğru tutuş şekillerini göstermek amacıyla kurulmuştur. Keman çalmak öğrencinin dikkat ve konsantrasyonunu geliştirmekle birlikte melodi oluşturmanın verdiği mutlulukla da özgüveni arttırır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 

 

PİYANO KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öğrencilerimize öncelikle piyano önünde doğru oturma, piyano tuş takımını tanıma, iki el koordinasyonu ile öğrenme ve el-göz koordinasyonunu geliştirmeyi öğretmek amacıyla oluşturulmuştur. Enstrüman eğitimi öğrencinin kişisel gelişimini çok yönlü olarak ve olumlu olarak etkilemektedir. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
Her enstrümanda olduğu gibi piyano çalmak da öğrencinin odaklanma ve konsantrasyon konusunda gelişmesini sağlar. Okuduğu notayı çalmak ve akışı takip etmek dikkati arttırır. Sol beyin fonksiyonları üzerinde etkisi bulunan  piyano eğitimi ile öğrenciler sayısal derslerde daha başarılı olmaktadır. 
 
Erken yaştan itibaren düzenli olarak piyano eğitimi alan öğrenciler çalışma disiplinini daha kolay kazanır. Beyinde dil ve müzik merkezleri birbirleri ile benzer biçimde çalıştığı için piyano çalan öğrenciler ikinci yabancı dili çok daha rahat bir şekilde öğrenir. Melodi oluşturan ve müzik hafızasını geliştiren öğrencinin özgüveni ve başarısı artar. Piyano kulübünde öğrenciler yetenekleri ve seviyelerine göre ilerleme kaydederler. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 

 

GİTAR KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öncelikle öğrencilerimizin gitarı tanımasını ve doğru tutuş şekillerini göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Gitar çalmak öğrencilerin parmaklarına esneklik katar ve ritim yaratma gücünü geliştirir. Gitar çalan öğrenciler stresten uzak müzikle iç içe olur. Oluşturdukları ritme söz yazma kabiliyetleri gelişir. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 

 


 

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

 
Halk Oyunları Kulübümüz öğrencilerimize, geçmişten günümüze gelen ülkemizin zengin kültürünü yansıtan halk oyunlarını öğretmek, sevdirmek ve ülkemizdeki farklı bölgelerin kültürlerini simgeleyen halk oyunlarının bilinirliğini artırmak ve tanıtmak amacıyla oluşturulmuştur. Halk Oyunları Kulübümüzün amacı, öğrencilerimize ülkemizin çeşitli yörelerine ait oyunları tanıtıp öğretmek, öğrencilerimizin ulusal zenginliklerimizi evrensel boyuta taşımaları için cesaretlendirmek, öz benliğimizi oluşturan değerlerimizin öğrenilmesini sağlamak, onları kültürlerine sahip çıkma konusunda heveslendirmek, milli duygu ve düşüncelerinin artmasında rol oynamaktır.
 
Halk oyunları kulübümüz; müzik aracılığıyla, öğrencilerimizin vücut hareketlerinin estetiksel gelişimini destekler. Ayrıca müzik kulaklarının gelişimine yardımcı olurken birçok yöreyi dans ile tanımalarını sağlar. Gençlerimize özgüven kazandırır, vücut ve göz koordinasyonlarını geliştirir. Öğrencilerimizin sosyalleşmesine, kendi vücutlarını tanımalarına, psikomotor gelişimlerinin hızlanmasına, topluluk önünde kendilerini ifade edebilmelerine katkıda bulunur.

Öğrenciler arasında arkadaşlık, dostluk, yardımlaşma duygularının öğrenilmesinde destekte bulunur. Oynayanların üzerinde milli birlik, milli beraberlik, milli coşku ve saygının güçlendirilmesinde katkıda bulunur. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar verebilme yeteneğine sahip, sorumluluk alabilen ve aldığı sorumluluğu yerine getirebilen bireyler oluşturur. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 


 

BALE KULÜBÜ

 
Bale, belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. Bale dansı, mimik, müzik, duygu ve dekor sanatlarının ileri standart da birleştirilerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanımlanabilir. Bale zaman içinde gelişmiş ve olgunlaşmış bir disipline sahiptir. Öğretisi klasik bir tekniğe kavuşmuş ve klasik sanatlar arasındaki yerini almıştır. Akademik bir yapıya kavuşması bu disiplinin evrensel kurallara kavuşmasını takip eder.

Hedef, klasik temel hareketler yolu ile dans eden öğrencilerin hareket, öğrenme, algılama, düşünme, ritim duygusu ve yaratma yeteneklerini geliştirmek, aynı zamanda esnek, dayanıklı, sağlıklı ve ilerleyen zamanlarda da doğru duruşa sahip bir beden geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 


 

MİNİK AŞÇILAR KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öğrencilerimizin mutfak araç ve gereçlerini tanımasını sağlamak, doğru ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmek, sofra düzenini öğretmek, mutfak temizliğinin önemini vurgulamak, yemekteki görgü kurallarını öğretmek, kolay tarifler ile çocuklara mutfak becerisi kazandırmak  ve yemek yapmanın zevkine varmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 
 
Yemeğin bir ihtiyaç dışında sanat ve zevkli bir çalışma olduğunu gösterdiğimiz kulübümüzde, öğrenciler mutfakta yiyecek hazırlama çalışmalarında karıştırma, besin oranlarını ölçme, yönergeleri takip etme, yiyeceklerin uygulanan işlemlerden sonra yapı, renk ve değişimlerini inceleme, besin karışımlarını koklama ve tatma gibi birbirinden farklı pek çok şeyi öğrenebilirler. Yeni yiyecekler tadarlar, sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavrarlar. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 


 

YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ


Kulübümüzde; öğrenciler sözcükler ve nesneler arasında ilişki kurmayı, düşünceleri ifade edebilmeyi, öğrencinin içindeki ilhamı sözcüklere dökebilmeyi, yazarlığın inceliklerini öğrenme üzerine çalışmalar yaparlar. Yaratıcı yazarlık kişinin içinde bulunan yazma isteğinin estetik öğelerle ve düşüncelerle harmanlanıp yansıtılması çalışmaları ve yazıyla anlatma sanatıdır.

Yaratıcı yazarlık çalışmalarında teorik olarak bir hikaye üzerinde durulur. Hikaye kahramanları irdelenir. Karakterlerin özellikleri ile nasıl bir düşünce ve ruh hali içinde olduğu ile ilgili öğrencilerin düşünmesi sağlanır. Farklı bakış açıları kazanan öğrenciler fikirlerini ve ilhamlarını düzgün bir şekle sokarak nasıl ifade edebileceklerini öğrenirler. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 


 

RESİM KULÜBÜ

 
Kulübümüzde bulunan farklı çeşitlerdeki boyalarla, kağıtlarla ve birbirinden farklı sanat sanat malzemesi ile tanışarak ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak kendini ve duygularını ifade etmeyi öğrenir,  yaratıcılıklarını geliştirir, özgün eserler üretir. Resim kulübünde yapılan çalışmalarda kullanılan farklı materyallerle ve tekniklerle yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz duygularını, kendini, yaşadıklarını ve kendi gözünden dünyayı  ifade etme fırsatı bulur. Böylelikle öğrencilerimizin vizyonları gelişir.
 
Resim kulübünde yapılan çalışmalarla öğrenciler, el becerilerini geliştirip, el-göz koordinasyonu kazanırlar. Resim ile çocuklarda hayal kurma, üç boyutlu kavramları geliştirme, akıl yürütme, yaratıcılığını geliştirme, kavramlarla ilişki kurma becerileri artar. Öğrencilerin zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı olan sanat kulübünde yapılan çalışmalar ile öğrenciler yaratıcılıklarını geliştirirler, üretmenin keyfini yaşarlar. 

 


 

ORİGAMİ KULÜBÜ

 
Kulübümüzde; öğrencilerin kağıtları katlayarak ve kağıtlara şekil vermesi üzerine çalışmalar yapılır. Origami, tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmenin nasıl olduğuna dair yapılan eğitsel bir araçtır.

Origami sanatında öğrenciler önceden yapılan modelleriizlerler, yapılma aşamasında dikkatini yoğunlaştırırlar, öğretmeni dikkatlice dinlerler ve verilen yönergeleri adım adım izleyerek kağıtlara şekiller verirler. Sonuca ulaşmak için sabırlı olmak gerektiğini öğreten çalışmalar ayrıca hayattaki önemli dinamiklerden olan dönüşüm olgusu üzerinde de farkındalık oluşmasına yardımcı olur. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 
 
 
 

TASARIM ATÖLYESİ KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak özgün ürünler ortaya çıkarmalarını destekleyen sanat çalışmalarıdır. Tasarım atölyelerinde öğrenciler ortaya çıkarmak istedikleri ürünün üretim süreci içinde yer alırlar. Bütünsel yaklaşım ile beraber öğrencilerin etkileşimli öğrenmesine de imkan tanıyan atölyelerde, öğrencilerin karakter gelişimi de ön plana çıkmaktadır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 

 
 
 

KORO KULÜBÜ

 
Kulübümüz, öğrencilerimizin ses becerilerini geliştirmelerini, bireysel ya da toplu olarak, doğru ses ve nefes tekniklerini kullanarak şarkı söylemelerini destekleyen, çok sesli koro eserlerini bütünlük içinde seslendirmelerine olanak sağlayan ve çok sesliliği esas alan bir  sanat kulübüdür. Koro kulübünde öğrenciler ayrıca duruş ve mimiklerdeki değişikliklerin sese nasıl yansıdığını öğrenirler. Bireysel ses renginin önemini anlayarak farkındalık kazandırır. Koro çalışmaları öğrencinin topluluk önünde bir eseri ortaya koyarak bireysel özgüvenin oluşmasında ve geliştirilmesinde oldukça faydalıdır. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 

 
 
 

RİTİM - DANS KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öğrencilerin iç dünyalarında bulunan ritme cevap verme uyarısını düzenlemek ve bu uyarıcıyı eğiterek hareket ile ritim arasındaki uyumu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Dansın hedefi öğrenciye estetik duygu ve vücut esnekliği kazandırmak, ritim ve hareketler arasındaki uyumu ve bağlantıyı fark ettirmektir. Okul olanakları okuldan okula küçük farklılıklar gösterebilmektedir. 
 

18 Aralık 2021