ÖN KAYIT
KODLAMA - ROBOTİK

İLKOKUL KODLAMA ROBOTİK


Değişen dünyada bireylerin yeni bazı becerileri kazanmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu ve 21. yüzyılda öğrencilerin okul içi ve okul dışı ortamlarda teknoloji ile iç içe olduğunu söylemek mümkündür. Öğrencilerin okul dışı ortamlarda oyun aracı olarak kullandıkları tablet ve bilgisayarlar, okul içinde eğitim aracı olarak kullanılmakta ve yararlanılmaktadır. 
 
Robotik kodlama eğitimlerinde robotların istenen görevi yerine getirmesi için bilgisayar veya tabletle programlanmaları gerektiği ve öğrencilerin robotik çalışmaları bilgisayar veya tabletlerle gerçekleştirebilmeleri için kodlama becerisine sahip olmaları beklenmektedir.

 

 KODLAMA


Kodlama becerisi kazanabilmeleri için öğrencilerin programlama ve algoritmik düşünme becerilerine sahip olması gerekir. Algoritmik düşünme yeteneğine sahip olan bireylerde problem çözme becerileri de gelişmiş olur. NRC (National Research Council)’e göre bir problemi sorgulamada soruları doğru olarak tanımlamak, bilimsel araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek, bilimsel tanımlamalar, hipotezler, yetenek ve beceriler bulunur. Kodlama ile çocuklar; bilgisayarla üretim yapmayı, kendilerini ifade etmeyi, problemleri çözmeyi ve projeler tasarlamayı öğrenir.

 

 
İlkokul düzeyinde kodlama eğitimini daha zevkli hale getirmek ve oyun tabanlı bir öğretim sağlanması amacıyla eğitim yazılımı olan blok tabanlı programlar kullanılır. Blok tabanlı programlar, kodlama eğitiminde oyunlaştırılarak ve yapılan değişimleri ekranda anında görülmesi ile ilgi çekici hale getirilmesinden dolayı tercih edilmektedir.
 
Kodlama eğitimi süreçlerini inceleyen çalışmalar ele alındığında çocukların karşılaştıkları problemlere çözüm üretebildikleri ve bu adımları halinde ifade edebildikleri, yaptıkları hataları kısa sürede ve etkin şekilde çözebildikleri ve sürecin analizini yaparak sonuçlara ulaşabildikleri görülmektedir. 
 
Sınav Kolejinde, kodlama-robotik dersi ilkokuldan itibaren tematik yaklaşım odaklıdır. Seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip, ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Tematik öğrenme modeli, çocuklarda, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi davranışa dönüştürmekte  önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 

Kodlama Eğitimi, öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif olarak kullanmalarını, bilişimsel araçların yazarı olmalarını sağlayan, fikir üretebilen ve fikirlerini teknolojiyi kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen bir uygulamadır.

Ezberleyen, sorgulamayan, eleştirmeyen nesiller yerine bu becerileri gelişmiş bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi 21.yüzyılın olmazsa olmazıdır. Sınav Kolejinde Kodlama Eğitimi ile öğrencilerimizin fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

 


 

ROBOTİK


Sınav İlkokullarında öğrencilerimiz, anaokulundan başlayan robotik eğitimlerini ilkokulda da devam etmektedir. Kodlama eğitimi ilkokul 1. sınıftan itibaren bilgisayar laboratuvarında verilmektedir. Bilgisayar laboratuvarında işlenen kodlama eğitiminde başlıca; bilgisayar bilimleri temel kavramları, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, bilgisayar okur-yazarlığı, dijital vatandaşlık, internet güvenliği, algoritma geliştirme, programlama, dijital oyun tasarımı ve 3D tasarım programları ile ilgili çalışmalar verilmektedir. 
 
Robotik çalışmaları ile öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilimleri ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmaları amaçlanır. Robotik uygulamalar öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve öğrenci performansını artırmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimize kodlama-robotik atölyelerinde; temel elektronik eğitimi, robotik kitlerin kullanımı, elektronik simülasyon çalışmaları ile beraber robotik kodlama eğitimi verilmektedir.
 
 

 
Öğrenciler kodlama öğrenme konusunda Kodlama-Robotik setleri ve blok tabanlı kodlama yöntemlerini kullanırlar. Kodlama öğretiminde soyut ve metin yapılı kavramlar ile, soyut olan durumu daha somut hale dönüştürerek öğrencilerin öğrenmeleri sağlanır. 
 
21. yüzyıl becerileri arasında sayılan bilgisayarca düşünme becerisine katkı sağladığı bilinen kodlama eğitimine, robotik donanımlar dâhil edilerek robotik eğitimi düzenlenir. Öğrencilere hem akıllı cihazların hem de nesnelerin internetinin çalışma mantığı, somut uygulamalar ve simülasyon yöntemi kullanılarak daha kolay anlaşılabileceği bir öğretim ortamı sunulur. Öğrenciler Kodlama-Robotik dersi ile soyut olan kodlama kavramlarını, somut çıktılar haline getirirler, donanımsal ekipmanlarla yaratıcılıklarını ortaya koyarlar, 3 boyutlu düşünebilirler, yetenek ve gelişimlerine uygun ürünler ortaya çıkarabilirler.
 
Dünya problemlerine yaşıtlarından daha duyarlı olan, problemlere çözüm arayışı içinde bulunan, yaşıtlarından daha meraklı, istekli ve üst düzey performans gösteren Sınav Eğitim Kurumları öğrencileri, erken yaşlardan itibaren ve ileri düzeyde Kodlama-Robotik eğitimi almaktadırlar.

 
 

SINAV İLKOKULLARINDA LEGO® EDUCATION BUKALEMUN STEM SET

 
İlkokul kademesindeki her yaş grubu için özel olarak hazırlanmış Bukalemun StemSet videolu eğitim setleriyle; öğrenciler robotik, kodlama ve STEM konularını eğlenerek öğrenirler. Bukalemun StemSet, okul öncesi dönemden ortaokul seviyesine kadar yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen bir yapıda hazırlanmıştır.  Eğlenerek öğrenme imkanı sunan Bukalemun StemSet ile öğrencilerin eleştirel düşünme,  tasarlama, problem çözme ve kodlama becerileri gelişir. Öğrencilerin gerçek yaşam problemleri ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmeleri bakımından önemli bir fırsattır. Bukalemun StemSet ile öğrencilerin yaşadığımız çağın teknolojilerini daha iyi anlayarak doğru bir şekilde kullanmaları hedeflenir.

 

 
 
LEGO® Education setleri, müfredata uygun ünitelerden oluşmaktadır. LEGO® Education setleri ilkokul öğrencilerimizin STEM konularını eğlenerek öğrenmeleri için  fiziki materyaller, eğitim kitapçıkları, videolu-basılı içerikler öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini kolaylaştırarak daha nitelikli hale getiren içeriklerden oluşmaktadır. 
 
LEGO® Öğrenme Sistemi, oyunla öğrenme ilkesine dayalı yapısıyla öğrencilerin farklı disiplinlere uyum sağlama becerilerini geliştirme, Matematik, Robotik, Kodlama gibi STEM becerilerini artırma, öğrenmeyi öğretme, problem çözme yeteneklerini ilerletme ve geleceğini dünyasını şimdiden inşa etmelerini desteklemeleri amacıyla profesyonel olarak hazırlanan içeriklerden oluşur. Tanınmış kodlama dillerini, sensörler ve akıllı donanım sistemleriyle bir araya getiren LEGO® Öğrenme Sistemi, öğrencilerimizin robot tasarımı ve inşa etme süreçlerini de eğlenceli hale getirir. 

LEGO® Öğrenme Sistemi ile öğrencilerimizin  fen bilimleri, matematik, mühendislik konularındaki başarı düzeyleri ileri seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. LEGO® Öğrenme Sistemi Bukalemun StemSet öğrencilerimizin farklı disiplinlerle bir arada çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme konularındaki becerilerini geliştirme, 21. yüzyılın gerektirdiği kazanımlara erken yaşta sahip olmaları ve geleceğin dünyasındaki değişimlere uyum sağlamaları için özenle ve profesyonel bir şekilde tasarlanmıştır. 
 
 

16 Temmuz 2021