ÖN KAYIT
SINAVLAR

Sınav Kurs Merkezlerinde test pratiğini artırmak, başarıyı ölçmek ve eksik kazanımları ayrıntılı analizlerle tespit etmek için sık sık deneme sınavı uygulanır. Bilginin ve bilgi üretiminin hızla ilerlediği günümüzde, öğrencilerin öğrendiklerini ölçmek, değerlendirmek, kazanımlarını ayrıntılı bir şekilde tespit etmek ve yeni kazanımların sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak Sınav Genel Merkezinin en temel amaçlarından birini oluşturmaktadır.

Sınav Genel Merkezi, Sınav Eğitim Kurumları çatısı altındaki tüm kurumlardaki sınav sistemini oluşturmaktadır. Alternatif ve farklı ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının kullanıldığı merkezde, öğrenci kazanımlarına yönelik ölçme araçları hazırlanarak, uygulama süreçleri planlanır ve bu şekilde tüm öğrencilerin gelişimleri takip edilmektedir. Öğrencilerin verilen kazanımlara ulaşma düzeyleri, öğrenmedeki eksikliklerin belirlenmesi ile buna yönelik çalışmalar Sınav Genel Merkezi tarafından yapılmakta ve öğrenci velisine geri bildirim verme konusunda tüm süreçler koordine edilmektedir. 
 

DENEME SINAVLARI

 
Sınav Kurs Merkezlerinde Deneme Sınavları Sınav Genel Merkezi tarafından hazırlanır ve tüm Sınav Eğitim Kurumlarının katılımıyla Türkiye genelinde ve aynı anda uygulanır. Yapılan deneme sınavları Türkiye geneli olarak değerlendirilir. Sınav Kurs Merkezlerinde sık sık deneme sınavları uygulanır ve bu sınavların analizleri ve soru çözümleri ayrıca yapılır. Yapılan deneme sınavlarındaki tüm soruların video çözümleri MyExamy üzerinden yayınlanır.
 
 

 

 

SINAVLAR

 

Sınav Genel Merkezi tarafından oluşturulan ve yıl içinde koordineli olarak uygulanan deneme sınavları ile temel disiplinler, disiplinler arası yeterlilik, öğrenci kazanımı ve bu alanlardaki yeterlilikleri belirlenmektedir. Deneme sınavlarının sonuçları, öğrencilerin konulardaki genel durumlarını görmek, öğrenci için uygun yöntem ve çalışmalarla desteklenmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 

22 Haziran 2021