ÖN KAYIT
YAYINLAR

İLKOKUL YAYINLARI


Sınav İlkokullarında öğrencilerin kullanacağı tüm kitaplar ve etkinlik sayfaları Anadil ve İngilizce olarak kurum içinde hazırlanır. Sınav Koleji öğretmenlerinin profesyonel eğitim çizgisinde büyük katkılarla oluşturulan ilköğretim eğitim kitapları, dergiler, çalışma ve portfolio sayfaları gibi tüm öğretim materyalleri özgün olarak hazırlanır. Türkiye genelindeki bütün Sınav İlkokullarında aynı program, aynı kalite standardına göre uygulanması bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

İNGİLİZCE YAYINLAR


Sınav Anaokullarında işlenen Stop Wait Go kitabını, İlköğretimde Tricky Words 1-2, Side to Side School Study ve Side to Side PBL 1-2 kitaplarımız takip etmektedir.
 
Sınav İlkokullarında öğrenciler, sorumluluk bilinci kazandırılarak yetiştirilirler. Bu anlamda 1. sınıftan 4. sınıfa kadar öğrencilerimizin dil becerilerindeki ilerlemeleri takip edecekleri Track Light Portfolio bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler kendi gelişimlerini değerlendirme yeteneği kazanırken aynı zamanda mesuliyet duygusunun da kazanımı ve gelişimi sağlanmaktadır.
 
Sınav İlkokullarında oluşturulan tüm İngilizce eğitim materyalleri, İngilizce Koordinatörlüğü Başkanlığında ve English Testing Material Office departmanında oluşturulur. İngilizce ders kitapları ile bağlantılı olarak yürütülen Outside online portalı, ilköğretimde de devam etmektedir. Sınav İlkokulları öğrencileri, belirli aralıklarla okulda tamamladıkları portfolyo çalışmalarını ve kazanımlarını dijital platformda görme ve ilerletme imkanı bulurlar.  Her öğrenciye özel olarak verilen şifre ve kullanıcı adlarıyla yapılmakta olan dijital platform sayesinde öğrenci kendini değerlendirme ve geliştirme imkanı yakalar. Yükümlülüklerinin farkında olan öğrenciler akademik hayatlarında başarıyı çok daha kolay bir şekilde yakalamaktadırlar.
 
Özgün ve yaratıcı İngilizce eğitimimiz sayesinde öğrencilerimiz kendilerine güven duyarlar, İngilizceyi doğal yaşam ortamında, rahat ve çekinmeden öğrendikleri için uluslararası  sınavlarda da başarılı olmaktadırlar.
 
A1 başlangıç seviyesinde konuşma ve dinleme becerileri üzerinden, anasınıfında uluslararası geçerliliği olan ‘Quality English’ , 1. sınıfta ‘Starters’, 2.ve 3. sınıflarda ‘Movers’ ve 4. sınıfta ‘Flyers’ olmak üzere 4 temel dil becerisini uluslararası ölçekte test eden İngilizce sınavlarına katılırlar. Sınav İlkokulları öğrencileri kendi yaş gruplarında ve kendi düzeylerinde girdikleri sınavlarda, yaşıt öğrencilere oranla daha üstün başarılar elde etmektedirler. Bu başarı Sınav İlkokullarında uygulanan ‘Side to Side’ eğitim programı ile öğrencilere kazandırılan yüksek dil seviyesi sayesinde olmaktadır.

 

 

ANADİL YAYINLARI


Sınav İlkokullarında İngilizce eğitiminde olduğu gibi Anadilde de kendi yayınlarımız okutulur. Sınav Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığında branş öğretmenlerinin özgün ve profesyonel yaklaşımları eşliğinde müfredata uyumlu şekilde oluşturulan anadil branş eğitim materyalleri ile çocuklarımız geleceğe sağlam temeller atarak başlamaktadır ve ilerlemektedirler. 

 

TÖDEV YAYINLARI


Sınav Dergisi Yayınları tarafından, her kademedeki sınıf için özel olarak hazırlanan ödev kitapçığı bulunmaktadır. Tüm dersleri kapsayacak şekilde hazırlanan TÖDEV (Tam Öğrenme Değerlendirme Vizesi) fasikülleri her hafta, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi/Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinde tüm haftalık işlenen konuları kapsamaktadır. Sene boyunca, belli aralıklar dışında her Cuma, hafta sonu ödevi olarak okul yönetimi tarafından öğrencilere dağıtılır.  Sonraki hafta her dersin ilk saatinde kontrol edilerek, yapılamayan kısımlar sınıfta tamamlanır. 
 
Sadece hafta sonları değil, dönem sonlarında da tüm dönemi kapsayacak şekilde özel tatil TÖDEV’leri hazırlanmakta ve öğrencilere dağıtılmaktadır. Tatil dönüşünde TÖDEV’ler kontrol edilmektedir. TÖDEV, öğrencilerimizin kazanımlarını test etmekte ve tekrar edilmesi gereken kazanımların belirlenerek pekiştirilmesine olanak sağlamaktadır.
 

31 Mayıs 2021