ÖN KAYIT
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

SINAVMUN


Sınav Kolejleri Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan öğrenciler Türkiye'de ve Avrupa'da Model Birleşmiş Milletler (MUN) etkinliği, yabancı dil etkinliklerine ve yarışmalarına düzenli bir şekilde katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz kulüp ve sosyal faaliyetlerle teşvik edilmektedirler.
 
Türkiye’de ve tüm dünyada gerçekleştirilen MUN (Model United Nations) konferansları, öğrencilerin olaylara, sorunlara ve durumlara farklı bakış açıları oluşturmaları, dünya üzerindeki global sorunlara çözüm aramaları ve bu şekilde edindikleri İngilizce dilini pratiğe dökmek amacıyla bugün birçok lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin,  öğrenciler tarafından canlandırıldığı simülasyon şeklinde düzenlenen ve konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir.  
 
MUN konferansları, öğrencilerin  çözmesi zor ve karmaşık olan küresel dünya problemleri komite arkadaşlarıyla çözebilecekleri, farklı insanları tanıyabilecekleri, İngilizce düşünme ve konuşma pratiklerini artırabilecekleri keyifli bir konferanstır.
 

 

MUN KONFERANSLARI ÖĞRENCİYE NELER KATAR?

 
Akademik gelişimin, kişisel gelişimin ve yeteneklerin paralel olarak ilerlediği günümüzde MUN Konferansları öğrencilerin vizyon gelişimine etkisi yadsınamaz. Günümüz ve gelecekteki küresel dünya ve ülkelerin politik ve ekonomik problemlerini tanımak, bu problemler yorumlayabilmek ve  çözüm yolları yaratabilmek ve öğrencilerin İngilizceyi kullanma becerilerinin yanı sıra  farkındalık düzeylerinin artmasını sağlamak için düzenlenen MUN Konferanslarının öğrenciler üzerindeki katkısı büyüktür. 
 
Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışından birçok yeni arkadaş edinebildikleri MUN konferansı ile diğer ülke vatandaşları olan öğrencilerin ülkeleri ile küresel sorunları daha yakından tanıma imkanı bulurlar.
 
MUN Konferansı boyunca öğrenciler delegesi oldukları ülkenin ekonomik ve politik çıkarlarını korumak amacıyla İngilizce olarak konuşmalar yaparlar. Öğrenciler delegesi oldukları ülkeye ve dfünya sorunlarına ilişkin sorunlara ilişkin fikirlerini savunurlar. Konferansta öğrenciler kendilerine verilen problemlerin çözümüne ilişkin düşüncelerini açıklarken kendilerine güven ve liderlik becerilerini de farkında olmadan geliştirmiş olurlar.
 
MUN konferanslarında öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak yoğun bir İngilizce kullanmaları gerekmektedir. Ancak ortalama İngilizce bilgisine sahip ya da İngilizcesi belirli bir seviyenin altında olan öğrenciler de MUN konferanslarına katılabilmektedir. MUN konferansları ambiyans olarak öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmeleri ve ilerlemeleri için de uygun bir ortam sunmaktadır.
 
MUN konferanslarında öğrencilerin temel amacı; delegesi oldukları ülkenin çıkarları doğrultusunda konuşmalar yapmak, delegesi oldukları ülkenin var olan problemlerinin düzeltilebilmesi için yazılı ve sözlü olarak çözüm önerileri sunmak ve konferans sonunda yazılacak delegesi olduğu ilke ile ilgili olarak yazılan çözüm belgelerinde söz alma ayrıcalığına  sahip olmaktadır. Öğrencilerin ikna yeteneklerinin gelişmesinde olumlu etkileri olan MUN konferansında öğrenciler, sözel ve yazılı olarak diğer ülke delegelerini kendi ülkelerinin yanına çekme ve delegesi olduğu ülke taraflarını kuvvetlendirme  çalışmaları yaparlar.
 
 


MUN konferanslarında öğrenciler  topluluk önünde konuşarak, kalabalık platformlarda hitabet yeteneklerini geliştirirler. MUN konferansında delegeler açılış oturumundan itibaren kendilerini, delegesi olduğu ülkenin tanıtımını ve delegesi olduğu ülkenin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla sıklıkla kürsüye çıkarak konuşmalar yaparlar. İlk konuşmalarda ortamın yapısından dolayı ve ilk kez katılım sağlanan bir konferans olması sebebiyle öğrencilerin konuşmaları heyecanlı geçebilir. Ortam şartlarına uyum sağladıkça öğrenciler üstlerindeki heyecanı atarlar. Komiteleri ve komite üyelerini tanıdıkça topluluk önünde konuşmanın aslında zor olmadığını görürler.
 
Öğrenciler katıldıkları her MUN konferansında katıldıkları konferansa ait katılım belgesi alırlar. Komitelerde öne çıkan delegeler ‘En İyi Delege’ belgesi gibi ikinci bir belge daha alırlar. Öğrencinin katıldığı her MUN konferansı katılım belgesi ya da ‘En İyi Delege’ belgesi okul hayatı ve okul hayatını takip eden süreçlerde öğrencinin diğer kişilerden farklı olmasını sağlayan bir belgedir. Öğrenci bu belgeleri e-portfolyosuna ekleyebilir, iş hayatına adım atarken CV’sinde kullanabilir ve diğer adaylardan farkını öne çıkarabilir. 
 
MUN konferanslarında birkaç günlüğüne bir ülkenin delegesi olmak ya da küresel problemlere etki etmiş sorunların çözümünün bir paydaşı olmak öğrencilere farklı duygular hissettirmektedir. MUN konferansları bittiği zaman öğrencilerin global ve gündelik olaylara farklı bir açıdan bakma ve bu olayları yorumlayabilme yetenekleri gelişir.
 
“Dünya Bireyleri” yetiştirmeyi hedef alan Sınav Eğitim Kurumları her yıl sadece kendi öğrencilerine SINAVMUN hazırlamaktadır. İngilizceyi sadece öğretmek değil aynı zamanda birçok platformda akıcı bir şekilde konuşturmayı amaçlayan Sınav Eğitim Kurumları, organizasyon öncesinde öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak amacıyla eğitim konferansları da hazırlamaktadır. Akademik takım tarafından verilen bu eğitimlerle öğrenciler kendilerine daha güvenli olurlar. Sınav Eğitim Kurumları SINAVMUN Akademik takımı daha önce MUN konferansı tecrübesi olan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. 
 
 


 

JMUN (Junior Model United Nations)

 
JMUN (Junior Model United Nations), ortaokul öğrencilerimizin yabancı dili en etkili şekilde kullanmalarını sağlayan bir platformdur. Öğrencilerimiz, JMUN kulübünde yaptıkları çalışmalarda Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını model alarak hazırlık yapar, Birleşmiş Milletler Organizasyonu’nun nasıl işlediğini bir parlamento oluşturarak, yaşayarak öğrenir ve kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri temsil ederek o ülkelerin eğitim, çevre, açlık, çocuk ve kadın hakları, yoksulluk gibi sorunları ile kaybolan yağmur ormanları, küresel ısınma ve dünya ülkelerindeki yoksulluk gibi küresel sorunlarına  çözüm getirir ve geliştirirler. 
 
Katıldıkları kulüp ve JMUN çalışmaları sayesinde öğrencilerimiz insanları ve sorunları farklı bakış açıları ile anlayabilir, küresel konuları tartışabilir, diğer ülkelerle ortak konular üzerine uzlaşarak, sonuç ve raporlarını hazırlayabilirler. Tüm etkinliklerin dünya dili olan İngilizceyi kullanarak yapıldığı organizasyonda öğrencilerimize çözüm üretme fırsatı da yaratılmaktadır.
 
Birleşmiş Milletler çalışmalarının ortaokul öğrencileri düzeyinde gerçekleştirilen ve model uygulaması olan JMUN (Junior Model United Nations) çalışmaları, her yıl Sınav Koleji tarafından gerçekleştirilmektedir. 11 - 14 yaş arası ortaokul kademesindeki öğrencilerimizin katılım sağladığı JMUN çalışmalarında öğrencilerimiz, Birleşmiş Milletler’e bağlı üye ülkeleri ilgilendiren küresel meseleleri ele alırlar. JMUN ile öğrencilerimiz dünya meseleleri konusunda araştırma yaparlar, bilgi sahibi olurlar, uygulanan platformda eleştiri ve tartışma ortamına katılarak  bu meselelere gerçekçi çözümler üretirler.  
 
Sınav Kolejinde uyguladığımız  İngilizce dil eğitimi programı ile öğrencilerimiz,  kazanmış oldukları dil becerilerini JMUN konferanslarındaki üst düzey konularda kullanma olanağı bulurlar. Sınav Kolejleri öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası platformlarda uygulanan JMUN (Junior Model United Nations) çalışmalarına katılmaktadırlar.
 
JMUN (Junior Model United Nations) oturumları aynı MUN organizasyonundaki gibi resmi prosedürlerin zorunlu olduğu bir konferanstır. Öğrencilerimiz seçtikleri ve temsil ettikleri ülkeler ile bu ülkelere ilişkin problemlere yönelik görüşlerini dile getirirler, ülkenin çıkarlarını savunurlar. Öğrencilerimiz seçtikleri ülke hakkında konuşma yaparken, temsil ettikleri pozisyon ile ilgili olarak konferans ortamında  rol yapma olanağı da bulurlar.
 
Birleşmiş Milletler’in desteğiyle icra edilen JMUN konferansları sayesinde öğrencilerimiz uluslararası meseleler konusunda bilgilenirken, gerek ülke içinden gerek yabancı bir çok farklı öğrenci ile tanışma, onların kültürlerini tanıma fırsatı yakalarlar. 
 

 
 

JMUN NEDİR?

 
JMUN konferansları aynı Türkiye’de ve tüm dünyada gerçekleştirilen MUN (Model United Nations) konferansları gibi yapılmaktadır. JMUN konferansları Sınav Koleji öğrencilerimizin olaylara, sorunlara ve durumlara farklı bakış açıları oluşturmaları, dünya üzerindeki global sorunlara çözüm aramaları ve bu şekilde edindikleri İngilizce dilini pratiğe dökmek amacıyla düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler’in farklı komitelerinin, ortaokul öğrencileri tarafından canlandırıldığı simülasyon şeklinde düzenlenen ve konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir.  
 
JMUN konferansları, öğrencilerimizin  çözmesi zor ve karmaşık olan küresel dünya problemlerini komite arkadaşlarıyla çözebilecekleri, farklı insanları tanıyabilecekleri, İngilizce düşünme ve konuşma pratiklerini artırabilecekleri keyifli bir organizasyondur.

 

JMUN AMACI NEDİR?


JMUN konferanslarında amaç; öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler kapsamında bulunan ülkeler ile ilgili araştırma yapmaları, temsil edecekleri bir ülke belirlemeleri,  belirledikleri bu ülkenin temsilcisi olarak, önceden hazırlamış oldukları ülkeye ait ulusal ya da uluslararası problemle ilgili ülkenin çıkarlarını savunmaları, bu konuda görüşlerini sunmaları ve eleştirilere çözümle yanıt verebilmeleridir.  

 

JMUN HEDEFLERİ NELERDİR?

 
JMUN konferanslarında hedef; öğrencilerimizin dünya meseleleri ile ilgili farkındalıklarının artması, araştırma yapmaları, problem çözme ve müzakere  becerileri ile topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmedir.
 
 

JMUN KONFERANSLARI ÖĞRENCİYE NELER KATAR?

 
JMUN konferansları, öğrencilerin Sınav Kolejinde uygulanan geliştirilmiş ve farklılaştırılmış İngilizce eğitimi ile öğrendikleri İngilizceyi toplum karşısında rahatlıkla, üst düzey bir şekilde konuşabilmelerini ve bu anlamda İngilizcelerini geliştirmelerini sağlar. JMUN konferansları ile öğrenciler seçtikleri bir ülkeyi temsil ettikleri için toplum önünde özgüvenli ve  profesyonel bir duruş sergileme imkanı bulurlar.
 
Öğrencilerimizin İngilizce kariyerleri adına attıkları ilk adım olan JMUN konferanslarına katılım sağlayan öğrencilerimize,  konferans sonunda dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği olan JMUN sertifikası takdim edilir. 

 

 
 
 

GLOBAL CITIZENSHIP SUMMIT

 
Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Sınav Liseleri İngilizce Etkinlik kapsamında ve  tüm Sınav Kampüslerinde oluşturulan bir programla gerçekleştirilmektedir. Program lise öğrencileri için tasarlanmıştır.
 
Sınav Liselerinde her kademeden öğrenciler takımlar oluşturarak önemli global öğeler olan sosyal, politik, çevre ve ekonomi kategorileri ile bağlantılı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini ya da mümkünse birden fazlasını çözebilecek bir proje tasarlarlar. Takımlar en az iki kişiden en çok ise dört kişiden oluşmaktadır.
 
 


 

Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Projelerle Gerçekleşen Bir Etkinliktir

 
Sınav Okullarında yapılan etkinlikte, takımlardan temel küresel unsurlarla bağlantılı ve sosyal, politik, çevresel ve ekonomik kategorilere ayrılmış 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini veya mümkünse birden fazlasını ele alabilecek bir proje tasarlamaları istenir. 
 
Gruplar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden en az bir tanesini esas alarak proje gerçekleştirmekle mükelleftirler. Katılımcılar daha sonrasında başvurmak istedikleri dört kategoriden birinde (kendi çözüm buldukları kalkınma hedefi ile alakalı bir kategori olmak şartıyla) diğer gruplarla yarışır. Projeler en az bir kalkınma hedefini çözmeye çalıştığı gibi birden fazla kalkınma hedefine de hitap edebilir. Bu bahsi geçen durum katılımcı gruba avantaj sağlar. 
 
Sosyal, Politik, Çevre ve Ekonomi ana alanlar olup gruplar eşleştirmelerini alakalı oldukları kalkınma hedefi ile ilişkilendirerek yapar. Jüri üyelerinin çoğunluğu o projenin o kategoride yarışabileceğine onay vermesi halinde proje bahsi geçen grupta yarışabilir. Aksi takdirde jüri üyeleri o projeyi farklı bir kategoride değerlendirmek üzere sevk edebilir. 
 
Zirvenin son oturumunda katılımcılar, hazırladıkları projelerin dayandığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile ilişkilendirilen kategorilere göre komite odalarına ayrılır ve bu odalarda projelerini sunarlar. Her gruptan bir favori proje seçilir. Bu seçim, o grubun jürisi tarafından (%50-50) ve diğer katılımcıların oylarıyla kesinleşir. Ardından en beğenilen bu 4 proje jüriler ve bütün katılımcılar tarafından değerlendirilir ve içlerinden “Global Citizenship” konseptine en çok uyan seçilir. Bu projeyi tasarlayan grup ödül olarak Avrupa Birliği ile işbirliğimiz kapsamında Belçika sınırlarında Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği Genel Merkezini görebilme şansı ve Brüksel turu ile ödüllendirilir.
 
Değerlendirmeler yapılırken projenin uygulanabilir ve sürdürülebilir olması, mümkün olduğunca iyi detaylandırılmış ve düşünülmüş olması önem taşır. Ek olarak projeyi sunan grubun takım çalışmasına yatkın, diğer katılımcılara karşı saygılı ve toleranslı, diplomatik tavır ve üsluplara uygun davranıyor olması, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, toplum önünde konuşma becerileri gibi unsurlar değerlendirilerek nihai kararlar verilir. 
 
 


 

Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi Jüri Ekibi

 
Zirvenin jüri ekibi daha önce ülkemizin ve dünyanın sayılı etkinliklerine katılmış her biri alanında uzman ve tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Her bir üye daha önce ulusal ve uluslararası konferanslara katılmış olup başarıları ödüllerle tescillenmiş tüm Türkiye’de bilinen ve tanınan isimlerdir.
 
Global Citizenship Summit Başvuru Süreci
 
Başvuru süreçlerinde Öğretmenler GO Akademi (Gelecek Odaklı Akademi) için sade bir şekilde hazırlanan formu doldururlar. Diğer tüm işlemler GO Akademi tarafından yürütülür. Formun kopyası ayrı bir ek içerisinde kampüslere iletilmektedir.
 
Katılımcılar program doğrultusunda sosyal, politik, çevre ve ekonomi kategorilerinde alanında uzman jüri üyelerinden de aynı zamanda eğitim alacak olup projelerini bu bağlamda da geliştirebilirler. Öğrenciler alacakları eğitimlerde; Global Vatandaş Konseptini ve buna bağlı olarak kapsam ve gerçekleştirilebilecek unsurlarla alakalı da eğitim uygulaması gerçekleştirirler.
 
Global Citizenship Summit  Amaçları ve Hedefleri
 
Zirve, öğrencilere araştırma ve sunum, takım çalışması, topluluk önünde konuşma, lobicilik, müzakere, ikna, problem çözme ve kriz-olay yönetimi gibi bir Küresel Vatandaşın yönleriyle ilişkili birçok farklı beceriyi uygulama şansı vermektedir.

Öğrencilerin dünya sorunları hakkında farkındalık düzeylerini artırmak, çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak ve öğrencilerde sorumluluk bilincini ve akademik ortamda İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, üniversite ortamına öğrencileri hazırlamak ve Sınav Liseleri aidiyetini artırmak zirvenin amaçlarındandır.
 
Global Citizenship Summit  Ödülleri
 
Katılımcıların önemli global öğeler olan sosyal, politik, çevre ve ekonomi kategorileri ile bağlantılı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden birini ya da mümkünse birden fazlasını çözebilecek bir proje tasarlamaları istenir.

Takımlar en az iki kişiden en çok ise dört kişiden oluşabilmektedir.Zirvede en beğenilen 4 proje jüriler ve bütün katılımcılar tarafından değerlendirilir ve içlerinden “Global Citizenship” konseptine en çok uyan seçilir.

Bu projeyi tasarlayan grup ödül olarak Avrupa Birliği ile işbirliğimiz kapsamında Brüksel (Belçika), Lüksemburg ya da Strazburg (Fransa) Avrupa Birliği Genel Merkezini görebilme şansı ve şehir turu ile ödüllendirilir.

 
2022 Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi 
 
2022 Global Citizenship Summit / Küresel Vatandaşlık Zirvesi 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. İki gün süren zirvede öncelikle eğitimler tamamlanmış  ardından kategori ayrımları, sunumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır.
 
Jüri, projeyi detaylarına, uygulanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine göre değerlendirmiştir. Proje ile birlikte projeyi tasarlayan ve sunan grup, ekip çalışması, diğer katılımcılara saygı, diplomatik tutum, yaratıcı ve yenilikçi düşünme ile topluluk önünde konuşma becerileri açısından da jüri tarafından değerlendirilmiştir.
 
2023 Global Citizenship Summit  / Küresel Vatandaşlık Zirvesi 

Kişisel gelişimin ve diplomanın yanında yeteneklerin öneminin gitgide arttığı bir zamanda yaşıyoruz. Tüm dünyada gerçekleşen olaylar, öğrencilerimizin teknoloji ile entegrasyonu ve dil becerilerinin arttırılması adına gelişimi uluslararası eğitim organizasyonları ile daha verimli bir şekilde gerçekleşmektedir. Öğrencilerimizin Uluslararası alanda rekabet edebilmesi ve iyi bir yere gelebilmesi açısından 21.yüzyıl becerilerini kullanmayı öğrenmesi ve hayatında uygulaması şarttır.
 
Bu kapsamda 01-03 Aralık 2023 tarih aralığında Kuşadası’nda gerçekleştirilecek Global Vatandaşlık Zirvesi öğrencilerimize hem bu yetkinlikleri kazandırmayı hem de uygulatmayı amaçlar.

 

 

JUNIOR DEBATE - SINAV OKULLARI ORTAOKULLAR MÜNAZARA ŞAMPİYONASI 

 

MÜNAZARA / DEBATE NEDİR? 

 
İki karşıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardan oluşan Münazara / Debate, uluslararası alanda bir tartışma türü olarak kabul edilmektedir. Konuşma kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen münazarada bir tez ve antitez bulunur. Münazarada ifade edilen düşünceler, bir hakem kurulu (jüri) önünde, en az iki grup arasında tartışılır. 
 
Münazarada amaç; öğrencilerin ders dışında başka kaynakları okumasını ve incelemesini  sağlamak, onların konuşma becerilerini geliştirmek, düşünceler arasında analitik bağ  kurmalarını ve düşüncelerini kusursuz bir şekilde dile getirmelerini sağlamaktır. Münazara sayesinde öğrencilerin konuşma yeteneği gelişir, yorum becerileri artar. Bu sayede öğrenciler, farklı konular üzerinde fikir üretme, kendi fikrini savunma becerisi de kazanırlar. 
 

JUNIOR DEBATE - MÜNAZARA ŞAMPİYONASI

 
Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Sınav Eğitim Kurumları Münazara Şampiyonası tüm Sınav Ortaokulları öğrencileri ve öğretmenleri ile düzenlenmektedir. 
 
Sınav Okulları Ortaokullar Münazara Şampiyonası’nın akademik ekibi daha önce ülkemizin ve dünyanın sayılı münazara şampiyonalarına da katılmış her biri alanında uzman ve tecrübeli isimlerden oluşmaktadır. Her bir ekip üyesi daha önce ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmış olup başarıları ödüllerle tescillenmiş Türkiye’de bilinen ve tanınan isimlerden oluşur.
 
Sınav Okulları Ortaokullar Münazara Şampiyonası Süreci
 
Sınav Eğitim Kurumları Münazara Şampiyonası sürecinde münazara konuları ve katılımcıların tarafları şampiyona tarihinden bir ay önce öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bildirilir. Tüm katılımcı öğretmen ve öğrencilerimiz Ortaokullar Münazara Şampiyonası ile kusursuz bir şampiyona tecrübesi kazanırlar.
 
Münazara Ligi için her takımda minimum 3 öğrenci, maksimum 5 öğrenci bulunur. Kampüs katılımı olarak adlandırabilmek için o kampüsten minimum 1 takımın yukarıda belirtilen kişi sayısı şartıyla lige katılıyor olması gerekir. Sınav Okulları Ortaokullar Münazara Şampiyonası, Gelecek Odaklı Akademi (GO Akademi) işbirliği ile düzenlenmektedir.

 


 

DESTINATION IMAGINATION (DI)

 
Destination Imagination programı, takım halinde görev alan öğrencilerin anlık, yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini güçlendiren etkin bir kulüptür. 
 
‘Destination Imagination Eğitim Programı’ ile Sınav Okulları öğrencileri sınırsız yaratıcılık, kritik düşünme, iletişim ve takım çalışmaları becerilerini bir üst seviyeye taşıyacak bir tecrübe yaşarlar. Her yıl düzenlenen yaratıcılığın ön plana çıkarıldığı, öğrencilerin fikirlerinin yenilikçi ve özgür olmasını sağlayan Destination Imagination programı ile  Proje Tabanlı Öğrenme desteklenmektedir. 
 
Destination Imagination programı ile öğrenciler takım çalışmalarına yönlendirilirler ve ekip çalışmaları desteklenir. Yapılan fikir alışverişleri ve beyin fırtınaları ile öğrencilerin yaratıcılık ve hayal güçlerinde artış olur. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda zaman yönetimi becerileri gelişir. Öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlayan ve temel becerilerin kazandırıldığı programda gönüllülük de sevdirilir. 
 
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri, teknik, temel mühendislik, bilimsel ve doğaçlama gibi çeşitli alanlarda anlık olarak görevlerin yerine getirilmesini içerek yapısıyla katılımcı öğrencilerin ileriki yaşamlarında kullanabilecekleri yeni beceriler edindirmeyi sağlayan eğitim programı olan Destination Imagination programına katılan Sınav Okulları öğrencileri, okullarımızda ingilizce olarak görülen STEM ve STEAM proje ve etkinliklerde kazandıkları yetkinliklerini, uluslararası platformda göstererek kendilerini kanıtlarlar. Destination Imagination programı aynı zamanda öğrencilerin eğlenebildikleri  dünyanın en büyük yaratıcılık programıdır.
 
Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerini kullanarak yaratıcılıklarını ön plana çıkarmaları ve olaylara farklı bakış açıları geliştirmelerini hedeflediğimiz kulübümüzde, STEM (Science, Technology, Engineering, Math) hizmeti öğrenimini bir araya getirirken öğrenciler, takımlarında eğlenmeleri, risk almaları, odaklanmaları ve zorluklarla baş etmeleri konularında desteklenirler.
 
Destination Imagination programında Sınav Okulları öğrencileri seçtikleri görev ve konuya ilişkin çözümler üretmek için takımlarıyla birlikte araştırma yapar, tasarlar ve uygularlar. Görevleri ile ilgili çalışmaların her aşamasında, (problemleri değerlendirdikleri ve gelişimlerini gözlemledikleri yaratıcı süreçte) İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz Destination Imagination çalışmalarında sabır, esneklik, başkalarına ve fikirlerine saygı ve iş birliğine dayalı problem çözme sürecini öğrenirler.
 
Programda görev alan öğrenciler, sunumlarını önce ulusal platformda yaparlar, dereceye girmeleri halinde sunumlarını, davet edildikleri ‘’Dünya Finalleri’’nde gerçekleştirirler.
  

FUTURE PROBLEM SOLVING PROGRAM INTERNATIONAL (FPSPI) 


Merkez Kolej Anadolu Lisemiz, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Future Problem Solving (FPSPI) yarışması olan uluslararası bir organizasyonda da bir kez “Dünya Birinciliği” ve iki kez “Dünya İkinciliği” kazanmıştır. Bu etkinlikler sayesinde kurumlarımızda hem yabancı dili hem de kültürü gelişmiş dünya vatandaşları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Yaratıcılığın öncüsü olarak tanınan Ellis Paul Torrance , Georgia Universitesi Eğitim Psikolojisi Bölüm Başkanıdır. 1976 yılında Georgia Üniversitesi desteği ile FPS’i yıllık akademik program haline getirir. O yıl ABD’de 150 okuldan 3000 öğrenci programa katılır. 1977 yılında programa senaryo yazma programı eklenir. 1983 yılında da CmPS ve 1984 yılında AbPS programa dahil edilir. Bu program çocuklara  NE düşüneceklerini değil NASIL düşüneceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır
 
Tüm dünyada gençlerin yaratıcı ve eleştirel düşünce becerilerini kullanarak olumlu bir gelecek tasarlama ve kurma  becerilerini  geliştirmek amaçlı her yıl düzenlenen Uluslararası bir organizasyondur.

Öğrencilerin toplumumuzdaki problemler, önemli küresel problemler ve gelecek senaryosu yazma konularında yaratıcı problem çözme becerilerini öğrenmelerine ve uygulamalarına yardım eder.

 


 
 
PROGRAM İÇERİĞİ
 
FPS Program içeriği üç ana bölümden oluşmaktadır;
 
Toplumsal Problem Çözme (CmPS– Community Problem Solving)

Öğrencilerin araştırmak için kendi toplumlarındaki (okul, yerel, bölgesel, küresel)  seçtikleri bir problem durumunu, gerçek araştırma etkinliğine dönüştürmesidir. Yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirme ve problem için en iyi çözümü uygulamadır. Dünya genelindeki öğrenciler, çevre kirliliğinin temizlenmesinden sokak hayvanlarına yuva bulmaya kadar birçok konuda kendi aksiyon planlarını uygularlar. Aksiyon temelli otantik öğrenme, öğrencilerin tüm disiplinler için eldeki bilgileri kullanma ve eğitimlerine aktif bir şekilde katılmayı desteklemektedir. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık yaratmak için birlikte çalışarak engelleri öğrenir, tanır ve üstesinden gelirler.
 
Küresel Konularda Problem Çözme (GIPS-Global Issues Problem Solving)

Bazı küresel konular üzerinde çalışmayla öğrencilerin küresel farkındalıkları  artmakta ve iş dünyası, ekonomi, bilim ve teknoloji, toplum ve politika gibi belli alanlardaki içerik temelli başlıkları keşfetmektedirler. Verilen bir konu üzerinde titiz bir çalışma sonrasında öğrenciler bir sayfalık gelecek sahnesi analiz ederler. Bu sahne, normal olarak gelecekteki 40 yıl içinde geniş bir konu başlığındaki özel bir konudan kaynaklanan bir durumu anlatırlar.  Daha sonra öğrenciler özel proforma kitapçıkları kullanarak 6 basamaklı analizlerini yazarlar.
 
Senaryo Yazımı (ScW– Script Writing)

Öğrenciler 1500 sözcüğe kadar en az gelecekteki 20 yıl içinde olacak şekilde  oluşturacakları bir senaryo yazarlar. Bu “senaryolar” kısa hikâye formatında,  araştırmaya dayalı olmaktadır.

 


 


 6 Basamaklı Problem Çözme Modeli
 
·       Gelecek senaryosundaki sorunları tespit etmek.
·       Temel Problemi belirlemek.
·       Temel problem için çözümler üretmek.
·       Çözüm önerilerini değerlendirmek için kriter geliştirmek
·       Çözüm önerilerini kriterlere göre puanlamak.
·       Aksiyon Planı geliştirmek.


FPSPI Hedefleri
 
·       Geleceğe yönelik ilgi ve global farkındalık yaratmak
·       Karmaşık toplumsal problemleri keşfetmek ve çözümler üretmek.
·       Araştırma becerilerini geliştirmek, ve kullanmak.
·       Problem çözme stratejilerini öğrenmek ve uygulamak.
·       Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve arttırmak.
·       Gerçek hayatta karşılaşılan problemler ile ilgilenmek.
·       Takım çalışması becerilerini geliştirmek.
·       Sözlü ve yazılı iletişimi geliştirmek.
 
KİMLER BU PROGRAMA KATILMAKTADIR?
 
Şu anda 41 ülke ve eyalet bu programa kayıtlıdır. FPS’in uluslararası programına her yıl, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore, Kanada, Hong Kong, Singapur, Malezya, Japonya, Portekiz, Birleşik Krallık, ABD gibi birçok ülkeden 250.000 kişi katılmaktadır.
 
Uluslararası yarışmalar her yıl ABD'de bir üniversite desteği ile değişik eyaletlerde yürütülmektedir.

 

08 Temmuz 2021