ÖN KAYIT
SPOR KULÜPLERİ

OKUL SPOR KULÜBÜ


Gelişim dönemindeki çocukların spor yapması onların sosyal ve psikolojik bakımdan gelişimlerine olumlu katkı sağlar. Düzenli fiziksel aktivitede bulunan çocukların dayanıklılığı artar, kilo kontrolü daha rahat sağlanır, kemik yoğunluğunun ve kas yapısındaki orantılı artış ile daha kuvvetli bir hale gelir. Spor yapan çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarının yanı sıra akademik hayatlarında da olumlu gelişmeler görülür.

Spora başlamadan önce çocukların ilgi alanlarının yanı sıra yaşı, sağlık durumu ve anatomik yapıları değerlendirilerek hangi sporun çocuk için uygun olup olmadığına karar verilir. Çocuğun yaşına, fiziksel ve kişisel özelliklerine uygun spor dalları seçilmesi, eğitici ve eğlendirici olması gerekir. 
 
Spor yapmanın çocuğun ileriki hayatında  olumlu etkileri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Düzenli bir spor dalıyla uğraşan çocuklar, ileriki hayatlarında da hareketsizlik ve kiloya bağlı olası hastalık ve sağlık problemlerinden korunurlar. Bireysel spor dalları çocukların özgüven gelişimine ve bireysel sorumluluk alma yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur.

Takım sporları ise çocuklarda yardımlaşma-paylaşma duygularının artmasına,  takım ruhunun oluşmasına ve hırslarının önüne geçerek bireysel kontrolünü daha iyi sağlamasına yardımcı olur.

 


Sınav Okullarındaki After School kapsamında yapılan spor faaliyetleri ve Beden Eğitimi müfredatı ile tüm Sınav Okulları öğrencilerinin sağlıklı olması sağlanır. After School  ve Beden Eğitimi müfredatı, Sınav Okullarında okuyan tüm öğrencilerin yaşına, kişisel ve fiziksel özelliklerine uygun çeşitlilikte hazırlanır. Böylelikle tüm öğrenciler Beden Eğitimi dersinden ve After School Programından zevk alırlar. Sağlıklı bir kişinin zihin faaliyetleri de sağlıklı çalışır.

Güzel bir gelecek için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek gerektiği düşüncesiyle After School Kulüplerinde farklı spor dallarına yer verilmektedir. 

After School  ve Beden Eğitimi müfredatı ile öğrenciler uzun süre aktif kalmakta ve hareketli yaşam tarzını benimsemektedir. Sınav Okulları öğrencileri okul içi ve okullar arası yapılan yarışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında da yer alırlar. 
 
Öğrencilerin bedensel gelişimin ve büyümenin en hızlı olduğu dönem olan okul çağı öğrencilerin kişiliklerinin geliştiği, var olan çevrenin yanı sıra kurulan yeni arkadaşlıklarla sosyal çevreye uyum sağladığı, bireysel çalışmaların ve sorumlulukların yanında grup çalışmalarının da öğrenildiği bir dönemdir. Sınav Okullarında öğrencilerin bedensel gelişimi ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan  After School Programları ve Beden Eğitimi müfredatında tüm öğrencilerin birbirinden farklı özellikleri olduğu düşüncesi ile her öğrencinin yetenekleri göz önüne alınarak sağlıklı yönlendirmeler yapılır. 
 
Sınav Okullarının ayrılmaz bir parçası olan  After School  ve Beden Eğitimi müfredatı ile Sınav Okulları öğrencileri takım çalışması, iletişim, anlayış, azim ve disiplin değerlerini geliştirirler.  After School  ve Beden Eğitimi müfredatı Sınav Okulları öğrencilerinin akademik eğitimlerine olumlu yönde katkı sağlayarak başarılarının artmasına da etki eder. Diğer bir deyişle After School  Kulüp Çalışmaları ve Beden Eğitimi dersi Sınav öğrencilerinin kişisel özelliklerini olumlu yönde etkileyen program ve müfredattır. 

 


 

 After School  ve Beden Eğitimi Müfredatının Amacı


After School ve Beden Eğitimi müfredatı Sınav Okulları öğrencilerinin kişisel özelliklerinin gelişmesine yardımcı olurken onlara yeni beceriler kazandırmaya da odaklıdır. Beden Eğitimi dersi ve After School Programı ile her Sınav öğrencisi düzenli fiziksel aktiviteye katılım sağlar ve bu alışkanlığı bir yaşam şekli olarak benimsemeye yönelik yetiştirilir.

Sınav Okulları spor kompleksleri okuldan okula farklılıklar içerebilmektedir ancak hemen her ilde bulunan Sınav Kolejleri ve Sınav Okulları sağladığı olanaklar ve spor kompleksleri ile her öğrencisine düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırır. Katılımın zorunlu olduğu  After School ve Beden Eğitimi müfredatı ile Sınav Okulları öğrencileri hem sınıf ve okul ortamında hem de sosyal hayat içinde kişisel sorumluluklarının bilincinde, iç disiplini yüksek, duyarlı  kişiler olarak yetiştirilir.

Sınav Okulları öğrencileri bedensel ve fiziki kapasitelerini en yüksek noktada kullanmayı, takım çalışmasını, aktif hayat tarzını benimsemeyi öğrenirler ve birçok farklı alanda yetkin bireyler olurlar.  After School Programı ve Beden Eğitimi öğrencilerin bedensel ve ahlaki kazanımlar sağlamasına yardımcı olurken zararlı alışkanlıklar edinmelerinin de önüne geçer.

Sınav Okulları öğrencileri kaliteli, nitelikli ve kapsamlı After School ve Beden Eğitimi müfredatı ile akademik eğitimlerinin yanında çeşitli branşlarda sporcu kimliği de kazanarak okullar arası, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında üstün başarılar elde ederler. 

 


 

BASKETBOL KULÜBÜ

 
Basketbol kulübümüzde öğrencilerimizin basketbolun kurallarını, taktik ve tekniklerini öğrenerek basketbolu sevmelerini sağlıyoruz.

Basketbol, diğer spor dallarına göre kemik ve kas yapısı üzerinde etkilidir. Diğer bir deyişle basketbol oynayan çocuklar yukarıya doğru sıçrama hareketi yaptıkları için ve basketbol uzun kas yapısını destekleyen bir spor dalı olduğu için öğrencilerimizin boylarının uzamasında oldukça etkilidir.

Basketbol antrenmanları ile öğrencilerimizin fiziksel dayanıklılığı artar, dinamik ve estetik bir vücut yapısına sahip olurlar. Kemik ve kas yapısı üzerinde son derece etkili olan basketbol ile esneklik, çeviklik ve hız kazanırlar. Basketbol bir ekip oyunu olduğu için, öğrenciler, diğer takım oyunlarında olduğu gibi beraber hareket etme, karşılıklı anlayış, yardımseverlik ve saygı duygularını geliştirirler. Basketbol ile kurallara uyma, hedef belirleme, belirlenen hedef doğrultusunda hareket etme ve başarılı olma gibi duygular en üst düzeyde gerçekleştirilir. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. 

 
 
 

FUTBOL KULÜBÜ

 
Futbol gerek ülkemizde gerek dünyada en fazla oynanan ve yapılan spor dallarından biridir. Her yaştan gencin severek oynadığı futbol, gençlerde birlik ve beraberlik duygularının oluşmasını, tek yürek olarak mücadele etme ruhunu destekleyen önemli bir spordur.
 
Futbol Kulübünde öğrencilerimiz sistemli, düzenli ve disiplinli bir şekilde futbol eğitimi almaktadır. Öğrencilerimizin futbolu sevmelerinin yanı sıra,  hoşgörülü iyi bir taraftar ve iyi birer futbolsever olmaları da amaçlanmaktadır. Futbol öğrencilere takım ruhuyla beraber hareket etme, hedefe birlik ve beraberlik duyguları içinde koşma, sosyalleşme, mücadele etme, galibiyet sevincini yaşama ya da kaybetme gibi bir sporun doğal sonuçlarına hoşgörü ve mütevazı şekilde olgunlukla karşılayabilme becerisi kazandırır. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. 
 
 


 

VOLEYBOL KULÜBÜ

 
Voleybol, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine yardım eden, katkı sağlayan ve onların sağlıklı olmalarını sağlayan en önemli spor dallarından biridir. Voleybol sırasında bir çok hareket yapıldığı için öğrencilerimizin vücutları esnek ve dinamik olur, dengeli bir şekilde gelişir. Basketbol sporu gibi uzun kasların gelişiminde önemli rol oynayan voleybol ile yerde ve havada yapılabilen birbirinden farklı hareketler, vücut kütlesini dengeli olarak artırır.
Voleybol sporunun iki baskın özelliği bulunmaktadır; Takımlar arasında file olmaması sebebiyle ‘şiddete kapalı’ bir spor olan voleybol aynı zamanda bir ‘takım sporu’dur. Bu iki özelliği onu diğer spor dallarından belirgin bir şekilde ayrılmasını sağlar.
 
Voleybol oynayan bir öğrenci kazanmak ve sonuca ulaşmak için takım arkadaşları ile paylaşması gerektiğinin farkındadır. Voleybol sporunun fiziksel özelliklerinden dolayı şiddet kullanmamayı, şiddet kullanmadan rakibini iradesi ve psikolojik güç ile kazanmayı hedefler. Voleybol sporunda yardımlaşma ve paylaşma bilinci ile beraber hayata çok daha kolay bir şekilde farkında olmadan hazırlanırlar.

 
 

Voleybol, öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine yardım eden, katkı sağlayan ve onların sağlıklı olmalarını sağlayan en önemli spor dallarından biridir. Voleybol sırasında bir çok hareket yapıldığı için öğrencilerimizin vücutları esnek ve dinamik olur, dengeli bir şekilde gelişir.

Basketbol sporu gibi uzun kasların gelişiminde önemli rol oynayan voleybol ile yerde ve havada yapılabilen birbirinden farklı hareketler, vücut kütlesini dengeli olarak artırır.

Voleybol sporunun iki baskın özelliği bulunmaktadır; Takımlar arasında file olmaması sebebiyle ‘şiddete kapalı’ bir spor olan voleybol aynı zamanda bir ‘takım sporu’dur. Bu iki özelliği onu diğer spor dallarından belirgin bir şekilde ayrılmasını sağlar.
 
 Voleybol oynayan bir öğrenci kazanmak ve sonuca ulaşmak için takım arkadaşları ile paylaşması gerektiğinin farkındadır. Voleybol sporunun fiziksel özelliklerinden dolayı şiddet kullanmamayı, şiddet kullanmadan rakibini iradesi ve psikolojik güç ile kazanmayı hedefler. Voleybol sporunda yardımlaşma ve paylaşma bilinci ile beraber hayata çok daha kolay bir şekilde farkında olmadan hazırlanırlar. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. 
 
 


 

YÜZME KULÜBÜ

 
Dünyanın en eski sporlarından biri olan yüzme beden gelişiminde de son derece etkilidir.Suyun direncine karşı yapılan bir dizi hareketten oluşan yüzme sporunda kaslar kuvvetlenir, vücut direnci artar. Yüzme sporu, beden gelişimine en etkili spor dallarından biridir.
 
Küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen kişilerin omuzları geniş, duruşları düzgün olur. Bağışıklık sistemini uyarıcı etkisinden ve metabolizmayı düzene sokmasından dolayı kişiyi birçok hastalıktan korur. Aynı zamanda aerobik bir çalışma olduğu için gençlerimizin kardiyovasküler gelişimleri çok daha sağlıklı olur. Antrenmanlar sırasında yüksek kalori harcanır. Yüksek kalorinin harcanması ise obeziteye yakalanma riskini azaltır.
 
Suyun direncini aşmak için kuvvet, esneklik, sürat ve dayanıklılık gibi motorik özelliklerin yapılması gerektiği için yüzme sporu tüm vücut kaslarının çalışmasını pozitif yönde etkilemektedir. Kasların yanı sıra bağ dokularını ve tendonların sık olmasını sağladığı için yüzme sporu ile ilgilenen gençlerimizin ileri yaşlarda sakatlanma riski de azalmış olur. Suyun rahatlatıcı etkisi sayesinde gençler, enerjilerini atarlar ve sakin bir yapıya sahip olurlar.
 
Öğrencilerimizin fiziksel ve zihinsel bakımdan vücutlarını en iyi şekilde çalıştırmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan Yüzme Kulübü, gençlerimizin yaşam disiplini oluşturmalarında en iyi biçimde yardımcı olur. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. 

 


 

SATRANÇ KULÜBÜ

 
Satranç Kulübü öğrencilere satrancı sevdirmeyi, öğretmeyi amaçlar ve zekalarını geliştirecek ortamlar oluşturur. Satranç sporu, analitik düşünme yeteneğini arttırır, kendini kontrol edebilmeyi ve planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğinin kavranmasına yardımcı olur. Genel zeka gelişimi üzerinde son derece etkili olan satranç sporu ile öğrenciler çabuk, süratli ve doğru düşünebilme becerisi kazanır.

Satranç öğrencilerimizin olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Aynı zamanda öğrencilerimizin dikkatini tek bir konu üzerinde yoğunlaştırabilme diğer bir deyişle odaklanma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur. Satranç ile öğrencilerimiz karşılaştıkları problemler karşısında farklı ve özgün çözümler üretebilmeyi, verdikleri kararın sonucunu görmeyi, gerekirse planlarında değişiklik yapabilme becerisini  öğrenirler.
 
Satranç öğrencilerimize kurallara uymayı, kazananı kutlamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, dostluk çerçevesinde centilmence yarışabilmeyi öğreterek mücadeleci bir ruh kazanmasını sağlar. Öğrencilerimize düzenli, sistemli ve disiplinli çalışma ile başarıya ulaşabileceğini gösterir. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. 
 
 
 

 

JİMNASTİK KULÜBÜ

 
Jimnastik sporuna başlama yaşı 3 olduğu için öğrencilerin herhangi bir spor dalına yönelmeden önce yapabilecekleri temel ve olimpik bir branştır. Jimnastik çocukların fiziki gelişimlerini sağlarken, boylarına göre kilo ve vücut kas kütlelerinin de dengeli olmasını sağlar. Jimnastik sporunu yapan gençler estetik bir duruşa sahip olur. 
 
Jimnastik, el-göz ile sinir-kas koordinasyonunu, beden kontrolünü bilinçli bir şekilde kullanmayı, esneklik, denge, kuvvet ve çabukluk gibi özelliklerin kazanılmasını sağlar. Tüm bunların yanı sıra duruş bozukluklarının giderilmesi ile denge sorunu olan gençlerin sorunlarının çözülmesine yardımcı bir spor dalı olma özelliğindedir. Kullanılan çember, ip, top, kurdela ve lobut ile yapılan kareografik hareketler ile bedensel koordinasyon sağlanır.
 
Jimnastik Kulübümüzde öğrencilerimiz temel jimnastik kurallarını öğrenirler ve teknik ve taktik çalışmalar yaparlar. Jimnastik sporundaki bedensel faaliyetler, öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal bakımdan olumlu gelişmelerin sağlar. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir. 
 
 


 

AİKİDO KULÜBÜ


Kulübümüz; öğrencilerimize aikido ile mutlu olabilmeyi, kendileriyle barışık olmayı, başarılı olabilmek için mücadele etmeyi, birbirini korumayı, liderliği, lidere uyumu ve ekip olmayı öğretmek için kurulmuştur. Aikido kulübümüzde öğrencilerimiz aikido eğitmeni Sensei ile birlikte kendilerine uygun teknikleri uygulamalı olarak öğrenirler. Kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir. 
 
 
 
 

BUZ PATENİ KULÜBÜ


Kulübümüz; okulumuzda bulunan buz pateni pistinde yapılan aktivitelerle öğrencilerimizin vücut duruşlarını düzeltme, denge ve koordinasyonu sağlama ve eğlenerek spor yapmalarını sağlamak için kurulmuştur. Buz pateni kulübümüzde uzman spor eğitmenleri tarafından buz pateni ve buz hokeyi eğitiminin yanı sıra kareografisiyle de öne çıkan buz dansları eğitimi verilmektedir. Kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir. 
 
 


 

MASA TENİSİ KULÜBÜ

 
Kulübümüz; öğrencilerimizin daha dinç ve zinde bir bedene sahip olması hedeflenerek, masa tenisi sporuyla tanıştırılması ve yeteneklerinin açığa çıkarılması için oluşturulmuştur. Öğrencilerin masa tenisi ile ilgili becerilerinin doğru bir eğitimle geliştirilmesi, karşılaşma yapacak duruma getirilmesi ve masa tenisi oynarken zevk alınan, keyifli bir ortam yaratılması amaçlanmıştır. Kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.
 
 
 
 

OKÇULUK KULÜBÜ


Kulübümüz; fiziksel olduğu kadar zihinsel bir spor olan okçuluğu öğrencilerimize tanıtmak, sevdirmek ve yetenekleri çerçevesinde turnuvalara hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur. 9-10 yaşından itibaren yapılabilecek bir spor olan okçuluk, öğrencilerin konsantrasyon, denge ve zihinsel mukayese gücünü arttırır. Kulüp dersleri okulun olanaklarına göre farklılık gösterebilmektedir.

 
 
 
 

FUTSAL KULÜBÜ


Futsal, hazırlayıcı oyunları ve teknik geliştirme antrenmanlarını içerir. Öğrencinin kendine güvenini sağlar ve takım ruhunu geliştirir. Toplumsal ahlaki değerleri benimseyen, saygılı, sorumluluk sahibi, çalışkan, güvenilir bir kişilik oluşturarak futbola özgü beceri ve yeteneklerini geliştirir. Topluma ve ailesine faydalı bir birey yetiştirmeye katkıda bulunur.

Kulübün temel amaçları: sosyalleşmek, takım ruhunu geliştirmek, paylaşma kültürünü benimsemek ve uygulamak; bedensel, fizyolojik ve ruhsal sağlığın gelişimini sağlamak, hayat boyu spor alışkanlığı kazandırmak, kötü beslenme ve obezite ile mücadele etmek, aile iş birliği ile her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporu ve futbolu amaç edinerek mesleki bir hedef ve ideal oluşturmaktır. Okul olanakları okuldan okula farklılık gösterebilmektedir.
 
 


Spor kulüplerimizin amaçları beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmak, kendi kendine güveninin gelişmesi ve kişiliğinin olgunlaşması sağlamaktır. Fiziksel olarak gelişmenin yanı sıra ruhsal ve sosyal gelişmeyi olası kılar.

18 Aralık 2021