ÖN KAYIT
THE OKUL

THE OKUL

 
Sınav Eğitim Kurumları üç temel değer üzerine kurulmuştur. "Takip/Sorumluluk, Hakkaniyet/Dürüstlük, Empati/Duygudaşlık"tan oluşan bu değerler Sınav Okullarında kısaca THE OKUL olarak adlandırılır. Öğrencilere öncelikle bu değerler benimsetilir. Okul kültürü bu değerler üzerinde yükselir ve kurumlar da aynı doğrultuda yönetilir.
 

TAKİP


Sınav Okullarının birinci ilkesi, her öğrencisini büyük bir sorumluluk ve titizlik çerçevesinde takip etmektir. Bunun içindir ki Sınav Okullarında tüm öğrencilerin akademik başarısıyla yakından ilgilenilir. Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Öğrenci hakkında hiçbir şekilde "temeli zayıf ya da dinlemiyor, anlamıyor." gibi bahaneler üretilerek sorumluluktan kaçılmaz.
 

HAKKANİYET


Sınav Okullarında veliler, öğretmenler ve diğer çalışanlarla kurulan ilişkide daima hakkaniyet/dürüstlük ön plandadır. Bütün çalışanların ücret ve diğer özlük hakları hassasiyetle korunur. Öğretmenler, öğrencilerle "hepsi özeldir" prensibi gereği "ayrıştırmadan ve yarıştırmadan" bire bir ilgilenir. Verilen eğitim-öğretim kalitesiyle en yüksek düzeyde memnuniyet sağlanır.
 

EMPATİ

 
Sınav Okullarının standartları ve eğitim sistemi, öğrencilerin en uygun atmosferde eğitim alacakları şekilde oluşturulmuştur. Amaç, onların strese girmeden, severek, isteyerek öğrenmeleridir. Öğrencilerin akademik başarısının yanında ruhsal ve kişisel gelişimleri de dikkate alınır. Çünkü  "Bugünün mutlu ve başarılı çocukları, Yarının üretken ve saygın bireyleri" olacaktır.
 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 

Eğitim sektöründe yeniliklerin ve “ilk”lerin öncüsü olan Sınav Okulları kuruluşundan bugüne temel değerler olan “Takip/sorumluluk, hakkaniyet/dürüstlük, empati/ duygudaşlık” ilkelerine dayanan THE OKUL yaklaşımını esas almaktadır.
 
Saygı, sevgi, hoşgörü adalet, yardımseverlik, fedakârlık, farklılıklara saygılı olmak gibi toplumsal değerlerden oluşan “Değerler Eğitimi” konusuna büyük önem verilen Sınav Okullarında bu değerler, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile daha da pekiştirilmektedir. 
 

 
Değerler Eğitimi kapsamında Sınav Okulları öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından farklı çalışmalara teşvik edilirler. Sınav Koleji Sosyal Sorumluluk Projelerinin tümü öğrenci merkezli olarak gerçekleştirilmektedir. Her ay belirlenen bir değer üzerine yaptıkları çalışmalarla öğretmenlerinin rehberliğinde, projeleri ile ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştiren öğrencilerimiz, oluşturdukları faaliyet planına göre hareket ederler. Başlatılan projelerde, projeye katılımın sağlanması konusunda çeşitli iletişim kanallarını kullanan öğrenciler, sosyal medya araçları, kiosklar, afiş ve broşür gibi çalışmalarla projelerinin duyurularını yaparlar. Yardım çalışmaları, afişlerin hazırlanması, duyurulması, yardımların yerlerine ulaştırılmasına kadar tüm süreçler Sınav Koleji öğrencilerimiz tarafından yürütülür. Projelerinin tüm süreçlerinde aktif olarak yer alan öğrencilerimiz gönüllülük esasıyla katıldıkları çalışmaları severek ve isteyerek yapmaktadırlar.

Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında okul içerisinde yardım stantları da açan Sınav Koleji öğrencilerimiz, huzurevi, engelliler okulu gibi kurumları ziyaret ederek, yardımlarını ilk elden yerine ulaştırırlar.
 
Sınav Eğitim Kurumları, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitim kampanyalarını da desteklemektedir. Özellikle, yoksul ve başarılı çok sayıda öğrencinin burslu olarak okutulması ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yardımı ve desteği sağlayan Sınav Eğitim Kurumları, bu eksende, geliri düşük ailelere ve zorlu koşullarda eğitim veren okullara ücretsiz kitap yardımı yapmaktadır.
 
Sınav Koleji Sosyal Sorumluluk Projelerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz proje sonunda sertifika ve çeşitli hediyelerle de ödüllendirilirler.
 
Farklı insanları ve yaşamları tanıma imkânı bulan öğrencilerimiz, diğer bireylere karşı sosyal görevleri konusunda bilinçlenirler, insanlara karşı saygı ve sevgiyi öğrenirler. Türkiye’nin farklı bölgeleriyle yardım köprüleri kuran Sınav Koleji öğrencilerimiz, kardeşlik bağlarını da güçlendirirler.
 
Sınav Koleji öğrencileri, Amerika’da 47 ülkenin katıldığı
‘Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı’nda
Alzheimer hastaları için hazırladıkları projeyle Dünya Birincisi oldu.
Ankara Sınav Koleji'nde Kardeş Okul Projesi

 
Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi

18 Mayıs 2021