ÖN KAYIT
REHBERLİK - PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

KURS REHBERLİK ÇALIŞMALARISınav Eğitim Kurumlarında rehberlik - psikolojik danışmanlık ve mentör öğretmen destekli yürütülen sistem, eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber öğretmeni - psikolojik danışmanı ve işbirliği içerisinde çalışan bir mentör öğretmeni vardır. 

Sınav Kurs Merkezlerinde  başarı takibi, devam, devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirme ile beraber THE EĞİTİM (Takip, Hakkaniyet, Empati) prensipleri rehber - psikolojik danışman ve mentör öğretmenler tarafından yürütülür. 
 
Sınav Kurs Merkezlerinde Liselere Giriş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavlarına hazırlanan öğrencilerin kendi rehber öğretmenlerinden randevu alarak bireysel görüşmeleri gerçekleştirilir. Sınav Kurs Merkezlerinde deneyimli rehber öğretmenler bağlı oldukları öğrencilerin akademik gelişimlerini yakinen takip etmekte ve değerlendirmektedir. Eğitimsel gelişiminde ve ilerlemesinde tespit edilen öğrenciler Rehberlik Merkezi tarafından görüşmeye çağırılırlar.
 
 


 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

 
Sınav Kurs Merkezlerinde Rehberlik Merkezinin yanı sıra aynı Sınav Okullarında olduğu gibi Mentör Öğretmenlik Sistemi bulunmaktadır. LGS ve YKS’ye hazırlanan her öğrencinin rehber öğretmeninin yanı sıra bir de mentör öğretmeni bulunur. Mentör öğretmenler, öğrencinin dersine en fazla giren öğretmen olarak belirlenmektedir.

Mentör öğretmenlerin başlıca görevleri; bağlı oldukları öğrencinin akademik gelişimlerini, devam ve devamsızlık durumlarını, ofis katılımlarını, ödev takibini, sınavlardan aldıkları puanları ve başarı grafiklerini, ders içi durumlarını takip etmektir. Mentör Öğretmenler belirli aralıklarla bağlı oldukları öğrencilerin velileri ile iletişime geçerler ve öğrencinin grafiği hakkında veliyi bilgilendirirler.
 
Mentör Öğretmenler Yükseköğretim Kurumları Sınavından sonra yapılan tercih dönemlerinde de Mesleki Rehberlik faaliyetleri yürütmektedir. Mesleki Rehberlikle ilgili olarak bağlı bulundukları öğrenciyi bilgilendirmek de Mentör Öğretmenlerin görevleri arasında bulunmaktadır.

 
 
 

ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI


Sınav Kurs Merkezlerinde eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra ‘Çalışma Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği’, ‘Başarısızlık Nedenleri Anketi’, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği’, ‘Problem Tarama Envanteri’, ‘Sınav Kaygısı Ölçeği’, ‘Mesleki Eğitim Belirleme Testi’ gibi çalışmalar öğrenciyi daha iyi tanımak için yıl içinde belirli periyotlarla uygulanır. 
 
‘Sınav Kurs’ merkezlerinde ‘Verimli Çalışma Kılavuzu’, ‘Sınav Sistemleri Kılavuzu’, ‘Aile Kılavuzu’, ‘Taban Puanlar Kılavuzu’ gibi rehberlik kitapçıkları öğrencilere verilir ve sunumları yapılır.

 

22 Haziran 2021