ÖN KAYIT
TÖDEV

Tam gün nitelikli eğitim verilen Sınav Eğitim Kurumlarında verilen ödevler pekiştirme çalışmaları biçimindedir. Bu çalışmalar kısa sürede öğrencilerin yapabileceği düzeydedir ve anne-baba ya da başka bir kişinin yardımına ihtiyaç kalmaz.

Sınav Eğitim Kurumlarında uygulanan ödev sisteminde, öğrencinin ailesiyle vakit geçirememesi göz önünde bulundurularak öğrencinin bireysel ev çalışmaları merkezi olarak planlanır. Bu planlamaya göre haftalık ders programlarından hareketle, her dersin ödev günü ve miktarı “Ödev Çizelgesi”nde belirlenir. Ödev çizelgesi veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır.

 

ÖDEVDEN ÖTESİ: TÖDEV

 

Sınav Eğitim Kurumlarında işlenen derslerin her konusu için hafta hafta planlanan bir tekrar fasikülü bulunur. Bu fasiküller her hafta bir uzman rehber öğretmen tarafından yapılır ve öğrencilerin eksik olduğu her bir kazanım için tekrar dersleri ile birlikte programlar hazırlanır.
 

Öğrencinin ev çalışmalarını sistemli ve verimli hâle getirmek için Sınav Dergisi Yayınları tarafından her sınıf için tüm dersleri kapsayacak şekilde TÖDEV (Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi) fasikülleri hazırlanır.
 
TÖDEV’ler o hafta işlenen konuları kapsayacak şekilde haftalık olarak hazırlanır ve her hafta cuma günü (hafta sonu yapılmak üzere) okul yönetimi tarafından öğrencilere dağıtılır. Sonraki hafta ise her dersin ilk saatinde kontrol edilir, yapılamayan kısımlar sınıfta tamamlanır.
 
Dönem sonlarında tüm dönemi kapsayacak şekilde özel Tatil TÖDEV’leri hazırlanarak öğrencilere dağıtılır ve tatil dönüşü kontrol edilir.

  

Sınav Kolejlerinin ayrıcalıklı tam öğrenme sistemi TÖDEV bunu yapıyor! 


Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi yani kısaca TÖDEV, Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerine son derece etkili bir tekrar sistemi sunar. TÖDEV, ilkokul birinci sınıftan başlayarak tüm öğrenciler için müfredatlarındaki her ders ve her konu için hafta hafta kazanım tekrarı soruları içeren, benzersiz bir fasiküldür.
 
TÖDEV’in öğrenciler için en büyük artılarından biri, sadece o hafta işlenen konuları içeren sorulardan oluşmasıdır. Örneğin 11. sınıfta fizik dersinde o hafta “manyetizma” konusu işlendi. O haftanın 11. sınıf TÖDEV fasikülünde fizik dersi bölümünde, sadece ‘’manyetizma’’ konusunun özüne değinen ve kazanım değeri yüksek tekrar soruları yer alır. Bu durum TÖDEV ile matematikten  tarihe, edebiyattan,biyolojiye kadar aynı şekilde sürdürülür. Bu sayede öğrenci bilgileri tazeyken o hafta gerekli tekrarları yapar, hızlı bir şekilde eksik olduğu kazanımı fark eder. Kazanım ve konu eksiğini gidermek için gerekirse rehber öğretmeni eşliğinde çalışmalara başlar.

 

 

TÖDEV’in İşleyişi Nasıldır?

 
Her sınıf için o haftanın TÖDEV’leri cevaplarından arınmış bir şekilde öğrencilere dağıtılırak ödev olarak K12 sistemine işlenir.
 
TÖDEV o hafta işlenen konulara özel şekilde hazırlanan, en gerekli kazanımlara yönelik soruları içerir. TÖDEV’ler her Cuma verilir. Öğrenci TÖDEV’ini Pazartesi gününe kadar yapmak ve pazartesi okula getirmek zorundadır. Tam da bu noktada, TÖDEV’in tam öğrenme modeline ne kadar uyumlu olduğu görülmektedir.
 
İlkokul kısmında TÖDEV, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinde tüm haftayı kapsayan ödev kitapçığımızdır. Sene boyunca, belli aralıklar dışında her Cuma hafta sonu ödevi olarak öğrencilerimize dağıtılarak, öğrencilerimizin kazanımlarını test eder ve tekrar edilmesi gereken kazanımların belirlenerek pekiştirilmesine olanak sağlar. TÖDEV’ler sınıf öğretmeni tarafından Pazartesi günleri önce kontrol edilir, daha sonra tek tek çözümleri yapılır. Anlaşılmayan yerler tekrarlanır. Bireysel olarak anlaşılmayan bir yer varsa öğrenci etüde alınır. Kazanım eksiği haftalık olarak giderilmiş olur.

 

 


Ortaokul ve lisede hafta boyunca her branş öğretmeni kendi ilk dersinde TÖDEV’deki sorularını cevaplandırır. Kazanım eksiklerine göre grup ya da bireysel etütler oluşturulur. Sınıf etütleri sonrası öğrencinin kazanım eksiğinin devam etmesi durumunda ilgili branştan öğretmenlerle bire bir etütler de hazırlanır. Bu sayede öğrencinin varsa kazanım eksiği hafta bitmeden giderilmiş olur.
 
Sınav Eğitim Kurumlarının en önemli ilkelerinden biri olan “takip” ilkesine uygun olarak TÖDEV’in ödev olarak tanımlanması ve her TÖDEV sonucunun haftalık mentör öğretmen aramasında velilere telefon ile bildirilmesi, öğrencinin evinde de izlenmesini de kolaylaştırır. Bu sistem sayesinde velilerimiz de öğrencileri kontrol etme noktasında sisteme dahil olur.

 

TÖDEV Ne Fayda Sağlar?


Özetle TÖDEV, tam öğrenme modeline uygun etkili bir tekrar ve pekiştirme sistemidir. Haftalık kazanımları eksiksiz bir şekilde tamamlamak ve konu kaybı yaşamadan sınav sürecine hazırlanmak isteyen öğrenciler için oldukça uygundur. Veli, rehber öğretmen ve öğrenci iş birliği sayesinde etkili bir şekilde uygulanır ve hızlı bir geri bildirim sağlamaktadır.

 

31 Mayıs 2021